2019. szeptember 10.

 

 

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 10-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

 

Névsorolvasás

 

Napirendi pontok

 

1.  Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

2. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló ÚJ önkormányzati rendelet megalkotására

 

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

4. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (Vízisport utcai üdülőtelkek övezet átsorolása)

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

5. Javaslat kártalanítási megállapodás megkötésére (Budapest XXIII. kerület Szőlősor utca 16. (183704/6 hrsz.), illetve a Szőlősor utca 183701/9 hrsz. számú ingatlan gázellátását biztosító, Külső Vörösmarty utca 274. számú ingatlan előtt, (183685 hrsz.-ú közterület) és a Fatimai utcában (183718 hrsz.-ú közterület), valamint a Szőlősor utcában (183680/4 hrsz.-ú közterületen) dn 110 PE kisnyomású gázvezeték építése)

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                         

 

6. Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása projekt keretében új vállalkozási szerződés megkötésére

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

7. Javaslat az Orbánhegyi csapadékvíz elvezetés főgyűjtő gerinc építés projekt tartalékkeretének felhasználásához fedezet biztosítására

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

8. Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára

 

     Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető

     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

9. Javaslat külföldi állampolgár ingatlanszerzésének véleményezésére

 

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 10. Javaslat az óvodapedagógusok kötelező továbbképzés szervezésének és finanszírozásának engedélyezésére

 

       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

       Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                           Pénzügyi Bizottság

 

 

11. Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                          Pénzügyi Bizottság

 

 

12. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

13. Javaslat a 186552/9 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Háló utca 7. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatos részletfizetési kérelemre vonatkozó döntésre

 

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                  

 

14. Javaslat a 186862/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Horgász part 97. szám alatt található, 691 m2 területű ingatlan 400/696 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére

 

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

15. Javaslat a 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére

 

      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

16. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Vadevezős utca 20. szám alatti lakás hasznosítására

 

      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

17. Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 43. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

 

      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                          Jogi és Ügyrendi Bizottság

                          Pénzügyi Bizottság

 

 

18. Javaslat személygépkocsi értékesítésről szóló döntés meghozatalára

 

      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

19. Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 16. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére és átruházására

 

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                         Jogi és Ügyrendi Bizottság

                         Pénzügyi Bizottság

 

                                                                    

20. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztálya által 2019. I. félévben elvégzett feladatokról

 

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

21. Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról és javaslat a stratégiával kapcsolatos döntések meghozatalára

 

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                         Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság

                         Pénzügyi Bizottság

 

 

22. A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató

 

      Előterjesztő: Tóth András mb. főépítész

      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

23. Tájékoztató az önkormányzat 2014-2019. évek közötti vagyoni és pénzügyi helyzetéről

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

24. Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                          Pénzügyi Bizottság

 

 

25. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett jubileumi emlékérmek adományozásával kapcsolatos döntések meghozatalára (Zárt ülés)

 

       Előterjesztő: Egresi Antal ÜEIB elnöke

       Megtárgyalja: Jogi és Ügyirendi Bizottság

 

 

26. Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI

 

      Előterjesztő: képviselők

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2019. augusztus 30.

 

 

 Geiger Ferenc

polgármester