Nyilvántartások jegyzéke

Belső ellenőrzés által vezetett nyilvántartások
 • Lefolytatott belső ellenőrzések
Szervezési és ügyviteli Osztály által vezetett nyilvántartások
 • képviselő-testületi, bizottsági határozatok nyilvántartása
 • helyi önkormányzati rendeletek nyilvántartása
 • iktatott iratok nyilvántartása (iktatóporgram)
 • beérkezett levélpostai küldemények nyilvántartása (érkeztető program)
Jogi és koordinációs Osztály által vezetett nyilvántartások
 • XXIII. kerületben tevékenykedő Civil szervezetek nyilvántartása,
 • az európai uniós pályázatok nyilvántartása,
 • hazai pályázatok nyilvántartása,
 • szerződések nyilvántartása
 • Soroksár név használatára jogosultak nyilvántartása
 • soroksári címer használatára jogosultak nyilvántartása
 • beérkező számlák nyilvántartása,
 • személyzeti adatok nyilvántartása,
 • köztisztviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartása,
 • szabadságengedélyek nyilvántartása
 • dolgozók felhasználói jogosultságának nyilvántartása
 • feladatspecifikus programokon belüli felhasználói jogosultságok nyilvántartása 
 • hardver eszközök és OEM szoftverek nyilvántartása
 • szoftverek nyilvántartása
Pénzügyi Osztály által vezetett nyilvántartások
 • szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása
 • beérkezett számlák nyilvántartása
 • költségvetési bevételek és kiadások nyilvántartása 
 • munkáltatói kölcsönök nyilvántartása
Építési és Beruházási Osztályon vezetett nyilvántartások
 • építés, bontás és használatbavétel nyilvántartása lakóépületekről, lakásokról (KSH által kibocsátott adatlapokon történik)
 • építésügyi hatóság építmény-nyilvántartása,
 • építésügyi hatósági ellenőrzések nyilvántartása,
 • építésügyi bírság nyilvántartása,
 • építésügyi hatóság településrendezési nyilvántartása,
 • az építésügy, a településfejlesztés és településrendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartása,
 • KÖZTART
Vagyonkezelési Osztály által vezetett nyilvántartások
 • Önkormányzati tulajdonú lakások nyilvántartása (lakbérek),
 • önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek nyilvántartása (bérleti díjak),
 • ÁFA nyilvántartás (bejövő és kimenő számlák),
 • Önkormányzat kezelésében álló társasházak nyilvántartása (közös költség),
 • Magántulajdonosok lakásvételár törlesztésével kapcsolatos nyilvántartás
 • beérkező számlák nyilvántartása
Igazgatási és Adóosztály által vezetett nyilvántartások
 • anyakönyvek és anyakönyvi kivonatok nyilvántartása,
 • nyilvántartás az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekekről,
 • anyakönyvi névmutatók,
 • központi személyiadat- és lakcímnyilvántartás,
 • címnyilvántartás,
 • pénzbírságok nyilvántartása,
 • letéti nyilvántartás (birtokvédelem és szabálysértés),
 • nyilvántartás a szakfordító és tolmácsigazolvánnyal rendelkező személyekről,
 • nyilvántartás a piac fenntartójáról, vásár rendezőjéről,
 • XXIII. kerület területén működő, megszűnt üzletek nyilvántartása,
 • XXIII. kerület területén működő kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított magánszálláshelyek nyilvántartása,
 • Telepekről vezetett nyilvántartás (2009. március 31-től),
 • adózói törzsadat nyilvántartás
 • adóhátralékok nyilvántartása
 • bevételek nyilvántartása
 • behajthatatlan tartozások nyilvántartása
 • elévült tételek nyilvántartása
 • jelzálogjoggal érintett ingatlanok nyilvántartása
 • önálló bírósági végrehajtónak átadandó tételek nyilvántartása
Humán-közszolgáltatási Osztály által vezetett nyilvántartások
 • szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása,
 • védelembe vett gyermekek nyilvántartása,
 • jegyző által engedélyezett gyermekjóléti szolgáltató tevékenységről és az ellenőrzéssel kapcsolatos döntésről nyilvántartás,
 • nyilvántartás a szociális ellátásra való jogosultságról,
 • közfoglalkoztatási terv,
 • nyilvántartás a közgyógyellátásról (ellátottak, gyógyszerkeret, igazolvány száma),
 • nyilvántartás a szociálisan rászorult személyekről,
 • nyilvántartás a hadigondozásba vett személyekről
 • nyilvántartás a tanköteles gyerekekről
Ügyforgalmi statisztika

 

 

 Polgármesteri Hivatal 2015.07.01-2015.09.30.

   Polgármesteri Hivatal 2015.04.01-2015.06.30.
   Polgármesteri Hivatal 2015. 01.01-2015.03.31.
   Polgármesteri Hivatal 2014. 10.01-2014.12.31.
  Polgármesteri Hivatal 2014.07.01-2014.09.30.
  Polgármesteri Hivatal 2014.04.01-2014.06.30.
  Polgármesteri Hivatal 2014. 01.01-2014.03.31.