Szerződések

 

Szerződés megnevezése

Szerződés tárgya

Szerződést kötő felek

Szerződés értéke

Szerződéskötés időpontja

Szerződés módosítása

Határozott idő esetén annak időtartama

Vállalkozási keretszerződés

Gyorsszolgálati munkák elvégzése XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közigazgatási területén

Bp.Főv.XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – Fravas Építőipari és Szolgáltató Kft.

(vállalkozó)

7.900.000,- Ft (keretösszeg)

2013. január 14.

 

2013. 01. 14. – 2013. 12. 31.

Szállítási keretszerződés

Papír, író- és irodaszer, kis értékű irodatechnikai gépek, számítástech. Papírárú beszerzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. (megrendelő) – PBS Hungária Kft.

maximum keretösszeg: nettó 6.000.000,- Ft

2013. január 14.

 

2013.01.14. – 2013. 12. 31.

Megállapodás

Sportfeladatok ellátásáról és támogatásáról, valamint az ezzel összefüggő vagyonhasználatról

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.

2013. évre 40.000.000,- Ft támogatás
Módosítva: 45.000.000,-Ft-ra
2014. évre 50.000.000,-Ft                        2015. évre 50.000.000,-Ft 
2016. évre 50.000.000,-Ft  2017. évre 30.000.000,-Ft

 

2013. január 15.

2.sz. módosítás: 2013. árpilis 18-án Változás: a megállapodás 10/a pontjában! 3.sz.módosítás: változott: 10/d pont, 11. pont 2013. október 14-én 4.sz. módosítás: 7.pont módosul: 2014. évre 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió Forint támogatást nyújt. 2014. január 21.

5.sz. módosítás: (2015. február 19.) 7. pont módosul: 2015. évre 50.000.000,- Ft támogatást biztosít.

6. sz. Módosítás 7. pont módosul: 2016. évre 50.000.000,-Ft támogatást biztosít.

7. számú módosítás (2017. február 22.) 7. pont módosul

2013. december 31.

Vállalkozási Keretszerződés

Soroksári Hírlap lapszámainak nyomdai előkészítése, előállítása és a kinyomtatott lapszámok 2 budapesti helyszínre történő kiszállítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv.

(megrendelő) – Online Lapcsoport Kft.

nettó 7.000.000,- Ft + kiszállítás szerződés szerinti költség

2013. január 27.

 

2013. 01. 27 – 2013. 12. 31.

Vállalkozási Keretszerződés

Az Önkormányzat területén található vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karbantartása

Bp.Főv.XXIII.ker.

Sor.Önk. (megrendelő) – Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

6.000.000,- Ft (nettó)

2013.február 22.

 

2013. 02. 22. – 2013. 12. 31.

Vállalkozási keretszerződés

A kerületi rendezvények technikai hátterének biztosítása az 1.sz. melléklet szerint (március 15., április7., május 1.,, május 3., június 4., június 5., június 22., szeptember 20-21-22., október 1., október 6., október 19., október 22., október 23., november 27., december 1-22.) rendezvények teljes technikai berendezések és felszerelések helyszínre szállítása, felszerelése, üzemeltetése, rendezvény végén azonnali leszerelése, lebontása, elszállítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önk. (megrendelő) – High Sound System Bt.

vállalkozási díj: bruttó 9.964.420,- Ft (rendezvényenkénti elszámolás)

2013. március 13.

 

2013. 03. 13. – 2013. 12. 31.

Ingatlan adásvételi szerződés

Bp. XXIII., 185154/0/A/5 hrsz. öröklakás

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önk. (eladó)

Herceg Mária Éva (vevő)

Ing. forgalmi értéke: 5.800.000,- vételár: 2.610.000,- Ft

2013. március 21.

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

Bp. XXIII., 185910/0/A/2 hrsz. öröklakás

Bp. Főv. XXIII.ker. Sor.Önk. (eladó) Balogh Józsefné (vevő)

Ing. forgalmi értéke: 5.300.000,- Ft vételár: 2.385.000,- Ft

2013. március 29.

 

 

Megbízási keretszerződés

Megbízási keretszerződés esetileg felmerülő mérnöki feladatok ellátására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Pesterzsébet Városfejlesztő Innovációs, Hasznosító és Szolgáltató Kft.

A szerződésé keretösszeg 2013-ra 7.900.000,- Ft

2013. április 15.

 

2013. 04. 15. – 2013. 12. 31.

Vállalkozási szerződés

Polg.Hiv.Grassalkovich út 162. I.em. vízesblokk (női-férfi wc, ill. konyha) felújítása, és a  Grassalkovich út 170. sz. I.em. teakonyha kialakítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -  Pesterzsébet Városfejlesztő Innovációs, Hasznosító és Szolgáltató Kft.

5.260.016,- Ft + ÁFA

2013. április 15.

 

2013.04.15. – 2013. 05. 31.

Vállalkozási szerződés

Soroksár Önkormányzat közig. határain belül szervezett rendezvények lebonyolításához szükséges ideiglenes áram kiépítés, bontás,  villanyszerelő szakfelügyelet biztosítása, ideiglenes áramellátás, ill. energiaellátást meghaladóan az összes felmerülő szerelési, karbantartási, valamint ügyeleti feladatok

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önk. -  Impulzív Kft.

bruttó 7.012.333,- Ft

2013. április 24.

 

A szerződés határozott időre, az árajánlatkérésben megjelölt rendezvények áramellátásának biztosítására jön létre az ott meghatározott időtartamra

Vállalkozási szerződés

Szilárdburkolatú és burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok és burkolt felületű, vagy burkolatlan parkolók karbantartási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – NATÓ Kft.

A szerződéses keretösszeg 2013-ra nettó 70.000.000,- Ft

2013. május 6.

 

2013. 05. 06. – 2013. 12. 31.

Vállalkozási Keretszerződés

szilárdburkolatú és burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok és burkolt felületű, vagy burkolatlan parkolók karbantartási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – NATÓ Kft.

Keretösszeg: 70.000.000,- Ft

2013. május 6.

 

2013. május 6. – 2013. december 31.

Vállalkozási Szerződés

XXIII.ker. Hősök tere – Templom u. által határolt Nagyboldogasszony Plébániatemplom körül elhelyezkedő zöldfelület kertépítészeti kivitelezési munkálatai

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Páter-Lián Kertészeti Nonprofit Kft.

bruttó 8.235.188,- Ft

2013. május 13.

 

2013. május 13. – 2013. június 1.

 Vállalkozási Keretszerződés

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. tulajdonában lévő – intézményei, költségvetési szervei által használt (kivétel a Polg.Hiv.) épületei – épületek és a hozzájuk tartozó építmények karbantartási munkáinak, és az épületek, építmények egyes részei felújítási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Tokodi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Keretösszeg: 14.900.000,- Ft + ÁFA

2013. május 17.

 

2013. 05. 17. – 2013. 12. 31.

Ingatlan adásvételi szerződés

A tulajdonosok tulajdonában lévő Ócsai út mentén fekvő 188007 hrsz-ú 3697 m nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan megvásárlásáról

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (vevő) –

Stojka László (sz. 1938), Stojka Lászlóné (sz. 1941.), Stojka László (sz.1963) eladó

Vételár: 8.100.000,- Ft

2013. június 3.

 

2013. december 31.

Megbízási keretszerződés

Önkormányzat tulajdonát képező társasházi alapító okiratok elkészítése, meglévő alapító okiratok módosítása a szükséges alátámasztó munkarészletekkel együtt, földhivatali ingatlan-nyilvántartáson való átvezetéssel

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – dr. László Jenő ügyvédi iroda

keretösszeg: nettó 4.000.000,- Ft

2013. június 10.

 

2013. június 10. – 2013. december 31.

Együttműködési „Megállapodás”

BKISZ projekt XXIII. kerület területére eső szennyvízcsatornáinak megvalósításához szükséges önerő biztosításában való közreműködés

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Budapest Főváros Önkormányzata

73.238.350,-  Ft

2013. július 2.

 

BKISZ projekt pénzügyi zárása, de legkésőbb a kerületet érintő kivitelezői szerződés elzárása

Megállapodás

A KEOP támogatási program keretében a Kerület területén megvalósítandó szennyvízcsatorna beruházási munkákkal kapcsolatban

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Budapest Fővárosi Önkormányzat

XXIII. kerületi Önkormányzat nettó építési ktg-ből nettő 6 %-ot vállal, 2013. évben 37.351.559,- 2014-ben 35.886.792,- Ft

2013. július 2.

 

2013. július 2. határozott idejű, a projekt lezárásáig előreláthatólag 2015. december 31.

Szolgáltatási Szerződés

Televízióműsor-szolgáltatás, televízióműsor-készítési szolgáltatás, digitális televíziózás és televízióval kapcsolatos kábeles szolgáltatás nyújtása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Centrum Televízió Magyarország Kft.

Átalánydíj bruttó 2.032.000,- Ft/hó kábeles szolgáltatás: bruttó 635.000,- Ft/hó

2013. július 4.

 

2013. július 5. – 2014. szeptember 30. vagy 2013. december 31.

Vállalkozási szerződés

Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációjához vonatkozó tanulmány illetve tervdokumentáció elkészítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Pesterzsébet Városfejlesztő Innovációs, Hasznosító és Szolgáltató Kft.

tanulmány: 2.500.000,- Ft + ÁFA

tervdokumentáció: 1.500.000,- Ft + ÁFA

2013. július 18.

 

2013. július 18. – 2013. július 30.

Vállalkozási Keretszerződés

Bp.XXIII.ker. területén illegálisan lerakott veszélyesnek nem minősülő települési szilárd hulladék gyűjtése, rakodása, szelektálása, elszállítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – CSABA-R. Kft.

szerződéses keretösszeg: nettó 16.700.000,- Ft

2013. július 22.

 

2013. július 22. – 2013. december 31.

Vállalkozási Keretszerződés

Bp.XXIII.ker.

területén illegálisan lerakott veszélyesnek nem minősülő települési szilárd hulladék gyűjtése, rakodása, szelektálása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – CSABA-R. Kft.

szerződéses keretöszeg: nettó 16.700.000,- Ft

2013. július 22.

 

2013. július 22. – 2013. december 31.

Vállalkozási Szerződés

Műfüves Futsal Labdarúgópálya építése Bp.XXIII., Haraszti út 26.sz. alatt

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – ECHO SPORT Kft.

nettó 23.600.000,- Ft

2013. július 30.

 

2013. szeptember 2. – 60 naptári nap

Előfizetői szerződés

2. pontban részletezve leírt Microsoft termékek licenceinek szállítása, ill. ellenszolgáltatása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -

Tigra Computer-és Irodatechnikai Kft

nettó 13.485.000,- Ft

2013. szeptember 16.

 

2013.október 1 - 2014. szeptember 30.

Vállalkozási Szerződés

Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 170. sz. épület lapostető csapadékvíz elleni szigetelés felújítási munkálatai

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

H + D Kft.

4.980.000,- Ft + ÁFA

2013. szeptember 16.

 

2013. szeptember 16 – 60 naptári nap

Tervezési Szerződés

Gombosszeg u-Gombosszeg köz út-és csapadékvíz elvezés tervezése, engedélyeztetése, fapótlásii terv eng, közvilágítás ell, Irisz u-Köves u-Hrivnák Pál u Maros u-Irisz u- Szentlőrinci út közös út és csapadékvíz elvez. tervezése, engedélyeztetése, fapótlási tervek, engedélyzetetése, közvilágítási hálózat ell, esetleg áttervezése,Taling u-Mocsaras u, Turján köz, Konkoly köz, Vadrezeda köz és a Búzafű köz  és csapadékvíz elvez. tervezése, + eng, fapótlás, stb, eng., Temető sor út és csapadékvíz elvezetés tervezés és eng, Tószeg u és Ugarszél u út és csapadékvíz elvezetés terv + engedély, fapótlás eng, közműkiváltási tervek, + eng.

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.

bruttó 23.622.000,- Ft

2013. szeptember 20.

 

szerződés aláírását követően és mindennemű engedélyek beszerzését követő 180. nap

Vállalkozási Szerződés

XXIII.ker. Rézöntő u. 22-26. sz. alatti épületkomplexum kazán rekonstrukciója (I.sz.Összevont Óvoda tagóvoda, Bölcsőde épület)

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Zsiga-Zsiga Bt.

nettó 7.098.581,- Ft

2013. október 4.

 

2013. október 4 – 60 naptári nap

Támogatási Szerződés

A Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályán három kórterem és a hozzájuk tartozó vízesblokk felújítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Rendelőintézet

5.900.000,-  Ft Elszámolási kötelezettség: 2014. január 31-ig

2013. október 10.

 

2013. október 10. – 2013. október 18.

Menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó szerződés

Új járatszámú (135 és 135/A) autóbuszt igénybe vevő utasok számára díjmentes utazás biztosítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

2.596.337,- Ft/hó + ÁFA

2013. október 16.

 

2013. december 1 -  határozatlan

Adás-vételi szerződés

Soroksár Önkormányzatának „Tiszta Soroksárért Napok-fásítás” gömbjuhar, gombkőris, gömbakác, gömbszivarfa fagyal (összesen: 3500 db beszerzése)

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Gera Tamás egyéni vállalkozó

összesen: nettó 5.200.000,- Ft

2013. október 22.

 

2013. november 8.

Adásvételi szerződés

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal részére informatikai eszközök és segédanyagok vásárlása

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal   -    EP-Copy Kft.

 

6.548.900,- Ft

 

2013. november 20.

 

 

 

Ingatlan

adásvételi szerződés

Bp. XXIII., 186082 hrsz-ú 640 nm alapterületű Szikes u. 6. ingatlan

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Stöckl Ferenc

19.000.000,- Ft

2013. november 30.

 

2013. december 30.

Vállalkozási szerződés

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeinek 2014.évi takarítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. – MOLMA Kft.

bruttó 12.700.000,- Ft/vé

2013. december 9.

 

2014. január 1. – 2014. december 31.

Adásvételi szerződés

Porsche Inter Autó Hungaria Kft. Porsche M5

VW Crafter 35 Platós HT 2.0 CR TDI gépjármű

bruttó 8.538.464,- Ft

2013. december 9.

 

 

Szállítási Keretszerződés

Papír-, író és irodaszer, nyomtatvány, kis értékű irodatechnikai gépek, valamint számítástechnikai papíráru beszerzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. – Rent a Copy Kft.

Keretösszeg: nettó 7.900.000,- Ft

2013. december 11.

 

2014. január 1. – 2014. december 31.

Ingatlan adásvételi szerződés

Bp.XXIII., 185611 hrsz-ú 4218 nm alapterületű ingatlan, Arany János u. 1.sz. alatt

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Fehér Géza

95.000.000,- Ft

2013. december 18.

 

2013. december 18-tól a bank és köztartozás rendezése és törlése után a különbözet átutalása 8 napon belül

Vállalkozási szerződés

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. egyes objektumaival kapcsolatos portaszolgálati, személyi- és vagyonvédelmi feladatok megszervezése és ellátása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

Pro Terminál Security Kft.

21.681.000,- Ft

2013. december 19.

 

2013. január 1. – 2014. december 31.

Vállalkozási szerződés

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. tulajdonában lévő Visegrád, Kálvária u.6. szám alatti üdülőépület felújítási munkálatai

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – BOGÁRDI-BAU Kft.

5.500.800,- Ft

2013. december 19.

 

2014. március 31.

Megbízási szerződés

 

„Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációja” című városrehabilitációs projekt keretében a nem beruházási célú, közösségformáló, kiegészítő elemek és a projektmenedzsment feladatok ellátása

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önkorm.   -    Pesterzsébet Városfejlesztő Innovációs, Hasznosító és Szolgáltató Kft.

 

5.900.000,- Ft + ÁFA

 

2013. december 20.

 

2014. december 31.

Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás

A Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út, Vecsés út – Török utca közötti szakaszának növényesítéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.   -    Budapest Főváros Önkormányzata

5.100.000,- Ft + ÁFA (Főv. Önk. költsv. előir.: 3.238,5 eFt + Bp. Főv. XXIII. ker. Sor. Önk.: 3.238,5 eFt)

2013. december 20.

 

 

Tervezési Szerződés

Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációja projekthez engedélyezési, kivitelezési tervek, költségvetés elkészítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.

bruttó 5.334.000,-

2013. december 20.

Módosítás: 2014. március 3. Módosult: határidő: 2014. április 3-ra

2014. március 3.