Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Rendelet "PDF" formátumban

Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
 
1. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: Intézmények) terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatokra.

2. A költségvetési zárszámadás bevételei és kiadásai
 
2. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 5.412.823.000 Ft bevételi
b) 3.982.981.000 Ft kiadási
főösszegű teljesítéssel hagyja jóvá.
3. § Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként az 2.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. § A Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a 2.2. melléklet szerint veszi tudomásul.
5. § Az Intézmények költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
6. § Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait szervezeti egységenként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
7. § A 2013. évi állami támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az Önkormányzat teljesített működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételeit, támogatások- és támogatásértékű bevételeit, hiteleit, értékpapírjait, támogatási kölcsönök visszatérüléseit és igénybevételeit a 6.1 melléklet szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal teljesített működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételeit, támogatások- és támogatásértékű bevételeit, hiteleit, értékpapírjait, támogatási kölcsönök visszatérüléseit és igénybevételeit a 6.2 melléklet szerint fogadja el.
9. § Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait, éven túli pénzügyi befektetéseit, hiteleit, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. mellékletben hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal teljesített felhalmozási kiadásait, éven túli pénzügyi befektetéseit, hiteleit, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7.2 mellékletben hagyja jóvá.
10. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezésétét a 7.1 mellékletben hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti részletezésétét a 7.2.1 mellékletben hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az Önkormányzat személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését a 9.1 melléklet szerint hagyja jóvá
13. § Az Önkormányzat teljesített támogatás- és támogatásértékű kiadásait, az államháztartáson kívüli pénzeszközátadásokat, Önkormányzat teljesített működési kiadásait, éven belüli pénzügyi befektetési hiteleket, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 10.1 melléklet szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal teljesített támogatás- és támogatásértékű kiadásait, az államháztartáson kívüli pénzeszközátadásokat, Polgármesteri Hivatal teljesített működési kiadásait, éven belüli pénzügyi befektetési hiteleket, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 10.2 melléklet szerint fogadja el.
14. §. Az Önkormányzat fel nem használt tartalékait a 11. melléklet szerint fogadja el.
15. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek részletezéseit szervezeti egységenként a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.
16. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásinak részletezését szervezeti egységenként a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
17. § Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak a mérlegszerű kimutatását a 14. mellékletben hagyja jóvá.
18. § Az Önkormányzat hitelállományának lejárat-, hitelezők- és eszközök szerinti bontását a 15. mellékletben hagyja jóvá.
19. § Az Önkormányzat kötvény állományi és eszközök szerinti bontását a 15.1. mellékletben hagyja jóvá.
20. § A teljesített közvetett támogatások kimutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.
21. § Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátásához szükséges közszolgálati létszám kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.
22. § Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 18. melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva 21.820.428.000 Ft-ban állapítja meg.
23. § Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
24. § Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
25. § Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
26. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tényleges pénzfelhasználását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
27. § A pályázati tevékenység a 23. melléklet alapján kerül bemutatásra.

3. Záró rendelkezések
 
31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Geiger Ferenc                                   Szimoncsikné dr. Laza Margit
 polgármester                                                    jegyző


Záradék
A rendelet 2014. április 16-án az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre került.
 
Budapest, 2014. április 16.
 
                                                           A jegyző nevében eljáró:


 
                                                                                              Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                          Szervezési és ügyviteli osztályvezető
 
Záradék
A rendelet 2014. április 25-én kihirdetésre került.
 
Budapest, 2014. április 25.
 
                                                           A jegyző nevében eljáró:
 
 
                                                                                              Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                          Szervezési és ügyviteli osztályvezető