A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve

A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve
 
 
2017. január 17.
-
Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)


- Javaslat a 2017. évi forrásmegosztás véleményezésére (2006. évi CXXXIII. tv. 5. § (1) bek.)

- Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksár Sport Club Kft-vel történő megállapodások megkötésére

- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
(2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (2) bekezdés)


- Javaslat a Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyására (15/1998.(IV.30.) NM rendelet 40/.)


2017. február 14.
-
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról (SZMSZ 148. § h) pont)


- Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről

- Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotására
(SZMSZ 21. § (2) bekezdés b) pont, és a 2011. évi CXCV. tv. 24. § (2) – (3) bekezdés)


- Javaslat az egyházaknak nyújtott támogatásra

- Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2016. évi munkájáról

- Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására

- Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
 
 2017. március 14.
-
Beszámoló a civil szervezetek 2016. évi támogatásának elszámolásáról (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés)


- Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (43/2005.(XI.27.) rend.)

- Tájékoztató a kerületi szociális helyzetről (Kerületi Szolgáltatástervezési Koncepció alapján)

- Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2016. évben végzett munkájáról (megállapodás alapján)

- Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára
(22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet)

- Javaslat a költségvetést érintő rendeletek felülvizsgálatára

- Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására2017. április 11.
-
Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi gazdálkodásáról (SZMSZ 21. § (2) bekezdés e) pont)


- Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés a) pont, valamint a 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdés)

- Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradvány elfogadására (368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdés)

- Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 14 – 20.§)

- Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (54/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet)

- Javaslat a 2016. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről (370/2011.(X.31.) Korm. rendelet)

- Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására
(SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)

- Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására
(SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)2017. május 9.
-
Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés c) pont)


- Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről (SZMSZ 21. § (3) bekezdés a) pont)

- Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek.)

- Beszámoló a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény (2016. évben Dr. Nádor Ödön Egészségügyi-, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény) 2016. évi munkájáról (megegyezés alapján)

- Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)

- Tájékoztató a 2016. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (SZMSZ 69. §)

- Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására

- Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött feladat-ellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról
(szerződésekben foglaltak alapján)


2017. június 6.
-
Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozására (15/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelet 10 – 11.§)


- Javaslat a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére (2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pont)

- Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (együttműködési megállapodás alapján)

- Beszámoló a kerületi sportéletről

- Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről


2017.
július 4.
-
Javaslat civil szervezetek támogatására (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet)


- Javaslat Díszpolgári Cím és Soroksárért Érdemérem adományozására (15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 3 – 9. §)

- Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására
(15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 26. §)


- Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)

- Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2016. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (SZMSZ 21. § ( (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont (2) bekezdés d) pont, valamint a Támogatási szerződés 5. pontja, és a Megállapodás 3. a) pontja)

- Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2016. évi szakmai tevékenységéről és vagyonhasználatáról (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont, a Támogatási szerződés 7. b) pontja)

- Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására


2017.
augusztus

S Z Ü N E T


2017. szeptember 12.
-
Közmeghallgatás (Soroksár - Újtelep)

- Javaslat Bursa Hungarica pályázat kiírására
(51/2007.(III.26.) Korm. rend.)


- A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató

-
Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára


- Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (33/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés)

- Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására


2017. október 10.
-
A nevelési intézmények beszámolója a 2016/2017. nevelési év tapasztalatairól
(SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)


- Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés)

-
Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” cím adományozására (15/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelet 12 – 13.§)

- A KLIK Budapest XXIII. tankerületének tájékoztatója az oktatási intézmények 2016/2017-es tanásítási évben végzett munkájáról2017. november 7.
-
Javaslat helyi adórendelet módosítására (1990. évi C. tv., 2011. évi CXCIV. tv. 32. §)


- Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2016. II. félévi és 2017. I. félévi működéséről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)

- Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2017. évi teljesüléséről (együttműködési megállapodás alapján)

-
Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)


- Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására


2017. d
ecember 5.
-
Javaslat a 2018. évi munkaterv elfogadására (SZMSZ 21. § (4) bekezdés)


- Beszámoló a közfoglalkoztatás 2017. évi működéséről

- Javaslat a 2018. évi ellenőrzési terv elfogadására
(2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdés)


- Javaslat a Soroksári Busz díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (Szerződéses kötelezettség)

- Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására