Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete Soroksár Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása al


Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete
Soroksár Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteiről
 


Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Soroksár Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteiről a következőket rendeli el:
 
1. §
 
E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), illetve az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekre, az általuk kezelt készpénz vonatkozásában.

2. §
 
(1) A kiadások teljesítésekor (beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 85. §-ában foglaltaknak megfelelően elsősorban, készpénzkímélő fizetési módot (banki átutalást) kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a kiadás teljesítése az (1) bekezdésben meghatározott módon nem lehetséges, készpénzes kifizetések esetén e rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.
 
3. §
 
(1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása során a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a)      K1108 Ruházati költségtérítés
b)      K1109 Közlekedési költségtérítés
c)      K1110 Egyéb költségtérítés
d)     K1112 Szociális támogatások
e)      K12 Külső személyi juttatások
f)       K31. Készletbeszerzés
g)      K32. Kommunikációs szolgáltatások
h)      K33. Szolgáltatási kiadások
i)        K34. Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások
j)        K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
k)      K42. Családi támogatások
l)        K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások
m)    K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások,
n)      K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások,
o)      K48. Egyéb nem intézményi ellátások
p)      K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
q)      K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése
r)       K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése
s)       K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
t)       K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
u)      K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
v)      K71. Ingatlanok felújítása
w)    K72. Informatikai eszközök felújítása
x)      K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
y)      K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknél a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a)      K1108 Ruházati költségtérítés
b)      K1109 Közlekedési költségtérítés
c)      K1110 Egyéb költségtérítés
d)     K1112 Szociális támogatások
e)      K12 Külső személyi juttatások
f)       K31. Készletbeszerzés
g)      K32. Kommunikációs szolgáltatások
h)      K33. Szolgáltatási kiadások
i)        K34. Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások
j)        K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
k)      K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése
l)        K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
m)    K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
n)      K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
o)      K72. Informatikai eszközök felújítása
p)      K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
q)      K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 
(3) A rovatrend alkalmazása alá nem tartozó pénztári kifizetések, melyeket a Pénz és Értékkezelési Szabályzat szabályoz:
a)      előleg felvételek
b)      ellátmány felvételek
c)      készpénz felvétele
d)     készpénz feladása
4. §
 
(1) E rendeletben foglaltakat a rendelet hatályba lépését követően indult beszerzések, szolgáltatások kifizetésénél kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
 
 
 
 
                Geiger Ferenc                                                  dr. Laza Margit
                  polgármester                                                            jegyző
 
Záradék
A rendelet 2015. március 18-án az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre került.

Budapest, 2015. március 18.

A jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit
    Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
 
Záradék
A rendelet 2015. március 27-én kihirdetésre került.

Budapest, 2015. március 27.

A jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit
    Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
 

 
INDOKOLÁS


Általános indokolás
 
A rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteit szabályozza. A szabályozás célja a beszerzések és szolgáltatások esetében a készpénzes kifizetések eseteinek meghatározása.
 

Részletes indokolás
 
1. §
A rendelet hatályát szabályozza.

2. §
A kifizetések lehetséges módjait nevezi meg, előnyben részesítve a készpénzkímélő kifizetéseket.

3. §
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények kapcsán részletesen meghatározza a készpénzben történő kifizetés eseteit.

4. §
A rendelet hatályba lépését és azt tartalmazza, hogy mely ügyekre kell alkalmazni.