2019. június 4.

      
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 4-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
 
Névsorolvasás
 
Napirendi pontok

 

1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
2. Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló rendelet megalkotására
 
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
    Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
3. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
   Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
4. Javaslat új szociális ellátásokat szabályozó rendelet elfogadására és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet, a születési támogatás megállapításáról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet, valamint az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
 
   Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
   Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                       Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       Pénzügyi Bizottság
 
 
5. Javaslat a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
    Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
6. Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6. – Soroksári Tájház – homlokzatán cégér elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
 
    Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna SNNÖ elnök
    Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
7. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítéséről és együttműködésről szóló egyezmény megkötésére a Kínai Népköztársaság Peking Helyhatósági Városának Togzhou Kerületével
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester                           
    Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
8. Javaslat ruházati költségtérítés felbruttosított mértékben történő nyújtására
 
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
9. Javaslat kötelezettség vállalásokra - megkötendő vállalkozási szerződések díjaira
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
 10. Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére a Budapest XXIII. kerület Kő utca, illetve Tószeg utca gázellátással kapcsolatos igénybevétele tárgyában
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
11. Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére a Budapest XXIII. kerület Zsilvölgy utca növelt kisnyomású gázelosztó vezeték építése céljából történő igénybevétele tárgyában
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
12. Javaslat közalkalmazottak jutalmazására
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Szociális és Egészségügyi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
13. Javaslat a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére
 
      Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
14. Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság  
 
 
15. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
 
 
 16. Javaslat címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevél átadására a Semmelweis nap alkalmából
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja:Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
17. Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény foglalkoztatotti állományának bővítésére
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
 
 
18. Javaslat a 186790/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, János apostol utcában található ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
19. Javaslat a 195271/8/A/11 hrsz.-ú, természetben a Budapest XXIII. Szent László u. 163. fszt. 1. ajtó sz. alatti üzlethelyiség értékesítésére
 
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                      
 
20. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 6. szám alatti lakás hasznosítására
 
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
21. Beszámoló a kerületi sportéletről
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
22. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
 
      Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
23. Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2018. évi munkájáról (10.00 órára javasolt)
 
     Előterjesztő: Dr. Csima Alfréd intézményvezető főorvos
     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
24. Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2018. évi munkájáról (10.30 órára javasolt)
 
     Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető
     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
           
           
25. Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (11.00 órára javasolt)
 
     Előterjesztő: Molnár György vezérigazgató
     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
26. Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
27. Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (zárt ülés) – KIOSZTÓS
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
       Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                           Pénzügyi Bizottság
                                                
 
28. Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI
 
     Előterjesztő: képviselők
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2019. május 24.
 
 
                                                                      Geiger Ferenc
                                                                        polgármester