Szerződések

Szerződés megnevezése

Szerződés tárgya

Szerződést kötő felek

Szerződés értéke

Szerződéskötés időpontja

Szerződés módosítása

Határozott idő esetén annak időtartama

Vállalkozási keretszerződés

földmérési és épület felmérési munkák elvégzésére

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

GEO-IDEÁL Bt.

nettó 12.000.000,- Ft

2019.01.11.

 

szerződés aláírásától 2019. 12. 31.-ig

 

Vállalkozási keretszerződés

értékbecslés és igazságügyi szakvélemény készítése eseti megrendelés alapján

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Pusztai Mérnöki és Szakértői Iroda Kft.

nettó 14.500.000,- Ft

 

2019.01.11.

 

szerződés aláírásától 2019. 12. 31.-ig

 

Vállalkozási keretszerződés

a Soroksári Hírlap nyomdai előkészítése, előállítása, nyomtatása, szállítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -

„X-REKLÁM” Kft.

 

10.730.000,- Ft + Áfa

2019.01.11.

 

2019. évre

Vállalkozási keretszerződés

Bp., Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 2019. évben megrendezésre kerülő szerződés 1.1. pontjában jelölt rendezvényekhez virágok és virágdekorációk biztosítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Varga Ilona egyéni vállalkozó

nettó 5.000.000,-

Ft

2019. 01. 25.

 

 

2019. évre szóló

Vállalkozási szerződés

Tündérkerttel kapcsolatos személy-és vagyonvédelmi feladatok megszervezése, és ellátása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -

Pro-Terminal Globál Hungary Kft.

bruttó 22.828.910,- Ft

2019. 01. 28.

 

2019. 01. 01.-2019. 12. 31.

 

Támogatási szerződés

sport és ifjúsági ügyek, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokra, diákolimpia események helyszínének biztosítása, önkormányzati sportfeladatok ellátására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.

40.000.000,- Ft

2019. 01. 31.

2019.06.20.-án a szerződés 4. pontja

Pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje 2020. március 31.

Támogatási szerződés

utánpótlás-nevelés támogatására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Soroksár Sport Club Kft.

26.000.000,- Ft

2019.02.06

 

Pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje 2020. március 31.

Szponzorálási szerződés

sporttevékenység szponzorálására

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

Soroksár Sport Club Kft.

42.000.000,- Ft + Áfa

2019.02.06.

 

2019. 01. 01. -2019. 12. 31.

Megállapodás

csekély összegű (de minimis) támogatásról

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Soroksár Sport Club Kft.

22.223.000,- Ft

2019.02.06

 

 

szerződés aláírásának napjától 2019. 12. 31.-ig

Teljes ellátás alapú villamosenergia- vásárlási szerződés

a szerződés 3.3 pontjában meghatározott felhasználási helyek vonatkozásában felmerülő teljes villamos energia

igény kizárólagos megvásárlására

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

keret összeg

nettó 5.667.943,84 Ft

2019. 02. 06

 

2019. 04. 01.-2019. 12. 31.

Támogatási szerződés

Sport-fejlesztési Program megvalósítására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány

bruttó 18.000.000,- Ft

2019.02.12.

2019.06.24.-án

VII./ 1). pontja

2019. 06. 30-ai teljesítés 2019. 12. 31-ei elszámolás

Támogatási szerződés

a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátására

Miniszterelnökség -

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.

 

 

 

871.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

2019.03.07.

 

2019. 01. 02.-2019. 12. 31.

Megállapodás

helyi gazdasági fejlődés elősegítése céljából cél szerinti támogatás

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Galéria'13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.

 

 

 

10.000.000,- Ft                    de minimis és 11.000.000,- Ft kulturális célú támogatás

2019. 03. 08

 

2019. 12. 31.

Megállapodás

a Megállapodás 1. pontja szerinti tevékenységek támogatására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

13.000.000,- Ft de minimis és

17.000.000,- Ft célszerinti

2019. 03. 12.

 

a szerződés aláírásának napjától 2019. december 31-ig

Tervezési szerződés         

a Napsugár Óvodaépület tervezéséhez kapcsolódó kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

"MG Építész" Tervező és Szolgáltató Kft.

27.024.000,- Ft + Áfa

2019. 03. 13.

 

szerződéskötéstől számított 120 naptári nap

Vállalkozási Keretszerződés

Bp.Főv.XXIII.Ker. Soroksár Önkormányzatának tulajdonában, használatában lévő építmények karbantartási, felújítási és beruházási munkáira eseti megrendelések alapján történő elvégzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Demanding Build Kft.

 

 

keretösszeg: bruttó 30.480.000,- Ft

2019. 03. 25.

2019. 12. 31.

szerződés aláírásának napjától 2019.12.31.-ig, vagy a keretösszeg kimerülésének napja

Kivitelezési szerződés

"Orbánhegy csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése" kivitelezési munkák elvégzésére a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott területen.

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Colas Alterra Építőipari Zrt.

 

nettó 1.084.781.413,- Ft

2019.03.25

 

 

szerződéskötést követő 6 hónap

Megbízási szerződés

Bp., XXIII. Ker. Orbánhegyi csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna építése projekt teljes körű műszaki ellenőri feladatainak ellátása

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

Sugár-Terv Kft.

 

14.980.000,- Ft + Áfa

2019. 03. 26

2019. 03. 26.

2019. 04. -2019. 10. hó-ig

Vállakozási keretszerződés

Budapest, XXIII. ker. területén illegálisan lerakott, veszélyesnek nem minősülő hulladék gyűjtése, rakodása, szelektálása és lerakóhelyre történő elszállítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

CSABA-R. Kft.

 

 

bruttó 16.510.000,- Ft

2019. 03. 27.

 

 

2019. 12. 31.

Vállalkozási szerződés

Soroksár Önkormányzatának intézményei területén lévő játszóterek (1.rész), illetve közterületi játszóterek (2.rész) egyes játszóeszközeinek, utcabútorainak cseréje.

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Park - Komplex kft.

 

9.999.960,- Ft + Áfa

2019. 04. 04.

 

 

2019. 09. 30.

Támogatási szerződés

felújítási munkákra, kivetítés tervezésére, közösségi célú konyha felszerelésére udvari játékok, szakipari munkák végzésére, stb.

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia

 

 

 

6.500.000,- Ft

2019. 04. 05.

 

 

elszámolás: 2020. 01. 31.

Tervezési

szerződés

Grassalkovich út 161-163. sz. 185876 hrsz. alatti ingatlanon álló teljes épületegyüttesre vonatkozó szakvélemények elkészítése és az életveszély elhárítási munkálataihoz szükséges tervek elkészítése és átadása.

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

ME-GOLD 2002 Kft.

7.000.000,- Ft + Áfa

2019. 04. 08.

 

 

2019. 06. 30.

Vállalkozási keretszerződés

Soroksári Önkormányzat közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, burkolatlan parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkái

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

DEPONÁTOR Kft.

bruttó 63.500.000,- Ft

2019. 04. 16.

 

szerződés aláírásától 2019. 12. 31-ig

Vállalkozási keretszerződés

Soroksári Önkormányzat közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő szilárdburkolatú utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok és burkolt felületű parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkái

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

DEPONÁTOR Kft.

 

 

 

 

bruttó 86.360.000,- Ft

2019. 04. 16.

 

szerződés aláírásától 2019. 12. 31-ig

Megbízási szerződés

Bp., XXIII. ker.-i belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása tárgyában keretmegállapodás megkötésére  irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására, valamint közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.

bruttó 10.160.000,- Ft

2019. 04. 24.

 

 

megbízási szerződés aláírásának napjától az 1.1 pontban meghatározott Közbeszerzési Eljárás lezárásáig.

Szerződés

Közös tulajdont megszüntető

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm., mint Vevő -

Bp.Főv.Önkorm., mint Eladó

11.650.394,- Ft

2019.05.09

 

 

Megállapodás

közhasznú tevékenység ellátásáról Soroksár közoktatásának, kultúrájának, közművelődésének fejlesztése érdekében támogatja a kerületi alapítványokat, civil szervezeteket, támogatja Galambos János Zeneiskola tanulóinak külföldi útjait

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért

  6.000.000,- Ft

2019. 05. 13

 

 

elszámolás 2020. 04. 30.

Megállapodás

kerületi sport, egyéni sportolók, sportszervezetek támogatása, diák- és szabadidősport népszerűsítése, ezzel foglalkozó szervezetek támogatása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Soroksár Sportjáért Közalapítvány

 

6.000.000,- Ft

2019. 05. 14.

2019. 06. 24.-én módosult a megállapodás 4.b). pontja

elszámolás 2020. 04. 30.

Megállapodás

kerületi sport, egyéni sportolók, sportszervezetek támogatása, diák- és szabadidősport népszerűsítése, ezzel foglalkozó szervezetek támogatása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Soroksár Sportjáért Közalapítvány

DEPONÁTOR Kft.

6.000.000,- Ft

2019. 05. 14.

 

 elszámolás 2020. 04. 30.

Tervezési szerződés

XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzatának területén lévő 7 db játszótér koncepciótervének, illetve kiviteli tervének elkészítésére

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Liget Tájépítész Iroda Kft.

 

 

bruttó 18.910.300,- Ft

2019. 05. 21.

 

2019. 09. 30.

Vállalkozási szerződés

Bp., XXIII. Ker. Szent László u. 16-18. sz. alatti melléképület bontása

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

Hernády-Antal Trans Kft.

 

5.000.000,- Ft + Áfa

2019. 05. 28.

 

2019. 07. 31.

Vállalkozási szerződés

a Bp., XXIII. K. Grassalkovich 104. sz ingatlan kertépítészeti munkálatainak elvégzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Park-Komplex Kft.

6.495.118,-Ft + Áfa

2019. 05. 31.

 

2019. 05. 15-2019. 07. 31.

Adásvételi szerződés

konyhatechnológiai eszközök

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm., mint

Vevő

Marton Manufaktúra Kft., mint Eladó

bruttó 11.025.878,- Ft

2019. 06. 03.

 

 

2019. 07. 31.-ig

Megbízási szerződés

útépítési és csapadékvíz elvezetés építési munkák ellátása Bp., Főv. XXIII. K. Soroksár Önkormányzata részére

Bp.Főv.XXIII. ker. Sor.Önkorm. -

Sugár-Terv Kft.

14.910.000,-Ft + Áfa

2019. 06. 21

2019. 12.19-én módosult.

1. sz. szerződésmódosítás: a szerződés 2.1. pontja szerint

2020. 04. 20-án módosult.

2. sz. szerződésmódosítás: a szerződés 3.5. pontja szerint

2019. 12. 31

 

 

Keretmegállapodás

útépítési és csapadékvíz elvezetés építési munkák ellátása Bp., Főv. XXIII. K. Soroksár Önkormányzata részére

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

HE-DO Kft.

816.835.000,-Ft + Áfa

2019. 06. 24

 

2019. 12. 31

Vállalkozási szerződés

"Budapest XXIII. kerület Orbánhegy "Csepel" és "Dunapart" jelű 20kV-os szabadvezeték hálózat kiváltás II. ütem (Sodronyos u.-Zsellér dűlő- Hungária köz által határolt terület) megépítése"

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

IMPULZIV Kft.

85.434.850,-Ft + Áfa

2019. 07. 02.

 

2019. 08. 31.

Vállalkozási szerződés

Bp., XXIII. Ker Grassalkovich út 104. sz. alatti Gondozóházban bútorok méretre gyártására és helyszíni beszerelésére

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

BOGÁRDI-BAU Kft.

 

 

7.675.500,- Ft + Áfa

2019. 07. 04.

 

 

2019. 08. 30.

Támogatási szerződés

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

Kardiológiai Belgyógyászati Osztályon betegszoba kialakítása, orvosi tartózkodó és mellékhelység kialakítása, ápolási eszközökkel, bútorokkal való felszereléshez

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

 

 

 

20.000.000,- Ft

 

2019. 07. 16.

 

 

elszámol: 2019. 12. 31-ig

 

Vállalkozási szerződés

Bp., XXIII. Ker. Táncsics M. u.-i partfalstabilizáció megépítése.

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

SYCONS Kft.

 

58.283.400,- Ft + Áfa

2019. 07. 25

 

2019. 10. 31.

Vállalkozási szerződés

a szerződés 3.3 pontjában felsorolt utak belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása, útpályák víztelenítésének megoldása, gyalogjárda kialakítása

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

HE-DO Kft.

788.103.508,- Ft + Áfa

2019. 09. 05.

2019. 12.18-án módosult. 1. sz. szerződésmódosítás: a szerződés 3.1. és 3.2. pontja szerint

2. számú módosítás 2020.05.29.-én a szerződés 3.1. és 5.5. pontjai módosulnak

3. számú módosítás 2020.09.14.-én, a szerződés 4.1,  4.2. pontja szerint

2019.12.31.

Adásvételi szerződés

"Tiszta Soroksári Nap- Fásítás" beszerzés tárgyában növényfajok vétele

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Gera Tamás egyéni vállalkozó

 

5.070.000,- Ft + Áfa

2019. 09. 20

 

 

2019. 11. 08.

Megállapodás 

Közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő tulajdonba adásáról

Bp.Főv.Önkorm. -, mint Átvevő

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm., mint Átadó

 

 

 

 

nyilvántartott bruttó érték: 37.554.801,- Ft

2019. 09. 26

 

 

Vállalkozási szerződés

2019. évi karácsonyi díszitő világítás kiépítése, üzemeltetése, bontása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

bruttó 10.541.000,- Ft

2019. 09. 30.

 

 

2019. 11. 30.-2020. 01. 06.

Vállalkozási szerződés

Újtelepi gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Demanding Build Kft.

 

nettó 42.376.767,- Ft

2019. 10. 01.

 

 

szerződés aláírásától számított 70. naptári nap

Ingatlan adásvételi szerződés

 

 

 

195325/39 hrsz-ú ingatlan eladása

 

 

 

 

 

 

Greentechnik Hungary Kft. -

Bp.Főv.Önkorm. (Eladó1) és Bp., Főv. XXIII. Ker. Sor.Önkorm. (Eladó2)

68.000.000,- Ft + Áfa, amelyből    Eladó1: bruttó 46.984.252,- Ft + Áfa; Eladó2: 15.661.417,-  Ft + Áfa

2019. 10. 07.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

195325/25 hrsz-ú ingatlan eladása

PEREGRINI Ingatlanfejlesztő és Kivitelező Kft. -

Bp.Főv.Önkorm. (Eladó1) és Bp., Főv. XXIII. Ker. Sor. Önkorm. (Eladó2)

59.800.000,- Ft + Áfa, amelyből, Eladó1: 41.324.410,- Ft + Áfa; Eladó2: 13.774.803,- Ft + Áfa

 

2019. 10. 07.

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

195325/29 hrsz-ú ingatlan eladása

RINOKER SOLAR Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. -

Bp.Főv. Önkorm.  (Eladó1) és Bp., Főv. XXIII. Ker. Sor. Önkorm. (Eladó2)

 

 

 

75.100.000,- Ft + Áfa, amelyből Eladó1: 52.569.095,- Ft + Áfa; Eladó2: 17.523.031,- Ft + Áfa

2019. 10. 07.

 

 

Előfizetői keretszerződés

Microsoft termékek licenceinek szállítása, Microsoft Open Value előfizetői keretszerződés keretében

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -

EP-COPY Kft.

 

 

nettó 14.999.990,- Ft

2019. 11. 19

 

szerződés aláírásától 2020. november 30-ig

Vállalkozási szerződés

fedett mobil jégpálya létesítésére és üzemeltetésére tárgyában elvégzendő munkákra

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

RENDEZVÉNY KELLÉK Kft.

bruttó 18.986.500,- Ft

2019. 11. 20

 

 

2019. 11. 29 -2020. 01. 26

Vállalkozási szerződés

Bp., XXIII. Ker.  Béke u. 38. sz. alatti Óvoda fűtési rendszerének korszerűsítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

BOGÁRDI-BAU Kft.

 

 

10.109.112,- Ft + Áfa

2019. 11. 21

1. sz. módosítás 2020.03.20-án a szerződés 2.1. pontja szerint

2020. 04. 30

Megbízási szerződés

"Keretmegállapodás alapján útépítési és csapadékvíz elvezetés építési munkák ellátása Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata részére 2" tárgyú közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. - VMC Consulting Kft.

 

bruttó 7.620.000,- Ft

2019. 11. 25.

 

a Közbeszerzési Eljárás lezárásáig

Ingatlan adásvételi szerződés

 

Budapest, XXIII. kerület 195271/6 helyrajzi számú ingatlan

 

Fővárosi Vagyonkezelő Központ Zrt., mint Eladó –

Bp. Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. mint Vevő

 

 

nettó 70.000.000,- Ft

2019. 11. 27.

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

Budapest, XXIII. kerület 186862/9 helyrajzi számú ingatlan

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Harányi Zsolt József és Harányi Zsolt Józsefné Vevők

16.000.000,- Ft

2019. 12. 03.

 

 

Megbízási szerződés

Ajánlatkérői oldalon közbeszerzési tanácsadás nyújtása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. - VMC Consulting Kft.

 

 

2.000.000,- Ft + Áfa/hó

2019. 12. 11.

 

2020. 01. 01.-2020. 12. 31.

Vállalkozási szerződés

1239 Bp., Molnár u. 116.-119. sz. alatti Tündérkert szabadidős park objektumával kapcsolatos személyi- és vagyonvédelmi feladatok megszervezése és ellátása

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -

Pro-Terminál Globál Hungary Kft.

 

bruttó 22.857.988,- Ft

2019. 12. 18.

 

2020. 01. 01. -2020. 12. 31.

Vállalkozási szerződés

Bp., XXIII. Ker. Orbán u. vízellátásának kivitelezési munkáira

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

DEPONÁTOR Kft.

 

9.482.630,- Ft + Áfa

2019. 12. 19.

 

2020. 03. 31-ig

Vállalkozási keretszerződés

Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata intézményeinek és egyéb épületeinek gyorsszolgálati munkáinak elvégzésére (2.rész)

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. - Demanding Build Kft.

6.500.000,- Ft + Áfa

2019. 12. 19.

 

2020. 01. 01.-2020. 12. 31.

Vállalkozási keretszerződés

a Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata által működtetett térfigyelőrendszer teljeskörű karbantartása.

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. - M.B.V. Kft.

 

 

5.949.600,- Ft + Áfa

2019. 12. 19.

 

2020. 01. 01.-2020. 12. 31.

Megállapodás

 

Bp., XXIII. ker. 184400 hrsz.-ú ing., természetben 1239 Bp., Grassalkovich út 3. - Ékes u. 11. sz. alatt lévő ingatlanon fennálló épületben és az ingatlanban bekövetkezett károsodás következményeinek enyhítésére

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Hajdu Péter, Támogatott I. és Hajduné Benczédy Zsófia, Támogatott II.

 

egyetemlegesen 15.700.000,- Ft

2019. 12. 09

 

 

Vállalkozási szerződés

Bp. Főv. XXIII. Ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeinek 2020. évi takarítására a szerződés 1. sz. melléklete szerint

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polgárm.Hiv. - MOLMA Kft.

 

 

bruttó 15.875.000,- Ft

2019. 12. 20.

 

2020. 01. 01.-2020. 12. 31.

Szolgáltatási szerződés

helyi audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtására, televíziós műsorszám szolgáltatás, a Magyar Telekom Nyrt. digitális kábel és helyi IPTV, valamint DIGI digitális műsorterjesztő hálózatán keresztül történő műsorterjesztésre

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Centrum Televízió Magyarország Kft.

20.000.000,- Ft + Áfa

2019. 12. 20.

 

2020. 01. 01.-2020. 12. 31.