2019. március 12.

 

 

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 12-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

 

Névsorolvasás

 

Napirendi pontok

 

 

1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

2. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására

 

   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

   Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

3. Javaslat többletkötelezettség vállalására az „Orbánhegyi csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése” tárgyú közbeszerzés eljáráshoz

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

4. Javaslat Soroksár fejlődését jelentősen elősegítő kiemelt fejlesztési célok meghatározására

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

5. Javaslat a Vízisport utcai üdülőtelkek övezetátsorolására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

6. Önálló képviselői indítvány

 

    Előterjesztő: dr. Kolosi István Csaba képviselő

    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

7. Javaslat adomány juttatására a Rákóczi Szövetség részére Székelyudvarhely támogatásának céljára (2019. március 8-án kerül megküldésre)

 

   Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester

   Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                       Pénzügyi Bizottság

 

 

8. Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

9. Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására

 

   Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

   Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

10. Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására

 

    Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

 

11. Javaslat a 186862/7 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Szőlőfürt köz 3. alatt található, 927 m2 területű ingatlan 631/927 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére 

 

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

    Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

12. Javaslat a 186784/5 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban benyújtott kérelemről való döntések meghozatalára

 

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

    Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

13. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről

 

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

 

 

14. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185916 helyrajzi számú, természetben a 1238 Budapest, Grassalkovich út 140. szám alatti ingatlanban található ingatlanrész krízislakásként történő kijelölésére

 

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                         Szociális és Egészségügyi Bizottság

           

           

15. Javaslat a DIGI Kft. mobilszolgáltatásainak bővítéséhez szükséges bázisállomás létesítésére kötött, a Grassalkovich Antal Általános Iskola (186053 hrsz., természetben Grassalkovich út 169.) épületének tetőszerkezetét érintő bérleti szerződés módosítására és kiviteli terveinek jóváhagyására

 

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

16. Javaslat a Budapest XXIII., 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására – KIOSZTÓS

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

17. Beszámoló a civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolásáról

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

18. Tájékoztató a 2018. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról

 

     Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző

     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                         Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                         Szociális és Egészségügyi Bizottság

                         Jogi és Ügyrendi Bizottság

                         Pénzügyi Bizottság

 

 

19. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

 

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

20. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2018. évben végzett munkájáról (10.00 órára javasolt)

 

     Előterjesztő: Varga Szimeon

     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                         Pénzügyi Bizottság

 

 

21. Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI

 

     Előterjesztő: képviselők

 

 

22.  Beszámoló a Budapest Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi     Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről (2019. április 9-ei ülésre javasolt)

 

      Előterjesztő:

      Megtárgyalja:

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2019. március 1.

                                                                                                 Geiger Ferenc

                                                                                                   polgármester