2020. február 11.

 

 

 

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 11-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

 

Névsorolvasás

 

Napirendi pontok

 

 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

 

   Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására

 

    Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

    Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására

 

   Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

    Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

4. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

5. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Fidesz Frakció

                        Civil Frakció

                        Összefogás Soroksárért Frakció

                        Kerületi Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa

 

 

6. Javaslat a Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezésére

 

     Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

7. Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára

 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

8. Javaslat támogatási megállapodás megkötésére a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvánnyal

 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

9. Javaslat a 1237 Budapest, Dinnyehegyi út 1. (Hrsz: 195271/11) szám alatt található, „A2” jelzésű, 60 m2 alapterületű, valamint „gondnoki helyiség” 61 m2 alapterületű helyiségeknek Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye részére történő térítésmentes használatba adására

 

    Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

    Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

10. Javaslat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet módosítás tervezetével kapcsolatban beérkezett partnerségi vélemények elbírálására

 

      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

11. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 4. ütemének tervezetére vonatkozó szakmai vélemények elbírálására

 

      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

12.  Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó feltételek módosításáról

 

     Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

13. Javaslat a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Sodronyos u. 33. szám, 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára

 

     Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

14. Javaslat a 186342 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vetés utca 8. alatt található, 530 m2 területű ingatlan 12/72 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére

 

     Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

    Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

15. Javaslat a 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapítására

 

     Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

16. Javaslat az Apró utca és a Nevelő utca Fatimai utca és Mezőlak utca közötti szakaszának kiszabályozására

 

     Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

17. Javaslat a 196667 helyrajzi számú, természetben a Völgyhajó utcában található ingatlan részleges kisajátítására

 

     Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

   

      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

19. Javaslat a Soroksári Hírlap szerkezetének, tartalmi elemeinek meghatározására

 

      Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

      Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

20. Beszámolók a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről

 

     Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

21. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

 

     Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

22. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

 

      Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

      Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

 

23. Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2019. évi munkájáról (10.00 órára javasolt)

 

      Előterjesztő: Maróti Beáta hivatalvezető-helyettes

      Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                       

 

24. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (az 1-3. sz. határozati javaslatokról szóló döntést– több érintett pályázó kérésére – zárt ülés keretében kell meghozni.)

 

      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2020. január 31.

 

 

 

                                                                                                           Bese Ferenc

                                                                                                          polgármester