Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról

Rendelet egységes szerkezetben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 9. pontjában, és egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el.
 
 
1. § A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátási körzetek számát és határait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) A felnőtt háziorvosi körzetek száma kilenc. A körzethatárokat, a körzetekhez tartozó utcajegyzékeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
b) A gyermek háziorvosi körzetek száma négy. A körzethatárokat, a körzetekhez tartozó utcajegyzékeket e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
c) A felnőtt fogorvosi körzetek száma öt. A körzethatárokat, a körzetekhez tartozó utcajegyzékeket e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
d) A gyermek fogorvosi körzetek száma három. A körzethatárokat, a körzetekhez tartozó utcajegyzékeket e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
e) A védőnői körzetek száma hat. A körzethatárokat a körzetekhez tartozó utcajegyzéket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
f) Az iskola- és ifjúságorvoslás szakmában az ellátási helyszíneket e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
g) Az iskolafogászati szakma ellátási helyszíneit e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
 
 
2. §[1] Budapest Főváros XXIII. kerület lakosai iskolai egészségügyi ellátása vonatkozásában Budapest Főváros XXIII. kerületének teljes közigazgatási területe egy ellátási körzetet képez. Ezen körzet iskolai egészségügyi ellátását Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye látja el.
 
 
3. § Budapest Főváros XXIII. kerület lakosai felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátása vonatkozásában Budapest Főváros XXIII. kerületének teljes közigazgatási területe egy ellátási körzetet képez. Ezen körzet esetében a felnőtt háziorvosi ügyeletet, továbbá a kerületben élő gyermekek gyermekorvosi ügyeletét az Önkormányzat ezen egészségügyi tevékenységek végzésére jogosult egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladat-átadási szerződés útján látja el.
 
 
4. § Budapest Főváros XXIII. kerület lakosai fogászati ügyeleti ellátása vonatkozásában Budapest Főváros XXIII. kerületének teljes közigazgatási területe egy ellátási körzetet képez. Ezen körzet fogászati ügyeleti ellátását a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltató biztosítja.
 
 
Záró rendelkezések
 
 
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
6. § Hatályát veszti az orvosi körzethatárokról szóló 27/2011. (VI. 18.) önkormányzati rendelet.
 
 
 
 
 
 
             Bese Ferenc s.k.                                                              dr. Szabó Tibor s.k.
               polgármester                                                                               jegyző

 

[1] Módosította a 2/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2019. február 1-től