Szerződések

 

Szerződés megnevezése

Szerződés tárgya

Szerződést kötő felek

Szerződés értéke

Szerződéskötés időpontja

Szerződés módosítása

Határozott idő esetén annak időtartama

Vállalkozási Szerződés

Szamosi Mihály Sporttelepen lévő meglévő öltöző épület belső átalakításának és korszerűsítésének III. üteme

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Fravas Építőipari és Szolgáltató Kft.

14.895.620,- Ft

2015. január 6.

 

2015. január 31.

Finanszírozási Szerződés

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás finanszírozására 2015. évre

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

alaptámogatás: 2.000.000,- Ft, teljesítménytámogatás: 6.000.000,- Ft, működési támogatás: 8.000.000,- Ft

2015. január 16.

 

2015. január 1 – 2015. december 31.

Szállítással vegyes vállalkozási szerződés

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, üzembe helyezése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – M.B.V. Szolgáltató Kft.

24.898.400,- Ft + ÁFA

2015. január 20.

 

A vállalkozási szerződés aláírásától számított 60 naptári nap

Vállalkozási Keretszerződés

Bp.Főv.XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata intézményeinek gyorsszolgálati munkáinak elvégzésére

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Fravas Építőipari és Szolgáltató Kft.

Nettó 5.900.000,- Ft

2015. január 23.

 

2015. december 31-ig

Megbízási Keretszerződés

Esetileg felmerülő mérnöki feladatok ellátása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – OPTISOL Kft.

Keretösszeg: nettó 7.900.000,- Ft

2015. január 26.

 

Szerződés aláírásától 2015. december 31-ig szól.

Vállalkozási Keretszerződés

Értékbecslés- és igazságügyi szakvélemény készítése eseti megrendelés alapján

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Pusztai Mérnöki és Szakértői Iroda Kft.

Keretösszeg: nettó 5.000.000,- Ft

2015. február 4.

 

2015. december 31.

Vállalkozási Keretszerződés

Bp. XXIII., Soroksár Önkormányzat tulajdonát érintő földmérési munkák elvégzése eseti megrendelés alapján

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Geo-Ideál Bt.

Keretösszeg: nettó 6.935.000,- Ft

2015. február 4.

 

2015. december 31.

Megállapodás

Hivatásos sporttevékenységének támogatására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Soroksár Sport Club Kft.

19.809.000,- Ft

2015. február 19.

 

2015. december 31-ig

Szponzorálási Szerződés

Sporttevékenység szponzorálása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Soroksár Sport Club Kft.

egyszeri 6.000.000,- Ft + ÁFA

2015. február 19.

 

2015. január 1 – 2015. március 31-ig

Támogatási Szerződés

Utánpótlás-nevelés támogatására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Soroksár Sport Club Kft.

56.000.000,- Ft

2015. február 19.

 

2015. december 31-ig

Megállapodás

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendeletében szabályozott célszerinti támogatás

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. (képviseli: Tamási Ferenc ügyvezető igazgató)

13.000.000,- Ft csekély összegű (de minimis) és 13.000.000,- Ft célszerinti támogatás

2015. február 24.

 

2015. december 31-ig

Megállapodás

Kulturális célú támogatásra

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.

10.000.000,- Ft csekély összegű (de minimis), 11.000.000,- Ft (1.750.000,- Ft/hó összegű részletekben)

2015. február 24.

 

2015. december 31-ig. Elszámol: 2016. január 31-ig

Adásvételi szerződés

VW Caddy 1.6 gépjármű megvásárlása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Porsche Inter Auto Hungaria Kft.

6.729.030,- Ft

2015. február 27.

 

 

Támogatási Szerződés

Templomhomlokzat belső oldalán lévő kápolnák falainak helyreállítása, templomfűtés felújítása, villamoshálózat befejezése, valamint működési költségre

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Budapest-Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia

8.000.000,- Ft

2015. február 27.

 

Elszámol: 2016. január 31-ig

Támogatási Szerződés

Parókia építésének befejezési munkálataira

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Budapest-Soroksár Újtelepi Református Misszió Egyházközség

5.000.000,- Ft

2015. február 27.

 

Elszámol: 2016. január 31-ig.

Támogatási Szerződés

fűtés és a plébánia működésével kapcsolatos számlák kifizetése, kert karbantartása, közösségi programok, rendezvények, közösségi programok, rendezvények, felújítási munkálatok, táborok szervezése, a tető tegola borításának javítása, közösségi termek festése, templom hangosításának korszerűsítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébánia

4.000.000,- Ft + 1.300.000,- Ft (hangosítás)

2015. február 27.

 

Elszámol: 2016. január 31-ig.

Ingatlan adásvételi szerződés

A tulajdonosok tulajdonában lévő Bp.XXIII., 186798 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 1431 m2 ingatlan, mely a Bp.XXIII., János apostol utcában található, melyet az Elmü Hálózat Kft. javára 190 + 75 m2 bejegyzett vezetékjoga terheli

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Kerekes Illés, Kerekes Illésné eladó

Az ingatlan vételára: nettó 8.136.000,- Ft

2015. március 2.

 

A vételárat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő 30 napon belül átutalással fizeti meg.

Vállalkozási Keretszerződés

2015. év március – december hónapjában megjelenő Soroksári Hírlap lapszámainak nyomdai előkészítése, előállítása és leszállítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. – Vitexprint Kft.

Szerződéses keretösszeg: nettó 6.818.944,- Ft

2015. március 6.

 

2015. december 31-ig

Megbízási Keretszerződés

Esetileg felmerülő energetikai tárgyú mérnök feladatok ellátására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – OPTISOL Kft.

Keretösszeg: nettó 5.000.000,- Ft

2015. március 9.

 

2015. december 31-ig

Vállalkozási Szerződés

Bp.XXIII., Béke u. 36. szám alatti tagóvoda bővítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Fravas Építőipari és Szolgáltató Kft.

10.737.745,- Ft + ÁFA

2015. március 19.

 

2015. május 4 – 2015. augusztus 14.

Vállalkozási Szerződés

Grassalkovich Antal Általános Iskola külső ereszalj felújítási munkálata

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Bogárdi-Bau Kft.

6.155.050,- Ft

2015. március 19.

 

Teljesítés véghatárideje: a szerződés aláírásától számított 60 naptári nap

Vállalkozási Szerződés

Bp.XXIII., Molnár utca 116-118. szám alatti Molnár-szigeti volt napközis tábor területén Sportszertároló épület építése

Bp.Főv.XXIII.ker.

Sor.Önkorm. - H+D Kft.

11.992.722,-Ft + Áfa

2015. március 25.

 

2015. március 25 - 2015. augusztus 4.

Vállalkozási Szerződés

Bp. XXIII., Szitás utcában található rongálódott 30-as betoncsőből épített csapadék csatorna átépítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolg. Kft.

4.623.800,- Ft + ÁFA

2015. március 27.

 

A szerződés aláírásától számított 30 naptári nap

Vállalkozási Szerződés

Bp.XXIII.ker. Grassalkovich út 170. szám alatti hivatali irodaépület tetőtér ablakok cseréje

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Zwick és Tsai Kft.

5.494.395,- Ft + ÁFA

2015. március 30.

 

A vállalkozási szerződés aláírásától számított 90 naptári nap

Vállalkozási Szerződés

Személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása kutyás őrzéssel a Bp. XXIII., Molnár-szigeti volt napközis tábor területén

Táncsics Mihály Művelődési Ház – Pro-Terminál Security Kft.

nettó 980,- Ft/óra

2015. március 31.

 

2015. április 1. – 2015. december 31.

Vállalkozási Keretszerződés 1. rész

Bp.Főv.XXII., Soroksár Önkormányzata tulajdonát érintő lakások, egyéb helyiségek karbantartási, felújítási és beruházási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Bogárdi-Bau Kft.

Szerződéses keretösszeg: 38.100.000,- Ft ÁFá-val együtt

2015. április 13.

 

2015. április 13. – 2015. december 31.

Vállalozási Keretszerződés 2. rész

Bp.Főv.XXIII., Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő intézményei, költségvetési szervei által használt (kivétel a Polgármesteri Hivatal épületei) építmények karbantartási, felújítási és beruházási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Bogárdi-Bau Kft.

Szerződéses keretösszeg: 38.100.000,- Ft ÁFA-val együtt

2015. április 13.

 

2015. április 13. – 2015. december 31.

Megállapodás bérleti szerződés megszűnéséről

Szerződés megszűnéséből eredő bérleti díj visszafizetése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Budapesti Nagybani Piac Kft.

10.000.000,- Ft + ÁFA, összesen: 12.000.000,- Ft

2015. április 13.

 

 

Együttműködési Megállapodás

Kizárólag pályázati célokra

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Galéria’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.

2015. évben bruttó 1 millió Ft, ezt követően 5 éven keresztül évente legalább bruttó 500.000,-Ft

 

2015. április 8.

 

 

2015. július 6 - 2020. július 6.

 

Támogatási Szerződés

Gyermeklakosság alapellátásához kapcsolódó ügyeleti ellátásának javítása érdekében autó vásárlása

Bp. Főv. XXIII.ker. Sor. Önkorm. – Heim Pál Gyermekkórház

 

bruttó 5.800.000,-Ft

 

2015. április 17.

 

 

Elszámol: 2015. december 31-ig

 

Vállalkozási Keretszerződés

Szilárdburkolatú és burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok, parkolók karbantartási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése

Bp.Főv. XXIII.ker. Sor.Önkorm. - H+D Kft.

 

 

Keretösszeg:  114.300.000,-Ft Áfával

 

 

2015. április 21.

 

 

 

2015. április 21-december 31.

 

 

Tervezési Szerződés 1. rész

Egyesített (engedélyezési és kiviteli szennyvízcsatorna) terv készítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése (Nyír u., Karmazsin u., Orbán., Harmónia u.)

Bp. Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.

Nettó 12.650.000,- Ft

 

2015. április 21.

 

 

1) Előkész. Munkarészek, egyesített terv készítése – aláírástól 120na. 2) vízjogi létesítési- és útépítési engedélyekre beadás – aláírástól 150 nap. 3) véghatáridő engedélyek kiadásáról számított 30 naptári nap

 

Támogatási Szerződés

Kardiológiai Osztály II. emeleti részlegének részleges rekonstrukciója, 2 kórterem, vizesblokk kialakítása, kezelő-vizsgáló helyiség, orvosi szoba, elektromos- és vízhálózat átalakítása és felújítása

Bp. Főv. XXIII.ker. Sor. Önkorm. – Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

 

 

bruttó 15.240.000,-Ft

 

 

2015. április 21.

 

 

 

Elszámol: 2015. december 31-ig

Tervezési Szerződés

Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálatának elkészítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önkorm. –

MaHill Mérnökiroda Kft.

4.400.000,- Ft + Áfa

2015. április 27.

 

 

 

A teljesítések határideje: 1. sz. melléklet szerint

 

Adásvételi szerződés

Számítástechnikai eszközök és segédanyagok beszerzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. – Tigra Computer- és Irodatechnika Kft.

nettó 7.300.000,- Ft

2015. április 27.

 

Aláírástól számított 20 naptári nap

Vállalkozási Szerződés

Kerítésszakasz bontása és előre gyártott betonelemes kerítés építése (Haraszti út 26. szám alatti telephely Vágó köz felől)

Bp. Főv. XXIII.ker. Sor. Önkorm. – FAGA Signum Kft.

 

14.730.017,-Ft + ÁFA

 

 

2015. május 14.

 

 

A szerződés aláírásától számított 90 naptári nap

Tervezési Szerződés

Bp.XXIII., Orbánhegy  (Grassalkovich út  - MÁV kelebiai vasútvonal – Orbán utca – Hunyadi utca, Zsellér dűlő által határolt terület) csapadékvíz elvezetési tanulmánytervének készítése

Bp. Főv. XXIII.ker. Sor. Önkorm. – Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.

 

nettó 9.600.000,- Ft

 

2015. május 19.

 

 

A szerződés aláírásától számított 150 naptári nap

 

Vállalkozási Szerződés                                                                                   

 

Kis-Duna utca-Felső Duna sor-Meder utca közötti közterületi lépcső elbontása és új közterületi lépcső építése

 

Bp. Főv. XXIII.ker. Sor. Önkorm. – Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft. 

 

45.890.899,- Ft + ÁFA (Tartalékkeret összege: nettó 2.294.545,-Ft+áfa)

 

2015. május 26.

 

2.1 pontja módosul: A szerződés aláírásától számított 100 naptári nap 2015. november 15

A szerződés aláírásától számított 100 naptári nap

 

Vállalkozási szerződés

Kerületi rendezvények technikai hátterének biztosítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Capital-Trade 13 Kft.

nettó 9.827.680,- Ft

2015. június 1.

 

2015. évi rendezvények teljes korű lezárása

Vállalkozási Keretszerződés                                                                 

Kerületi rendezvények catering szolgáltatásának biztosítása

 

Bp. Főv. XXIII.ker. Sor. Önkorm. – F&B Kft.

 

12.922.504,- Ft

 

2015. június 15.

1. sz. módosítás (2015. június 15.) eseménynaptár módosítása miatt

 

Teljesítés vége a rendezvény teljes körű lezárásáig tart

 

Vállalkozási Szerződés                                                                

Intézmények területén lévő játszóterek, köztéri játszóterek egyes játszóeszközeinek, utcabútorainak cseréje

 

Bp. Főv. XXIII.ker. Sor. Önkorm. – Park-Komplex Kft. 

 

19.998.419,-Ft + ÁFA

 

2015. június 16.

 

 

A szerződés aláírásától számított 90 naptári nap

 

 

 

Vállalkozási Szerződés

Új klímaberendezések telepítése

 

Bp. Főv. XXIII.ker. Sor. Önkorm. –

Mixdeko Center Kft.

 

 

5.775.000+Áfa

 

2015. június 16.

 

 

Aláírástól számított 30 naptári nap

 

Vállalkozási Keretszerződés

Bp.XXIII.ker.területén (közterület, kül- és belterület illegálisan lerakott, veszélyesnek nem minősülő hulladék gyűjtése, rakodása szelektálása (osztályozása) és lerakóhelyre történő elszállítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sör.Önkorm. – CSABA-R. Kft.

nettó 24.900.000,- Ft

2015. június 22.

 

A szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2015. december 31-ig terjedő időtartam, vagy a szerződéses keretösszeg kimerülésének napja, ha a keretösszeg előbb kimerül, mint 2015. december 31.

Vállalkozási szerződés

Bp.XXIII.ker. Szitás u. 105. szám alatti Helytörténeti Gyűjtemény felújítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Zwick és Tsai Kft.

nettó 7.374.747,- Ft

2015. június 22.

 

A szerződés aláírásától számított 50 naptári nap

Vállalkozási szerződés

Molnár-szigeten lévő volt napközis tábor kerítésének részleges cseréje

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Fito System Játszótér Kft.

nettó 29.790.190,- Ft

2015. június 26.

 

A teljesítés véghatárideje: 2015. augusztus 31.

Vállalkozási szerződés

Fekete István Általános Iskola homlokzati nyílászáróinak cseréje

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Petrolépítő Kft.

nettó 34.999.604,- Ft

2015. június 29.

 

A teljesítés véghatárideje: 2015. augusztus 31.

Vállalkozási szerződés

Dobó utca (Grassalkovich út – Felső Duna sor közötti szakasz) meglévő szilárd burkolatú út felújítása (teljes pályaszerkezet csere) és víznyomócső kiváltása

Bp.Főv.XXIII. ker. Sor.Önkorm. – Deponátor Kft.

nettó 17.495.292,- Ft

2015. június 30.

2.1 pontja módosul (2015. szeptember 25.) Vállalkozói teljesítés véghatárideje: 2015. október 15.

 

Aláírástól számított 90 naptári nap

Vállalkozási Szerződés                                                                

Rendezvények lebonyolításához szükséges ideiglenes áram kiépítés és elbontás, valamint villanyszerelő szakfelügyelet biztosítása

Bp. Főv. XXIII.ker. Sor. Önkorm. –

Impulzív Kft

 

3.682.619,-Ft (Tartalékkeret: nettó 1.000.000,-Ft)

 

2015. július 3.

 

 

Eseti megrendelésben rögzített határidő

 

Vállalkozási keretszerződés

Önkormányzati ingatlanokon (telkeken) épületek bontása és a bontásból keletkező sitt elszállítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Hernády-Antal Bau Kft.

nettó 8.950.000,- Ft

2015. július 7.

 

A szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2015. december 31-ig terjedő időtartam, vagy a szerződéses keretösszeg kimerülésének napja, ha a keretösszeg előbb kimerül, mint 2015. december 31.

Vállalkozási Szerződés

II. számú Összevont Napsugár Óvoda területén meglévő kerítés bontása és új előre gyártott betonelemes kerítés építése, kerítés átépítése, szennyvíztározó részleges bontása, kerti építmény bontása, tereprendezés kivitelezési munkálatai                

 

Bp. Főv. XXIII.ker. Sor. Önkorm. –

Fravas Építőipari és Szolgáltató Kft

 

8.960.627,-Ft + Áfa

 

2015. július 7.

 

 

Szerződés aláírásától számított 60 naptári nap

 

Vállalkozási Szerződés                                                                                     

Írisz utca és Maros utca útépítése, felszíni vízelvezetése és közvilágítás kivitelezése, telekommunikációs hálózat átépítése

 

Bp. Főv. XXIII.ker. Sor. Önkorm. –

Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolg. Kft

 

104.760.446,-Ft+Áfa (Tartalékkeret: nettó 5.238.022,-Ft+Áfa)

 

2015. július 10.

 

 

Véghatáridő: 2015. december 31.

Szponzorálási Szerződés                                                                

Sporttevékenység szponzorálása

 

Bp. Főv. XXIII.ker. Sor. Önkorm. –

Soroksár Sport Club Kft

 

egyszeri 6.000.000,-Ft+Áfa

 

2015. július 10.

 

 

 

Vállalkozási szerződés

Új klímaberendezés telepítés

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Mixdeko Center Kft.

5.775.000,- Ft + ÁFA

2015. július 15.

Módosítva: Teljesítési véghatáridő: 2015. augusztus 15.

Aláírástól számított 30 naptári nap

Vállalkozási szerződés

Táncsics Mihály u. 104. sz. alatti Rendelő Intézetben új felvonó tervezése és kivitelezése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm – ATREUSZ Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.

13.949.000,- Ft + ÁFA

2015. július 16.

 

Véghatáridő: a vállalkozási szerződés aláírásáról számított 40 naptári nap

Tervezési Szerződés                                                                             

Bp.XXIII., Hősök tere közterület alakítási tervdokumentáció készítése

 

Bp.Főv.XXIII. ker. Sor. Önkorm. –

Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft

 

6.731.000,- Ft

 

2015. július 16.

 

3.1 pontja módosul (2015. szeptember 3.)                      2015. szeptember 30.                                       várhatóan a beadástól számított kb. 3 hónap

 

Teljesítési határidő: Testületi határozattal történő elfogadását követő 60 naptári nap Engedélyek beszerzése: várhatóan a beadástól számított kb. 3 hónap

 

Ingatlan Adásvételi Szerződés  

1237 Bp. Külső Vörösmarty utca 183695/5 hrsz-ú ingatlan

Bp.Főv.XXIII. ker. Sor.Önkorm. –

Halász Natália Judit

 

bruttó 5.800.000,- Ft

2015. július 23.

 

 

Birtokbaadás jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül

 

Adásvételi Szerződés                                                                     

Gépjárművek vásárlása

 

Bp.Főv.XXIII. ker. Sor.Önkorm. –

Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche M5 telephely

 

1 db új gépjármű: bruttó 3.810.000,- Ft,                        1 db használt gépjármű: bruttó 2.990.000,- Ft,               1 db új haszongépjármű: bruttó 8.859.215,- Ft

 

2015. július 27.

 

 

szerződés aláírásától számított 90 naptári nap

 

Tervezési Szerződés                                                                             

XXIII. Ker. Rendőrkapitányság új épületének és az infrastrukturális létesítményeinek megvalósításához kiviteli terv készítése, jóváhagyatása, engedélyeztetése

 

Bp.Főv.XXIII. ker. Sor.Önkorm. –

Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft

 

16.383.000,- Ft

 

2015. augusztus 4.

 

 

A szerződés aláírásától számított 60 naptári nap

 

Adásvételi Szerződés                                                                                

SKODA Fabia Combi Ambition 1.2 autó vásárlása

 

Bp.Főv.XXIII. ker. Sor.Önkorm. –

Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche M5 telephely

 

3.911.600,- Ft

 

2015. augusztus 05.

 

 

Szállítási határidő: 2-3 hét

 

Adásvételi Szerződés                                                                                

VW Crafter 35 Platós autó vásárlása

 

Bp.Főv.XXIII. ker. Sor.Önkorm. –

Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche M5 telephely

 

8.960.815,- Ft

 

2015. augusztus 05.

 

 

Szállítási határidő: 2-3 hét

 

Tervezési Szerződés                                                                               

Bp. XXIII., KÉSZ végrehajtását szolgáló ágazati tervek környezetvédelemmel, katasztrófa-elhárítással, közlekedéssel természeti és épített értékvédelemmel kapcsolatos helyzetfeltáró munkarészeinek elkészítése

Bp.Főv.XXIII. ker. Sor.Önkorm. –

Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft

 

Tervezési díj: nettó 20.000.000,- Ft

 

2015. augusztus 11.

 

 

I. munkarész: aláírt szerződés és az adatszolgáltatás kézhezvételtől számított 3 hónap, II. munkarész: önk-i döntéstől számított 1 hónap

Vállalkozási Szerződés                                                                           

Bp. Főv. XXIII., Városháza főépület pinceszintjének és földszintjének felújítása

Bp.Főv.XXIII.ker

Sor.Önkorm. –

Bogárdi-Bau Kft

 

31.328.574,- Ft + Áfa

 

2015. augusztus 11.

 

 

vállalkozási szerződés aláírásától számított 60 naptári nap

 

Megbízási Szerződés                                                                             

Bp.XXIII. Ker. Rendőrkapitányság új épületének és az infrastrukturális létesítményeinek kivitelezése folyamán mérnöki feladatok ellátása

 

Bp.Főv.XXIII. ker. Sor.Önkorm. –

OPTISOL Kft.

 

11.900.000,-Ft + ÁFA

2015. augusztus 25.

 

 

a kivitelezési munka teljesítéséig, továbbá a vállalkozó közötti vállalkozási szerződésben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig

 

Vállalkozási Szerződés                                                                          

Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény komplex felújítása

 

Bp.Főv.XXIII. ker. Sor.Önkorm. –

Atreusz Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft

 

74.882.588,- Ft + ÁFA

 

2015. szeptember 1.

 

 

A vállalkozási szerződés aláírásától számított 60 naptári nap

 

Vállalkozási Szerződés                                                                             

Bp. XXIII., Grassalkovich út 162. szám alatti hivatal főépület földszinti iktatójának és portájának bútorozása

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önkorm. –

INTERNET TÜZÉP Kft.

 

5.815.000,- Ft + Áfa

 

2015. szeptember 8.

 

 

a vállalkozási szerződés aláírásától számított 40 naptári nap

 

 

Tervezési szerződés

Bp.XXIII.ker.Grassalkovich út 154. szám alatti Közösségi Ház átépítése, bővítése, bontási és építési engedélyezési tervdokumentáció készítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Optisol Kft.

nettó 5.980.000,- Ft

2015. szeptember 14.

 

 

Adásvételi Szerződés                                                                                

"Tiszta Soroksárért napok-fásítás" beszerzése

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Gera Tamás

 

5.305.000,- Ft

 

2015. szeptember 21.

 

 

2015. november 6-7.

 

Vállalkozási keretszerződés

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. létesítményeiben üzemelő földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések éves műszaki felülvizsgálata és időszakos karbantartás, valamint rendkívüli hibaelhárítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Building Indutry Kft.

nettó 7.900.000,- Ft

2015. szeptember 25.

 

2016. január 1. és 2016. december 31.

Tervezési szerződés

Budapest XXIII. Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) megalapozó, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészeinek elkészítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Kasib Mérnök Manager Kft.

nettó 22.950.000,- Ft

2015. szeptember 29.

 

2016. február 29. és 2016. március 29.

Tervezési Szerződés                                                                                    

Bp. XXIII. Kerületi Építési Szabályzat megalapozó, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészeinek elkészítése

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft

 

Tervezési díj: nettó 22.950.000,- Ft

 

2015. szeptember 29.

 

 

A szerződés aláírását követő 8 napon belül 

 

Tervezési Szerződés                                                                              

Bp.XXIII., Grassalkovich út 154. szám alatti Közösségi Ház átépítése, bővítése: bontási- és építési engedélyezési tervdokumentáció készítése

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önkorm. –

OPTISOL Kft.

 

Tervezési díj: 7.594.600,- Ft

 

2015. október 14.

 

Megszüntetve 2016. március 17-el

 

A szerződés aláírásától számított 150 naptári nap

 

Vállalkozási Szerződés                                                                          

Bp.XXIII., Grassalkovich út 162. szám alatti hivatal főépület földszinti iktatójának és portájának bútorozása

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

INTERNET Tüzép Kft.

 

 

5.815.000,- Ft + Áfa

 

2015. október 14.

1. sz. módosítás (2015. október 14.) Teljesítés véghatárideje: 2015. november 6. 

 

 

Felhasználási Szerződés                                                                     

műalkotás elkészítése (Soroksári Svábok betelepítésének 300. évforduló alkalmából a kitelepítés, "málenkij robot"-ra elhurcoltak emlékének megörökítésére)

 

Bp.Főv.XXIII. ker. Sor.Önkorm. –

Kligl Kft.

 

10.500.000,- Ft + Áfa

 

2015. október 15.

 

 

Plasztikai terv: 2015. november 30-ig Műalkotás: 2016. május 6-ig

 

Szállítási Keretszerződés                                                                                   

Papír, író- és irodaszer, nyomtatvány, kis értékű irodatechnikai gépek, valamint számítástechnikai papíráru beszerzése

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Polgárm. Hiv. –

Rent a Copy Kft

 

Keretösszeg: nettó 6.000.000,- Ft

 

2015. október 21.

 

 

2016. január 1 - 2016. december 31.

 

Vállalkozási Szerződés                                                                          

Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény komplex felújítása

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Atreusz Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft

 

74.882.588,- Ft + áfa

 

2015. október 27.

1. sz. módosítás (2015. október 27.) Teljesítés véghatárideje: 2015. november 30. 

 

 

Szállítási Keretszerződés                                                                                   

ételhulladék elszállítása és a vonatkozó rendelet szerint ártalmatlanítása

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Biotrans Kft.

1 kg: 22,- Ft + Áfa hulladéktároló edény tisztítása: 2.000,- Ft + Áfa Keretszerződés max.: nettó
4.800.000,- Ft
6.428.125,-Ft

 

2015. október 30.

 

Önkormányzat kötötte 1. sz. módosítás (2016. december 30.) 2.2, 4.4 pontja változott  

2016. január 1-2016. december 31.
2016. január 1 - 2017. január 31.

 

Előfizetési Szerződés                                                                            

Microsoft termékek licenceinek szállítása

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

T-Systems Magyarország Zrt.

 

nettó: 16.486.500,- Ft

 

2015. november 3.

 

 

Szerződés aláírásának napjától számított 10 naptári nap

 

Ingatlan adásvételi szerződés

 

Bp. XXIII., 185003 hrsz. 1238 Bp., Új Élet u. 14.

Bp. XXIII., 184939 hrsz. (Felső Dunasor)

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Aranykereszt Ápoló Otthon Nonprofit Kft.

nettó 170.000.000,- Ft:

bruttó 29.210.000,-  Ft

2015. november 12.

 

 

Vállalkozási Szerződés                                                                             

Bp.XXIII.ker. Molnár u. 116-118. sz. alatti (Molnár-szigeti volt napközis tábor) objektummal kapcsolatos  személy- és vagyonvédelmi feladatok megszervezése és ellátása kutyás őrzéssel

 

Táncsics Mihály Művelődési Ház -

Pro-Terminál Globál Hungary Kft.

 

nettó 16.906.800,- Ft

 

2015. november 13.

 

 

2016. január 1 - 2016. december 31.

 

Vállalkozási Keretszerződés                                                           

Bp.XXIII.ker.Sor.Önkorm. területén található vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartása és karbantartása

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Bogárdi-Bau Kft

 

nettó 15.000.000,- Ft

 

2015. november 13.

 

 

2016. január 1 - 2016. december 31.

 

Ingatlan adásvételi szerződés

 

Bp. XXIII. 186797 hrsz. ingatlan

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Napholcz György, Napholcz Viktor, Pekán István, Hildi Ferenc, Napholcz Györgyné

7.360.361,- Ft

2015. november 16.

 

 

Vállalkozási Szerződés                                                                       

Bp.Főv.XXIII.ker.Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeinek 2016. évi takarítása

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

Molma Kft.

 

 

nettó 12.800.000,- Ft

 

2015. november 16.

 

 

2016. január 1 - 2016. december 31.

 

Vállalkozási Szerződés                                                                          

Bp. XXIII., Hősök tere (Templom u. Jelző u. között) ELMÜ hálózat áthelyezése (tervezési-, engedélyezési-, és kivitelezési munkák)

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Impulzív Kft

 

 

nettó 31.321.000,- Ft

 

2015. november 17.

 

 

I. részhatáridő: 2016.04.30.                            II. részhatáridő: 2016.05.08.

 

Szállítási Szerződés                                                                                   

850 db élelmiszer egységcsomagok kiszállítása

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

K&K Építő Kft.

 

Szerződéses keretösszeg  bruttó: 6.978.500,- Ft

 

2015. november 23.

 

 

2015. december 30.

 

Vállalkozási Keretszerződés                                                           

földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések éves műszaki felülvizsgálata és időszakos karbantartása, rendkívüli hibaelhárítása

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Building Industry Kft

 

Szerződéses keretösszeg: 10.033.000,- Ft

 

2015. november 25.

 

 

2016. január 1 - 2016. december 31.

 

 

Vállalkozási Szerződés                                                                          

Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény komplex felújítása

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önkorm. - Atreusz Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft

 

74.882.588,-Ft + ÁFA

2015. november 27.

2. sz. módosítás (2015. november 27) Teljesítés véghatáridő: 2015. december 23.

 

 

Vállalkozási Szerződés                                                                              

Bp. XXIII., Lápos utca, Mocsaras utca útépítése, vízelvezetése és közvilágítás kivitelezése

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolg. Kft

 

46.160.823,- Ft + ÁFA

 

2015. december 1.

 

 

2016. január 1. - 2016. december 31.

 

Vállalkozási Szerződés                                                                           

Bp.XXIII., Hősök tere környezetrendezése

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

ZÖFE Kft.

 

119.984.831,-Ft + ÁFA

 

2015. december 1.

 

 

Részhatáridő: 2015. április 30.     Véghatáridő: 2016. augusztus 31.

 

Vállalkozási Szerződés                                                                          

Soroksári Sportcsarnok épülete öltözők és vizes blokkok, folyosók, irodák felújítási, javítási és átalakítási munkái

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Fravas Építőipari és Szolgáltató Kft.

 

4.878.969,-Ft + ÁFA

 

2015. december 8.

 

1. sz. módosítás (2016. január 29.)  Cégnév, székhely, adószám és cégjegyzékszám módosult.    

Véghatáridő: 2016. január 31.

 

Vállalkozási Szerződés                                                                             

Táncsics Mihály Művelődési Ház tetőszerkezetének beázás-mentesítése

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Zwick és Tsai Kft.

 

5.016.690,-Ft + ÁFA

 

2015. december 8.

 

 

Véghatáridő: 2016. január 31.

 

Ingatlan adásvételi szerződés

 

Bp. XXIII. 185049 hrsz. Grassalkovich út 104.

 

Bp. XXIII. 185050 hrsz. Táncsics Mihály u. 45.

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. - Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

vételár: bruttó 72.892.000,- Ft

 

 

 

bruttó 37.108.000,- Ft

2015. december 14.

 

Fizetési határidő: 2016. június 30.

Megállapodás

                                       Közcélú hálózat áthelyezéséről, átalakításáról (Hősök terén, Templom utca, Jelző utca között)

 

 

Bp. Főv.XXIII.ker. Sor. Önkorm. -

Elmü Hálózati Kft.

 

30.000.000,-Ft + ÁFA

 

2015. december 16.

 

 

2016. május 20.

 

Megbízási Szerződés                                                                     

Közbeszerzési tanácsadás

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önkorm. -

VMC Consulting Kft

 

havi 440.000,-Ft + ÁFA

 

2015. december 16.

 

Önkormányzat kötötte 1. sz. módosítás (2016. január 27.) 1.1.1. pontja változott

 

2016. január 1-december 31-ig

 

Vállalkozási szerződés

Budapest XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata részére az intézményi óvodák vizes blokkjainak felújítási munkái

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.   -    Demanding Build Kft.

nettó 6.809.089,- Ft

 

2015.december17.

 

Önkormányzat kötötte    

1. sz. módosítás (2016. február 10.) Cégnév, székhely, adószám és cégjegyzékszám módosult. 

2. sz. módosítás (2016. február 24.) Teljesítési véghatáridő

 

teljesítés határideje: 2016. február 25.

 

Vállalkozási Szerződés                                                                  

Grassalkovich A. Ált. Isk. tűzjelző rendszerének rekonstrukciója, tűzjelző kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése

 

Bp.FővXXIII.ker. Sor. Önkorm. -

UNISERV PLUSZ Kft.

 

9.088.295,- Ft

 

2015. december 18.

 

 

Tervdokumentáció: 2016. jan. 31.                  I. ütem: 2016. április 30.                                        II. ütem: 2016. július 15.

 

Vállalkozási Szerződés                                                                        

Intézményi óvodák 24 órás távfelügyeleti szolgáltatásba való bevonása meglévő, ill. kiépítésre kerülő elektronikus vagyonvéd. jelzőberendezéseken keresztül

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önkorm. -

Impulzív Kft

 

4.197.900,- Ft + ÁFA

 

2015. december 18.

 

 

Teljesítési véghatáridő: 2016. március 31.

 

Vállalkozási keretszerződés

Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási keretszerződés keretében

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. – Lián Kertészeti Kft.

nettó 124.500.000,- Ft + ÁFA/év

2017. évre 139.364.009,- Ft + ÁFA; 2018. évre 137.600.000,-  Ft + ÁFA

2015. december 31.

 2017. június 8.

2016. január 1. – 2018. december 31.