2016. évi munkaterv

 

K I V O N A T
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2015.(XII.7.) határozata a 2016. évi Munkatervre vonatozóan
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2016. évi munkatervét:
 
A Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi munkaterve
  
2016. január 11.
-     Javaslat együttműködési megállapodás felülvizsgálatára (2011. évi  CLXXIX. tv. 80. § (2) bekezdés),
-   Javaslat német nyelvű prózamondó- és szavalóverseny megrendezésére
-    Javaslat a „Málenkíj robot” megemlékezésére a Soroksári Nagyboldogasszony
     Templomban tartandó misére
-  Javaslat a Soroksári Sváb Bál megrendezésére (február 6.)   
  -   Javaslat a Farsangtemetés ünnepségen való részvételre (február 10.) 
 
2016. február 8.
-    Beszámoló a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásáról (49/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés e) pont)
-    Javaslat a 2016. évi költségvetés elfogadására (2011. évi CXCV. tv. 23 – 26. § (1)
      bekezdés)
-   Javaslat a soroksári svábok kitelepítésének megemlékezésére (május 8.)
 
2016. március 7.
-      Javaslat a 2016. március 15-ei megemlékezésen való részvételre  
Javaslat a Húsvéti és Úrnapi körmeneten való részvételre és annak kötelezettségvállalására  
 
 
2016. április 4.
-   Javaslat a 2015. évi zárszámadás elfogadására (2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) – (3) bekezdés)
-    Javaslat Majálison való részvételre (május1.)
-   Javaslat a kaposvári temetőben való megemlékezéssel kapcsolatos döntésre, költségeinek vállalására
 
2016. május 2.
-  Javaslat a Holbig Ifjak felvonulásán való részvételre
 
2016. június 6.
-  Közmeghallgatás          
 
2016. július 4.
-  Javaslat a Soroksári Búcsú megszervezésére (augusztus 12-13-14.)
 
2016. augusztus  - igazgatási szünet 
 
2016. szeptember 5.
-    Tájékoztató  a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi féléves
     költségvetési gazdálkodásról
-   Javaslat a Soroksári Napok rendezvénysorozaton való részvételre és költségeinek
    átvállalására  
-   Javaslat a 2016. október 6-ai megemlékezésen való részvételre
 
2016. október 3.
 -    Javaslat a 2016. október 23-ai koszorúzáson való részvételre
 -   Javaslat a 2016. november 3-ai ünnepségen való részvételre
-    Javaslat a tradicionális soroksári sváb disznóvágás megrendezésére
 
2016. november 7.
-    a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
-    Javaslat a Márton-napi lámpás felvonulás megszervezésére (november 11.)
  -    Javaslat Német Nemzetiségi Karácsony megszervezésére
-          Javaslat a Soroksár Önkormányzata által rendezendő Adventi rendezvénysorozaton való részvételre
 
2016. december 5
-          Javaslat a 2017. évi Munkaterv elfogadására
 
 
 
K.m.f.
 
     
 
 
 
 
            Schirlingné Drexler Anna                                                          Herling Erik
                          elnök                                                                          jkv. hitelesítő
 
 
 
 A kiadmány hiteléül: