2015.évi Munkaterv

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 129/2014.(XII.8.) határozata a 2015. évi Munkatervre vonatozóan

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat az alábbiak szerint fogadja el a 2015. évi munkatervét:

 

A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat

2015. évi munkaterve

 

2015. január 12.
-     Javaslat együttműködési megállapodás felülvizsgálatára (2011. évi  CLXXIX. tv. 80. § (2) bekezdés),
-    Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására (2011. évi CXCV. tv. 29. § (3) bekezdés)
-   Javaslat német nyelvű prózamondó- és szavalóverseny megrendezésére
-    Javaslat a „Málenkíj robot” megemlékezésére a Soroksári
    Nagyboldogasszony Templomban tartandó misére
-  Javaslat a Soroksári Sváb Bál megrendezésére (február 14.)
 
2015. február 9.
-    Beszámoló a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásáról (49/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés e) pont)
-    Javaslat a 2015. évi költségvetés elfogadására (2011. évi CXCV. tv. 23 – 26. § (1)
      bekezdés)
-   Javaslat a Farsangtemetés ünnepségen való részvételre (február 17.)
 
 
2015. március 9.
-      Javaslat a 2015. március 15-ei megemlékezésen való részvételre
 
2015. április13.
-   Javaslat a 2014. évi zárszámadás elfogadására (2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) – (3) bekezdés)
-    Javaslat Majálison való részvételre (május1.)
-   Javaslat a soroksári svábok kitelepítésének megemlékezésére (május 3.)
-   Javaslat a Feltámadási körmenet zenekari költségeinek vállalására
-   Javaslat a kaposvári temetőben való megemlékezéssel kapcsolatos döntésre
 
2015. május 4.
-  Javaslat a Holbig Ifjak felvonulásán való részvételre
-  Javaslat a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezésen
   való részvételről (06.04.)
-  Javaslat az Úrnapi körmenet zenekari költségeinek vállalására
 
2015. június 1.
-  Javaslat a nemzetiségi football-kupán való részvételre
 
2015. július 6.
-  Javaslat a Soroksári Búcsú megszervezésére (augusztus 14-16.)
 
2015. augusztus  - igazgatási szünet
 
2015. szeptember 7.
-    Javaslat a 2015. évi féléves költségvetési beszámoló elfogadására (2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) – (2) bekezdés)
-    Javaslat a Soroksári Napok rendezvénysorozaton való részvételre
    Javaslat a 2016. évi költségvetési koncepció elfogadására (2011. évi CXCV. tv. 24. § (1)bekezdés)
-    Javaslat a 2015. október 6-ai koszorúzáson való részvételre
 
2015. október 5.
 -    Javaslat a 2015. október 23-ai koszorúzáson való részvételre
 -   Javaslat a 2015. november 3-ai ünnepségen való részvételre
-    Javaslat a tradicionális soroksári sváb disznóvágás megrendezésére
 
2015. november 2.
-   Javaslat a 2015. évi háromnegyed éves költségvetési beszámoló elfogadására (2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) – (2) bekezdés)
-   Javaslat a Márton-napi lámpás felvonulás megszervezésére (november 11.)
 -  Javaslat Német Nemzetiségi Karácsony megszervezésére
 -  Közmeghallatás (Táncsics Mihály Művelődési Ház)
 
2015. december 7.  
-   Javaslat a 2016. évi Munkaterv elfogadására