Ülések rendje

           A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve

 

 

2016. január 19.
-          Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)
 
-          Javaslat a 2016. évi forrásmegosztás véleményezésére (2006. évi CXXXIII. tv. 5. § (1) bek.)
 
-          Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksár Sport Club Kft-vel való megállapodások megkötésére
 
-          Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására (2013. évi V. tv. 3:161 § törzstőke emelése)
 
-          Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (2) bekezdés)
 
 
2016. február 16.
-          Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról (SZMSZ 148. § h) pont)
 
-          Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi gazdálkodásáról (SZMSZ 21. § (2) bekezdés e) pont)
 
-          Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről
 
-          Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés b) pont, és a 2011. évi CXCV. tv. 24. § (2) – (3) bekezdés)
 
-          Javaslat az egyházaknak nyújtott támogatásra
 
-          Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
 
 
2016. március 16. (szerda)
-          Beszámoló a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés)
 
-          Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (43/2005.(XI.27.) rend.)
 
-          Tájékoztató a szociális helyzetről (Kerületi Szolgáltatástervezési Koncepció alapján)
 
-          Tájékoztató a karitatív szervezetek munkájáról
 
-          Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2015. évben végzett munkájáról (megállapodás alapján)
 
-          Tájékoztató a 2015. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (SZMSZ 69. §)
 
-          Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet)
 
 
2016. április 12.
-          Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés a) pont, valamint a 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdés)
 
-          Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának megállapítására (368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdés)
 
-          Javaslat „Év Pedagógusa” cím, „A Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím és a „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetés adományozására (15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 14 – 20.§)
 
-          Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (54/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet)
 
-          Javaslat a 2015. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről (370/2011.(X.31.) Korm. rendelet)
 
-          Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
-          Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
-          Tájékoztató a Kormányhivatal 2015. évi munkájáról
 
 
 2016. május 10.
-          Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés c) pont)
 
-          Tájékoztató a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Parancsnokság 2015. évi munkájáról (SZMSZ 21. § (3) bekezdés a) pont)
 
-          Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozására (15/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelet 10 – 11.§)
 
-          Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek.)
 
-          Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
-          Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
 
-          Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Intézmény 2015. évi munkájáról (megegyezés alapján)
 
 
2016. június 7.
-          Közmeghallgatás (Táncsics Mihály Művelődési Ház)
 
-          Javaslat a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére (2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pont)
 
-          Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról
 
-          Beszámoló a kerületi sportéletről
 
-          Tájékoztató a Tiszta Soroksárért Napok előkészületeiről
 
 
2016. július 5.
-          Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására (5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet)
 
-          Javaslat Díszpolgári Cím és Soroksárért Érdemérem adományozására (15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 3 – 9. §)
 
-          Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (15-2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet 26. §)
 
-          Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (SZMSZ 148. § i) pont)
 
-          Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
 
-          Beszámoló a Soroksári Sport Klub NKft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységéről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont, valamint a Támogatási szerződés 5. pontja, és a Megállapodás 3. a) pontja)
 
-          Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységéről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont, valamint a Támogatási szerződés 7. b) pontja)
 
-          Javaslat a Soroksári Sport Club Kft., valamint a Soroksári Sportcsarnok NKft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és alapító okiratának módosítására
 
 
 
2016. augusztus
 
S Z Ü N E T
 
 
 
2016. szeptember 13.
-          Javaslat Bursa Hungarica pályázat kiírására (51/2007.(III.26.) Korm. rend.)
 
-          Beszámoló a Soroksári Intézményellátó Központ gazdálkodásáról (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
-          A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató
 
-          Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
 
-          Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
 
-          Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára (33/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés)
 
 
2016. október 11.
-          A nevelési intézmények beszámolója a 2015/2016. nevelési év tapasztalatairól (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
-          Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2015. évi teljesüléséről (együttműködési megállapodás alapján)
 
-          Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (Péteri major 188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
 
-          A Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló éves beszámoló (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés)
 
-          Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” cím adományozására (15/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelet 12 – 13.§)
 
-          A KLIK Budapesti XXIII. tankerületének tájékoztatója az oktatási intézmények munkájáról
 
 
2016. november 8.
-          Javaslat helyi adórendelet módosítására (1990. évi C. tv., 2011. évi CXCIV. tv. 32. §)
 
-          Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (ügyvezető igazgató választása, FEB választás, alapító okirat módosítása)
 
-          Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (ügyvezető igazgató választása, FEB választása, alapító okirat módosítása)
 
-          Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház működéséről (SZMSZ 21. § (2) bekezdés d) pont)
 
 
2016. december 6.
-          Javaslat a 2017. évi munkaterv elfogadására (SZMSZ 21. § (4) bekezdés)
 
-          Beszámoló a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről
 
-          Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv elfogadására (2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdés)
 
-          Javaslat a Soroksári Busz díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (Szerződéses kötelezettség)
 
-          Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására