Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében és a 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. §
 
A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.
 
 
2. §
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
 
 
                        Geiger Ferenc                                                      dr. Veres Anikó
                         polgármester                                                                  jegyző
 
 
Záradék
A rendelet 2019. június 5. napján az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre került.
Budapest, 2019. június 5.
 
                                    A Jegyző nevében eljáró:
 
                                                                                   Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                           osztályvezető
                                                                                 Szervezési és Ügyviteli Osztály
 
Záradék
A rendelet 2019. június 14. napján kihirdetésre került.
Budapest, 2019. június 14.
 
                                    A Jegyző nevében eljáró:
 
                                                                                   Vittmanné Gerencsér Judit
                                                                                             osztályvezető
                                                                                 Szervezési és Ügyviteli Osztály

 
INDOKOLÁS
Általános indoklás

 

A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 2016. évi CLXXX. törvény 2017. január 1-jei hatállyal akként módosította a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt (továbbiakban: Kttv.), hogy a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je nem minősül munkaszüneti napnak.
A Kttv. 93. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 232/A. §-ban foglaltak szerint egy további munkaszüneti napot állapíthat meg.
A Kttv. 232/A. §-a szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete - a (2) bekezdésben foglalt feltétellel - rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatalának köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap. A (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja.
Tekintettel arra, hogy július 1-jén 2017. óta sem folyt a Polgármesteri Hivatalban közszolgálati tevékenység, de olyan programok lebonyolítására került sor, amely több hivatali dolgozó vonatkozásában munkavégzésnek felelt meg, ezért a képviselő-testület arról dönt, hogy július 1-je továbbra is munkaszüneti nap legyen.
 
Részletes indoklás
1. §-hoz
 
Arról rendelkezik, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.
 
2. §-hoz
 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.