2020. július 14.

 

 

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 14-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Névsorolvasás

 

 

Napirendi pontok

 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

 

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására, továbbá Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál további köztisztviselők foglalkoztatására irányuló döntés meghozatalára

    

      Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

      Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

3. Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

 

    Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

    Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                       

 

 4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására

 

    Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

5. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

 

      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                       

 

6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelete megalkotására

 

     Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

7. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa elfogadására

 

     Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

8. Javaslat a Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős bizottsági tagjának megválasztására (Az érintett nyilatkozatának függvényében zárt ülés)

 

     Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

9. Javaslat Bp. XXIII. Orbán utcai (Orbán u. 39.sz., 196556/6 hrsz. – Szőlődomb u. között) víziközmű átadására vonatkozó megállapodás megkötésére

 

     Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság   

                        Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

10. Javaslat a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan dr. Jakab Erzsébet egyéni vállalkozó felnőtt háziorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására

 

       Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

       Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

11. Javaslat a Soroksári Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház, Tündérkert Szabadidő Park és a Közösségi Ház lakosság általi igénybevételének felülvizsgálatára

 

       Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

       Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

12. Önálló képviselői indítvány

 

       Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

       Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

13. Önálló képviselői indítvány

 

       Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

       Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

                           Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

14. Önálló képviselői indítvány

 

      Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán képviselő

      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

15. Javaslat a Szentlőrinci út-Szent László u. – Nyír u. – Fatimai u. által határolt területen található, ¼ - ¾ tulajdoni hányadban Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata osztatlan közös tulajdonát képező ingatlanok értékesítésére

 

      Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

16. Javaslat a 196668 helyrajzi számú, természetben a Völgyhajó utcában található ingatlan részleges kisajátítására

 

      Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

17. Javaslat az önkormányzati (rész)tulajdonban álló, a MÁV vasútvonal- Szentlőrinci út-Közöslegelő dűlő-Vecsés út által határolt területen, a Nyír utca– Fatimai utca – Szentlőrinci út – Temetősor által határolt területen, valamint a Fűzfás utca –RSD mellékág – Molnár utca – Völgyhajó utca által határolt területen elhelyezkedő külterületi/zártkerti, mezőgazdasági övezetben található ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

 

     Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

    Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

18. Javaslat a 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Templom u. 64.fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló elvi döntés meghozatalára

 

       Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

       Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

19. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és vagyonkezelési szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatalára a 185613/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

 

       Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

        Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                            Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

20. Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4200/13500 tulajdoni hányadának megvásárlására

 

       Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

       Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                           Pénzügyi Bizottság

 

 

21. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14./Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok nyílt pályázati eljárás keretében történő együttes értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (Az előterjesztés 2020. július 10-én kerül megküldésre a „Pótanyaggal”)

 

     Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                         Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

22. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186552/17 hrsz. alatti ingatlanból a Vadevezős u. 20. szám alatt található kb. 185 m2 alapterületű ingatlanrész és az azon található 65 m2 alapterületű lakás hasznosításáról szóló döntés meghozatalára

 

     Előterjesztő: Kisné Stark Viola mb. osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                         Pénzügyi Bizottság

 

 

23. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

 

        Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

        Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság         

 

 

24. Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására

 

      Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

25. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

       Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

        Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                            Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

                            Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                            Szociális és Egészségügyi Bizottság

                            Jogi és Ügyrendi Bizottság

                            Pénzügyi Bizottság

 

 

26. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről

 

              Előterjesztő:   Bese Ferenc polgármester

                                    Szabó Tibor jegyző

              Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                  Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

                                  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                  Pénzügyi Bizottság

 

 

27. Időközi beszámoló a 141/2020. (III.10.) határozat vonatkozásában, Bereczki Miklós képviselő által végrehajtott feladatokról

 

             Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

             Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

28. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

   

            Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

             Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                  Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

                                  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                  Pénzügyi Bizottság

 

 

29. Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (zárt ülés)

 

               Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

               Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                   Civil Frakció

                                    Fidesz Frakció

                                    Összefogás Soroksárért Frakció

 

 

30. Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)

 

              Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

              Megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság

                                  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                       

 

31. Kérdések, bejelentések – SZÓBELI

 

             Előterjesztő: képviselők

 

 

32. Javaslat civil szervezetek támogatására (2020. augusztusi ülésre javasolt)

 

             Előterjesztő:

             Megtárgyalja:

 

 

33. Javaslat Soroksár közterületei biztonságának és tisztaságának önkormányzati teendőire (levételre javasolt)

 

            Előterjesztő:

            Megtárgyalja:

 

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2020. július 3.

 

 

                                                                                                           Bese Ferenc

                                                                                                           polgármester