Szerződések

Szerződés megnevezése

Szerződés tárgya

Szerződést kötő felek

Szerződés értéke

Szerződéskötés időpontja

Szerződés módosítása

Határozott idő esetén annak időtartama

Vállalkozási szerződés

12 db intézményi játszótér 147 db játszótéri eszköz ellenőrzésére és karbantartására, továbbá az e kapcsán elkészítendő nyilvántartási adatlapok vezetésére

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. - Park - Komplex kft.

nettó 499.000,- Ft/hó

2020. 01. 08.

 

2020. 01. 01. -2020. 12. 31.

Szállítási keretszerződés

Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzatának fenntartásáéban, illetve működtetésében lévő, 2. pontban meghatározott intézményeiből ételhulladék elszállítása, ártalmatlanítása, cserehordók biztosítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Biotrans Kft.

nettó 6.300.000,- Ft

2020. 01. 08.

 

 

a szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2020. 12. 31-ig

Vállalkozási keretszerződés

Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata intézményeinek és egyéb épületeinek gyorsszolgálati munkáinak elvégzésére (2.rész)

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Demanding Build Kft.

 

6.500.000,- Ft + Áfa

2020. 01. 08.

1. sz. módosítás 2020.11.25-én a szerződés 2.2. és 3. pontjai

2020. 01. 01.-2020. 12. 31.

Vállalkozási keretszerződés

 

 

Bp., Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata létesítményeiben üzemelő földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések felülvizsgálatára, karbantartására, valamint beruházás jellegű hibaelhárítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Globál Építő Kft.

4.000.000,- Ft + Áfa

2020. 01. 13

 

1. számú módosítás, a szerződés 2. pontja szerint: szerződés keretösszege: 6.000.000,-Ft+Áfa

teljesítés befejező napja: 2020. 12. 31.

 

Vállalkozási szerződés

Bp., XXIII. Ker. Tárcsás u.-ban útfelújítási és új csapadék csatorna építésével kapcsolatos kivitelezési munkákra

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -DEPONÁTOR Kft.

 

nettó 29.383.720,- Ft

2020. 01. 21.

 

2020. 04. 30-ig

Vállalkozási keretszerződés

értékbecslés- és igazságügyi szakvélemény készítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -RÉGIÓ CONSULT Kft.

 

nettó 14.500.000,- Ft

2020. 01. 27.

 

a szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2020.12.31-ig

Vállalkozási keretszerződés

Soroksár Önkormányzata területén található vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak tisztítása, ürítése, fenntartása és karbantartása.

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

BOGÁRDI-BAU Kft.

 

nettó 14.900.000,- Ft

2020. 01. 28.

 

a szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2020.12.31-ig

Vállalkozási keretszerződés

a Megrendelő tulajdonát érintő és a Megrendelő által esetenként meghatározott nem a Megrendelő tulajdonára vonatkozóan földmérési és épület felmérési munkák elvégzése.

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

GEO-IDEÁL Bt.

 

nettó 12.000.000,- Ft

2020. 01. 29.

 

szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2020.  12. 31-ig

Vállalkozási keretszerződés

a Soroksári Hírlap nyomdai előkészítése, előállítása, nyomtatása, szállítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -CSABA-R. Kft.

 

12.500.000,- Ft + Áfa

2020. 01. 29.

 

2020. évre

Szállítási keretszerződés

papír, író- és irodaszer, nyomtatvány, kis értékű irodatechnikai gépek, valamint számítástechnikai papírárú beszerzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polgárm.Hiv. -

Rent a Copy Kft.

 

 

nettó 7.000.000,-

2020. 01. 30

 

szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2020. 12. 31-ig

Szerkesztői Megbízási Szerződés

a Soroksári Hírlap szerkesztői feladatainak ellátására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -

Promotheus Agency Bt.

lapszámonként 900.000,- Ft + Áfa

2020. 01. 31.

 

2020. január hónapjától 2020. december 31-ig

Keretmegállapodás

"Keretmegállapodás alapján útépítési és csapadékvíz elvezetés építési munkák ellátása Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata részére" közbeszerzési eljárás tárgyában, a keretmegállapodás mellékletét képező mintaköltségvetésnek megfelelő műszaki tartalmú építési munkák elvégzésére

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

HE-DÓ Útépítő, Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

nettó 820.956.925,- Ft

2020. 02. 04.

1. sz. módosítás 2020.06.29-én, a szerződés 2.2. pontja szerint

a szerződéskötéstől 2020.06.30 napjáig

Támogatási szerződés

sport és ifjúsági ügyek, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, diákolompia eseményeinek helyszín-bíztosítása, önkormányzati sportfeladatok ellátása

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.

40.000.000,- Ft

2020. 02. 05

 

elszámolás 2021.03.31. napja

Támogatási szerződés

utánpótlás-nevelés támogatására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Soroksár Sport Club Kft.

26.000.000,- Ft

2020. 02. 05

 

elszámolás 2021.03.31. napja

Szponzorálási szerződés

sporttevékenység szponzorálására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Soroksár Sport Club Kft.

42.000.000,- Ft + Áfa

2020. 02. 05

 

2020.12.31-ig

Megállapodás

csekély összegű (de minimis)  támogatás nyújtására hivatásos sportevékenység támogatására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Soroksár Sport Club Kft.

18.000.000,- Ft

2020. 02. 05

 

elszámolás 2021.03.31. napja

Megbízási keretszerződés

esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátására 2020. évben.

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

ME-GOLD 2002 Kft.

 

 

nettó 10.000.000,- Ft

2020. 02. 11.

 

a szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2020.12.31-ig

Feladatátadási szerződés

Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása 2020. - 2022.

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -Inter-Ambulance Zrt.

667.231,- Ft/hó

2020. 02. 11.

 

2020. 03. 01-2022. 02. 28-ig

Vállalkozási keretszerződés

Bp., XXIII. kerületi rendezvények őrzési-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint a szolgáltatás  felügyeletének folyamatos biztosítása eseti megrendelés alapján

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Pro-Terminál Globál Hungary Kft.

nettó 11.680.000,- Ft

2020. 02. 12.

módosítva 2020.12.11-én a szerződés 2.1. pontja, mely szerint keretszerződés maximális vállalkozói díja nettó 17.800.000,-Ft

2020. 01. 01. -2020. 12. 31.

Vállalkozási szerződés

Soroksár Pistahegyi Óvoda fűtés-korszerűsítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

BOGÁRDI-BAU Kft.

nettó 30.709.559,- Ft

2020. 02. 13

 

2020. 08. 31.-ig

Vállalkozási keretszerződés

virágok és virágdekorációk biztosítására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. - Varga Ilona e.v.

nettó 5.000.000,- Ft

2020. 02. 14.

 

2020. 12. 31.-ig

Megbízási szerződés egységes szerkezetben

a szerződés 2. pontjában felsorolt ügyvédi tevékenységek ellátása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Dr. László Jenő Ügyvédi Iroda

 

800.000,- Ft + Áfa/hó

2020. 02. 24.

 

 

Szállítási és szolgáltatási szerződés

CT-EcoSTAT rendszer bérlése, a rendszerre vonatkozó szakmai tanácsadási, szoftverkövetési és adatkarbantartási szolgáltatás

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -

CompuTREND Zrt.

 

CT-EcoSTAT rendszer bérleti díja: 149.500,-Ft+Áfa/hó;

 

CT-EcoSTAT rendszerrel kapcsolatos szolgáltatás 710.000,-FT+Áfa/hó

2020. 03. 16.

 

 

Vállalkozási keretszerződés

Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzatának tulajdonában, továbbá használatában lévő építmények karbantartási, felújítási és beruházási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Demanding Build Kft.

 

nettó 27.000.000,- Ft

2020. 03. 19

2020. 11. 25-én módosítva a szerződés 2.1 pontja 

2020. 12. 31-ig, vagy a keretszerződés kimerülésének napja

Vállalkozási szerződés

a szerződés 3.3 pontjában felsorolt utak belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása, útpályák víztelenítésének megoldása, gyalogjárda kialakítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

HE-DO Kft.

812.941.888,- Ft + Áfa

2020. 03. 30.

1. sz. módosítás 2020.06.29-én a szerződés 3.1 és az 5.5. pontja szerint

 2020. 06. 30.-ig

Megállapodás

megváltozott munkaképességű dolgozókkal kapcsolatos támogatásról

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft

13.000.000,- Ft  csekély összegű (de minimis) és 20.000.000,-Ft  célszerinti.

Összesen: 33.000.000,-Ft

2020. 04. 01

 

elszámolás: 2021.03.31.

Megállapodás

helyi gazdasági fejlődés elősegítése céljából cél szerinti támogatás

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Galéria'13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.

10.000.000,- Ft                     de minimis és 15.000.000,-Ft kulturális célú támogatás

2020. 04. 01

 

elszámol 2021. 03. 31-ig

Szállítási szerződés

Bp. Főv. XXIII. Ker. soroksári Önkormányzata részére szájmaszk és szenzoros szappanadagoló szállítására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -LEZITER Kft.

nettó 13.474.500,- Ft

2020. 04. 01

 

előleg beérkezését követően gyártási, beérkezési és szállítási határidő a szerződés szerint

Vállalkozási keretszerződés

XXIII. ker. területén illegálisan lerakott, veszélyesnek nem minősülő hulladék gyűjtése, rakodása, szelektálása és lerakóhelyre történő elszállítása

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

CSABA-R. Kft.

bruttó 18.923.000,- Ft

2020. 04. 01

 

2020. 12. 30

 

Vállalkozási keretszerződés

 

Bp. Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzat közigazgatási határain belül szervezett rendezvények lebonyolításához szükséges ideiglenes áram vételezés kiépítés és elbontás, valamint villanyszerelő szakfelügyelet biztosítása

 

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -IMPULZIV Kft.

 

 

nettó 10.000.000,- Ft

 

 

2020. 04. 02

 

 

 

a szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021 március 31-ig

Megállapodás

1. pontja szerinti tevékenységek támogatására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

13.000.000,- Ft de minimis és 20.000.000,- Ft célszerinti támogatás

2020. 04. 03

 

 

 

elszámol 2021. 03. 31-ig

Támogatási szerződés

 

a plébánia működésével kapcsolatos kiadásokra a szerződés 2. pontja szerint

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia

 

7.000.000,- Ft

2020. 05. 26

2020. 04. 03

 

elszámolás:  2021. 01. 31-ig

Telekalakítási- és csereszerződés

Bp., XXIII. ker. 183208/3hrsz-ú, 183209/3 hrsz-ú, 183206/5 hrsz-ú, 183207/1 hrsz-ú 183210 hrsz-ú, 183212/2 hrsz-ú, 183211 hrsz-ú, 183212/4 hrsz-ú, 18206/7 hrsz-ú ingatlanok

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Földes Sándor

11.426.000,- Ft

2020. 04. 07

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

Bp., XXIII. ker. 195325/37 hrsz-ú ingatlan

Bp.Főv.Önkorm. által meghatalmazott Vagyonkezelő Központ Zrt. (Eladó 1.), Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó 2.) -

Peregrini Kft. (Vevő)

86.300.000,- Ft + Áfa

2020. 04. 16

 

 

Bérleti szerződés

 

kisteljesítményű és multifunkciós nyomtatók bérlése és karbantartása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -

EP-COPY Kft.

 

 

bérleti díj: 651.100,- Ft + Áfa/hó;

fekete-fehér másolás: 17,40  Ft + Áfa/oldal, színes másolás:

30,- Ft + Áfa/oldal

2020. 04. 29

 

szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapig

Vállalkozási keretszerződés

Soroksári Önkormányzat közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, burkolatlan parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkái

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

DEPONÁTOR Kft.

nettó 60.000.000,- Ft

2020. 05. 21.

 

2020. 12. 31.

Vállalkozási keretszerződés

Soroksári Önkormányzat közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő szilárdburkolatú utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok és burkolt felületű parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkái

 

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

DEPONÁTOR Kft.

nettó 63.000.000,- Ft

2020. 05. 21.

 

 

 

2020. 12. 31.

Vállalkozási szerződés

 

Zsilvölgy utcában kerítés- és támfal építési munkák.

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

DEPONÁTOR KFT.

 

7.580.952 + Áfa

2020. 05. 26

 

 

munkaterület átadásától számított 30. naptári nap

Vállalkozási szerződés

Bp., Főv. XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata részére arculati- és kapcsolódó digitális fejlesztések kialakítására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Cray Hungary Kft.

 

6.900.000,- Ft + Áfa

2020. 05. 27

 

 

 

szerződés aláírásától számított 90. nap

Támogatói Okirat

egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére az Egészséges Budapest Program keretében az okirat I. számú melléklete szerinti szakmai feladatok megvalósítására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Kedvezményezett) -

Emberi Erőforrások Minisztériuma

122.000.000,- Ft

2020. 06. 12

 

2020. 06. 01. -2021. 06.30.

Támogatói Okirat támogatási előlegként nyújtott támogatáshoz

a 1262/2020. (V.28.) Korm. Határozat 1. pont a)- i) alpontjai szerinti fejlesztési program támogatása megvalósítása

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. (Kedvezményezett) - Belügyminisztérium (Támogató)

 

 

889.000.000,- Ft

2020. 07. 04

 

kezdő időpont a 1262/2020. (V.28.) Korm. határozat kihirdetésének napja-felhasználási határidő 2021. 12. 31.

Ingatlan adásvételi szerződés

 

 

Bp., XXIII. Ker. 184916 hrsz-ú ingatlan

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm., mint Eladó -

SVÁB CONSTRUCT Kft., mint Vevő

20.436.800,- Ft

2020. 07. 20

 

 

Vállalkozási szerződés

Vadevezős u.-ban bontási munkák kivitelezése

Bolyky-Épker Kft. -

Bp.Főv.XXIII. ker. Sor. Önkorm.

 

6.916.210,-  Ft + Áfa

2020.  08.26

 

 

a munkaterület átadásától számított 30. naptári nap

Adásvételi szerződés

 

"Tiszta Soroksári Nap-fásítás" tárgyában növényfajok beszerzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Gera Tamás egyéni vállalkozó

5.780.000,- Ft + Áfa

2020. 09. 03

 

2020. 11. 13

Megbízási szerződés

 

 

Bp., Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata részére mérnöktanácsadás tervezési szerződések közbeszerzéséhez szükséges műszaki specifikáció összeállítása (magasépítés)

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

KASIB Kft.

13.200.000,- Ft + Áfa

2020. 09. 23.

 

1. sz. módosítás 2021.01.11-én, a szerződés 2.1.; 4.1. pontjai szerint

 

 

szerződés hatálybalépésétől számított 90 nap

Megbízási szerződés

 

 

 

 

 

 

 

Bp., Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata részére mérnöktanácsadás tervezési szerződések közbeszerzéséhez szükséges műszaki specifikáció összeállítása (mélyépítés)

 

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -KASIB Kft.

 

 

 

11.200.000,- Ft + Áfa

2020.09.23.

 

 

 

 

 

szerződés hatálybalépésétől számított 90 nap

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

 

185876 hrsz.-ú ingatlan

 

 

 

 

 

 

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Czunyi-Virág Károly, mint Eladó I.;

Földvári Krisztina, mint Eladó II.;

Földvári Szilvia, mint Eladó III.

Eladó I.-nek: 2.462.778 ,-Ft,

Eladó II. -nek: 3.253.853,-Ft    Eladó III.-nak: 3.253.853,-Ft

2020.10.19.

 

 

 

Vállalkozási szerződés

 

Bp., XXIII. Ker. Molnár-szigeti volt napközis tábor területén kötélrendszerű játszóvár-rendszer és vizes játszótér, valamint egyéb a működéshez szükséges berendezések, műtárgyak megvalósítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -ZÖFE Kft.

 

154.785.247,- Ft + Áfa

2020. 10. 21.

 

 

2021. 05. 31

Vállalkozási szerződés

 

Budapest Karmazsin utca építési és felszíni csapadékvíz-elvezetés kivitelezése

Bp.Főv.XXIII. ker. Sor.Önkorm -

HE-DO Kft.

 

178.865.040,- Ft + Áfa

2020. 10. 21.

 

2021. 06. 30.

Előfizetési keretszerződés

Microsoft termékek licenceinek egy évre Microsoft Open Value és Cloud Solution előfizetési keretszerződés

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -

EP-COPY Kft.

 

nettó 14.998.000,- Ft

2020. 10. 28.

 

 

 

szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021. november 30-ig

Megbízási szerződés

járóbeteg-szakellátás fejlesztéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzésére irányuló "Egészségügyi eszközbeszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -VMC Consulting Kft.

6.000.000,- Ft + Áfa

2020. 10. 28

 

megbízási szerződés aláírásának napjától a Közbeszerzési Eljárás lezárásáig

Vállalkozási szerződés

Bp. Főv. XXIII. Ker. Soroksár közigazgatási területén 2020. év karácsonyi díszítő világítás kiépítése, üzemeltetése, bontása, visszaszállítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. - BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

bruttó 11.839.575,- Ft

2020. 11. 03

 

 

 

2020. 11. 28. -2021. 01. 06.

Tervezési szerződés

Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzatar észére fejlesztési koncepció kidolgozása Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár, Hősök tere vasút felőli végének településrendezésére, kerületközponti funkcióinak elhelyezésére, megközelítésére(forgalom, parkolás, tömegközlekedés, stb.) továbbá beépítési, telepítési tanulmányterv elkészítése a szerződésben meghatározottak szerint

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

KASIB Kft.

7.600.000,- Ft + Áfa

2020. 11. 20.

 

 

 

szerződéskötéstől számított 45. nap

Megbízási szerződés

 

 

Kerületi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének részeit képező Orbánhegy településrészre és környékére, az Apostolhegy településrészre és környékére, valamint az Apró u. és Nevelő u. Mezőlak utcától, Fatimai utcáig tartó folytatására vonatkozó szabályozási tervlap, stb. szabályozásokkal kapcsolatos együttműködés

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

DR. LÁSZLÓ JENŐ ÜGYVÉDI IRODA

500.000,- Ft/hó + Áfa

2020. 12. 07.

módosítva és egységes szerkezetbe foglalva a 2020.12. 14-én kelt szerződés szerint

 

 

2. számú módosítás 2020.12.16.-án. A módosítást a szerződés félkövér dőlt betűkkel tartalmazza.

2021. 01. 01.-2021. 12. 31.

Vállalkozási keretszerződés

Bp., Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata intézményeinek és egyéb épületeinek gyorsszolgálati munkáinak elvégzésére (2. rész)

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Demanding Build Kft.

 

 

 

 

13.900.000,- Ft + Áfa

2020. 12. 07.

 

2021. 01. 01.-2021. 12. 31.

Megbízási szerződés

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően Megbízó részére az ajánlatkérői oldalon közbeszerzési tanácsadás nyújtására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

VMC Consulting Kft.

2.500.000,-Ft + Áfa/hó

2020. 12. 09

 

2021. 01. 01.-2021. 12. 31.

2021. évi Vállalkozási keretszerződés

 

virágok és virágdekorációk biztosításához

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Varga Ilona egyéni vállalkozó

nettó 7.250.000,- Ft

2020. 12. 16.

1. sz.  módosítás 2021.10.22.-én, a szerződés 1.2.; 5.1. pontjai

2021. évre

Vállalkozási keretszerződés

XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata által működtetett térfigyelőrendszer teljes körű karbantartása, javítása, valamint hibaelhárítás

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

HT Trade Kft.

5.950.000,- Ft + Áfa

1. sz. módosítás: a szerződés 4.1 pontja szerint az újonnan telepített további 9. kamera féléves munkák díja 1.818.000,-Ft+Áfa

 

2020. 12. 17.

 

1. sz. módosítás 2021.12.13-án a szerződés 2.1.; 4.1. és 5.pontjai

2021. 01. 01.-2021. 12. 31.

Vállalkozási szerződés

Bp., Főv. XXIII. Ker. intézményi játszóterének, 152 db játszótéri eszközének ellenőrzésére és karbantartására, továbbá az e kapcsán elkészítendő nyilvántartási adatlapok vezetésére

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. - Park - Komplex kft.

 

nettó 545.000,- Ft/hó

2020. 12. 17.

 

2021. 01. 01.-2021. 12. 31.

Szállítási keretszerződés

Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata fenntartásában, ill. működtetésében lévő intézményeiből ételhulladék elszállítása, ártalmatlanítása, cserehordók biztosítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Biotrans Kft.

nettó 7.000.000,- Ft

2020. 12. 17.

 

2021. 01. 01. -2021. 12. 31.

Megbízási szerződés

Bp., Főv. XXIII. Ker Polgármesteri Hivatal részére számítástechnikai szolgáltatások nyújtása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -

TRACO ZRT.

 

2.395.000,- Ft + Áfa/hó

2020. 12. 17

2021. 04. 15.

szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap.

Vállalkozási keretszerződés

 

 

Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal épületeinek 2021. évi takarítását az 1. számú melléklet szerinti címeken, alapterületen, az 1. sz. mellékletben meghatározott takarítási feladatokkal

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. - MOLMA Kft.

13.995.000,- Ft + Áfa

2020. 12. 18.

 

2021. 01. 01.-2021. 12. 31.

Szállítási keretszerződés

 

 

Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal részére tisztító és tisztálkodószerek beszerzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. - MOLMA Kft.

 

 

5.000.000,- Ft + Áfa

2020. 12. 18.

 

2021. 01. 01. -2021. 12. 31.

Vállalkozási keretszerződés

Bp., XXIII. kerületi rendezvények őrzési-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint a szolgáltatás  felügyeletének folyamatos biztosítása eseti megrendelés alapján

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Pro-Terminál Globál Hungary Kft.

 

keretösszeg: 17.980.000,- Ft + Áfa

2020. 12. 18.

 

2021. 01. 01.-2021. 12. 31.

Támogatói Okirat támogatási előlegként nyújtott támogatáshoz

közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Kedvezményezett) -

Belügyminisztérium (Támogató)

 

 

4.500.000.000,- Ft

2020. 12. 29

 

kezdő időpont a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat kihirdetésének napja-felhasználás határideje 2021.12.31.