Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(V.23.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
 
1. §
 
Helyi népszavazást a település választópolgárai  20 százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.
 
2. §
 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 
3. §
 
Hatályát veszti Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 5/1998.(II.27.) Ök. sz. rendelete, valamint annak módosításáról szóló 34/1999. (VII.23.) Ök. sz. és 22/2001. (V.25.) Ök. sz. rendelete.
 
 
 
 
            Geiger Ferenc                                                          Szimoncsikné dr. Laza Margit
              polgármester                                                                        jegyző
 
Záradék
A rendelet 2014. május 14-én az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre került.
 
Budapest, 2014. május 14.
                                               A Jegyző nevében eljáró: 
                                                                                           Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                     Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
Záradék
A rendelet 2014. május 23-án kihirdetésre került.
 
Budapest, 2014. május 23.
                                               A Jegyző nevében eljáró: 
                                                                                           Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                     Szervezési és Ügyviteli osztályvezető