Lakáscélú támogatás

Lakáscélú támogatás
 Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

dr. Göndör-Kökény Katalin
osztályvezető-helyettes
Telefon: 289-2100/169 m.
Elektronikus levélcím:dr.Gondor-Kokeny.Katalin@ph.soroksar.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 14.00 - 18.00
Kedd:        nincs
Szerda: 08.00 - 16.30
Csütörtök: nincs

A kérelem benyújtása
A támogatás benyújtásával és a beadási határidővel kapcsolatos tájékoztatás – a vonatkozó helyi rendelet szerint – kihelyezett hirdetményeinkben, valamint a Honlapon tekinthető meg, de megjelenik a Soroksári Hírlap aktuális számában is.

A kérelem a házipénztárban megvásárolható formanyomtatványon nyújtható be.

Beadási határidő: tárgyévenként egyszer, január 31-éig.

A helyi támogatás összege legfeljebb:
- új vagy használt lakás, családi ház építéséhez, vásárlásához, emeletráépítéshez, tetőtér-beépítéséhez, egyéb módon történő létesítéséhez 2.000.000,- Ft,
- lakás, családi ház bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához 1.000.000,- Ft.

A helyi támogatás mértéke az összköltség 20%-áig terjedhet. A támogatás kamatmentes, de visszatérítendő kölcsön, mely legfeljebb 10 évre nyújtható. A nyújtott összegre az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, melynek költsége (igazgatási szolgáltatási díj) a kérelmezőt (adóst) terheli. A visszafizetést követően a törléssel kapcsolatban felmerülő igazgatási szolgáltatási díj szintén az adós költsége.

A költségvetés szerinti munkák elvégzését számlával kell igazolni.

A kölcsönszerződésben foglaltak nem teljesítése a szerződés felmondását vonja maga után.

Jogosultsági feltételek
A kérelmet a Budapest területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező Európai Unió tagállamainak állampolgárai, valamint letelepedési engedéllyel vagy állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkező külföldi személyek nyújthatják be.

Támogatásra az jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg: 28.500,- Ft) kétszeresét, vagyis az 57.000,- Ft-ot, és nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát, azaz a 228.000,- Ft-ot.

A kérelmezőnek saját tulajdonú, elidegenítési és terhelési tilalomtól, valamint végrehajtási jog bejegyzéstől mentes ingatlannal, de legalább az adott ingatlanban tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Benyújtandó iratok köre
- jövedelemigazolások
- nyilatkozat az esetlegesen munkáltatótól kapott kölcsönről
- élettársi nyilatkozat
- 14 éven felüli - nappali tagozatos - gyermek iskolalátogatási igazolása
- nem helyi lakos esetén az illetékes kerületi önkormányzat igazolása, hogy részesült-e támogatásban
- 300 m2 hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, továbbá bővítés, emeletráépítés és építési engedély-köteles tetőtér-beépítés esetén jogerős építési engedély + tervrajz + műszaki leírás
- vásárlás esetén adásvételi szerződés
- részletes költségvetés az elvégzendő munkákról

Illetékfizetési kötelezettség: nincs

Kapcsolódó helyi jogszabály: 28/2017. (X.20.) rendelet a helyi támogatásról