2019. május 7.

                    
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 7-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
 
Névsorolvasás
 
 
Napirendi pontok

 

 

1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelet 4. számú mellékletének módosítására
 
   Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
   Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                       Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       Pénzügyi Bizottság
 
 
3. Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezésére
 
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
4. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására.
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
6. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa elfogadására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
7. Javaslat a 2018. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről
 
    Előterjesztő:   Geiger Ferenc polgármester
                         dr. Veres Anikó jegyző
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
8. Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói státuszára beérkezett pályázat véleményezésére
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
9. Javaslat Hosszútávú Vagyongazdálkodási Terv elfogadására - KIOSZTÓS
 
    Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
10. Javaslat a 184916 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosítási módjának meghatározására
 
     Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
 
11. Javaslat a 184290 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Szigetcsárda utcában található ingatlan hasznosítására
 
     Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
12. Javaslat a 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére
 
     Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
13. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatára
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
 
 
14. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
 
     Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                         Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
15. Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről (10.00 órára javasolt) (2019. május 3-án kerül megküldésre)
 
     Előterjesztő: Szabó Gyula tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok
     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
16. Beszámoló a közalapítványok 2018. évi működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.15 órára javasolt) A Soroksári Dunáért és Városfejlesztéséért Közalapítvány beszámolója kiosztós)
 
    Előterjesztő: közalapítványok elnökei
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
  
17. Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződés megkötésére (közvetlenül a 10.15 órára javasolt 16. napirendi pont után tárgyalandó)
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
 
 
18. Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (10.30 órára javasolt)
 
    Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető igazgató
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
19. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (10.45 órára javasolt)
 
   Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató
   Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                       Pénzügyi Bizottság
 
 
20. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (11.00 órára javasolt)
 
  Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető
  Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság
           
           
21. Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI
 
    Előterjesztő: képviselők
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2019. április 26.
 
                                                                     Geiger Ferenc
                                                                      polgármester