Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány

Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
Elnök: Egresi Antal 
Számlaszám: 11720018-20301303
Alapító Okirat
Adatkezelési tájékoztató közérdekű adatigénylésről

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Soroksár településfejlesztésének előmozdítása érdekében 586/1995.(XI.07.) Ök. sz. határozatával létrehozta a Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítványt, majd a Ráckevei-Soroksári Duna-ág vízminőségének javítása, a parti sáv környezetét javító fejlesztések előmozdítása érdekében 301/1997.(VII.29.) Ök. sz. határozatával megalapította a Soroksári Dunáért Közalapítványt.

A két közalapítvány céljai között átfedések voltak, mindegyik alapító okiratában szerepelt az épített és természeti környezet védelme, ezért az Önkormányzat kérelmére az illetékes Bíróság elrendelte a közalapítványok egyesítését. Így létrejött a jelenleg is működő Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány), mely a Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány jogutódja.

A Közalapítvány az  Önkormányzattól  kötelező  feladatokat vállal át a szükségességtől, illetve saját pénzügyi helyzetétől függően a műemlékvédelem, természetvédelem és környezetvédelem területéről. Tevékenységét főként a Ráckevei-Soroksári Duna ág Csepel-Pesterzsébet-Soroksár hármas határpontjától Dunaharaszti közigazgatási határáig terjedő szakaszon fejti ki.

A Közalapítványt az Önkormányzat által határozott időtartamra megbízott öt tagú Kuratórium vezeti, három tagú Felügyelőbizottság ellenőrzése mellett. A Kuratórium és a Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el.

A Közalapítvány működésének részletes szabályait a mindenkor hatályos egységes szerkezetű Alapító Okirat tartalmazza.