Szerződések

Szerződés megnevezése

Szerződés tárgya

Szerződést kötő felek

Szerződés értéke

Szerződéskötés időpontja

Szerződés módosítása

Határozott idő esetén annak időtartama

Vállalkozási keretszerződés

XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonára vonatkozó földmérési és épület felmérési munkák elvégzésére

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

GEO-IDEÁL Bt.

nettó 12.000.000,- Ft

2021. 01. 21.

 

szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021.12.31-ig

Vállalkozási keretszerződés

 

Értékbecslés- és igazságügyi szakvélemény készítése eseti megrendelés alapján

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -RÉGIÓ CONSULT Kft.

 

nettó 14.990.000,- Ft

2021. 01. 22

1. sz. módosítás 2021.09.30-án, a szerződés 2.2. pontja

szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021.12.31.-ig

Vállalkozási keretszerződés

 

Bp., XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzat területén található vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak tisztítása, ürítése, fenntartása és karbantartása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

BOGÁRDI-BAU Kft.

14.900.000,- Ft + Áfa

2021. 01. 27

 

szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021.12.31.-ig

Szállítási keretszerződés

papír, író- és irodaszer, nyomtatvány, kis értékű irodatechnikai gépek, valamint számítástechnikai papírárú beszerzésére

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Rent a Copy Kft.

nettó 8.000.000,- Ft

2021. 01. 27.

 

szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021. 12.31-ig

Vállalkozási keretszerződés

a Soroksári Hírlap nyomdai előállítása és a kinyomtatott lapszámok 1 db budapesti helyszínre történő szállítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -Pauker Holding Kft.

nettó 12.000.000,- Ft

2021. 01. 27.

1. számú módosítás 2021.01.28-án, a szerződés 3.3. pontja

szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021.12.31.-ig

Vállalkozási keretszerződés

 

 

a Soroksári Hírlap egyszeri arculattervének kialakítása, továbbá 2021. január-december hónapjában a Hírlap lapszámainak nyomdai előkészítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -

Pauker Holding Kft.

nettó 11.100.000,- Ft

2021. 01. 27

1. számú módosítás 2021.01.28-án, a szerződés 1.1. pontja

szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021. 12.31-ig

Megbízási szerződés

2005/2020(XII.24) Korm határozat végrehajtása érdekében a szerződés 3. pontja szerinti közreműködésre

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. - Dr. László Jenő Ügyvédi Iroda, mint Megbízott I. és Dr Bohn Henrietta, mint  Megbízott II.

 

Megbízott I. részére 750.000,-Ft+Áfa/hó, Megbízott II. részére 250.000,-Ft+Áfa/hó

2021.01.27

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2021.01.29-én.             A módosítást a szerződés félkövér dőlt betűkkel tartalmazza.

2021.01.01.-2021.12.31.

Támogatási Szerződés

utánpótlás-nevelés támogatása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Soroksár Sport Club Kft.

26.000.000,- Ft

2021. 01. 29

 

elszámolás 2022.03.31. napja

Szponzorálási szerződés

sporttevékenység szponzorálására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Soroksár Sport Club Kft.

42.000.000,- Ft + Áfa

2021. 01. 29

 

2021. 01. 01. -2021. 12. 31.

Megállapodás

csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtására hivatásos sporttevékenység támogatására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Soroksár Sport Club Kft.

 

18.000.000,- Ft

2021. 01. 29

 

elszámolás 2022. 03. 31. napja

Megbízási keretszerződés

esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátására 2021. évben

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

ME-GOLD 2002 Kft.

 

nettó 14.900.000,- Ft

2021. 01. 29.

 

 

a szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2021.12.31-ig

Támogatási Szerződés

sport és ifjúsági ügyek, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, kerületi sport és szabadidősport körébe tartozó önkormányzati feladatok ellátása, diákolompia eseményeinek helyszín-bíztosítása, önkormányzati sportfeladatok ellátása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.

45.000.000,- Ft

2021. 02. 03

 

elszámolás 2021.03.31. napja

Megbízási szerződés

2 db tervezés tárgyú, Kbt., második része szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása-a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Tv. Rendelkezéseinek megfelelően, a szerződés I.1. pontja szerint

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

VMC Consulting Kft. és Meditkonzult Kft.

 

 

 

bruttó 14.986.000,- Ft

2021. 02. 08

 

a szerződés aláírásának napjától, a szerződés I.1. pontban meghatározott Közbeszerzési Eljárások lezárásáig

Adásvételi szerződés

Skoda Superb Style 2.0 TDI DSG SCR (3V344D4T) gépjármű

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Vevő) - Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft., (Eladó)

bruttó 12.678.191,- Ft

2021. 02. 12

 

 

Tervezési szerződés

"Harmónia u.-Házikert u.-Harmónia u. vízellátása", valamint "Harmónia u.- Könyves u. -Kő u. szennyvízelvezetése" beruházások egyesített terveinek elkészítése és a hozzájuk kapcsolódó engedélyek beszerzése

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

KASIB Kft.

 

nettó 13.356.000. Ft

2021. 02. 25

1. sz. módosítás 2021.07.20.-án, a szerződés 1.1.; 3.2.; 5.; 5.7.; 6.5. pontjai

2. sz. módosítás 2022.02.04.-én a szerződés 3.2. pontja

Az összes döntés jogerőre emelkedésének napjától számított 30. nap.

Megbízási szerződés

a szerződés 1. pontja szerinti jogi tanácsadási feladatok ellátása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Dr. Vas Imre Ügyvédi Iroda

 

 

nettó 990.000,- Ft/hó

2021. 03. 01.

 

2021. 03. 01. -2021. 12. 31.

Megállapodás

helyi gazdasági fejlődés elősegítése céljából cél szerinti támogatás

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Galéria'13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.

10.000.000.,- Ft de minimis és 15.000.000,-Ft kulturális célú támogatás

2021. 03. 05

 

elszámol 2022. 03- 31-ig

Megállapodás

a Megállapodás 1. pontja szerinti tevékenységek támogatására

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkormá. -

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

 

13.000.000,- Ft de minimis és 26.844.100,- Ft célszerinti támogatás

2021. 03. 05

 

elszámol 2022. 03 - 31-ig

Ingatlan adásvételi és kezességi szerződés

187317/0/A/3 hrsz-ú ingatlan

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. (Eladó) -

Raffael László (Vevő) és Raffael Bernadett (Kezes)

nettó 22.094.441,- Ft

2021. 03. 08

 

 

Megbízási szerződés

"Parkok- és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterületek kaszálása vállalkozási keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával összefüggésben kizárólag a szerződés 1.1. pontja szerinti közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

VMC Consulting Kft.

nettó 6.000.000,- Ft

2021. 03. 25

 

aláírás napjától az I.1. pontban meghatározott Közbeszerzési Eljárás lezárásáig.

Támogatási szerződés

A plébánia épületeinek javítására, karbantartására, fejlesztésére, szakipari munkák elvégzésére, felújítási, engedélyezési tervek és szakértői vélemények elkészítésére, Kolumbárium fejlesztésére, liturgikus és templomi eszközök, textíliák, ruhadarabok beszerzésére

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia

7.000.000,- Ft

2021. 03. 25

 

elszámol 2022. 01. 31.

Ingatlan adásvételi szerződés

195325/9 hrsz.-ú ingatlan

Bp.Főv.Önkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), "SZAKÁCS" Ipari és Szolgáltató Kft.(Vevő)

53.950.000,-Ft + Áfa

2021. 04. 08.

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

195325/23 hrsz.-ú ingatlan

Bp.FővÖnkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp. Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), TRIOKON Ingatlanüzemeltető és Szolgáltató Kft.(Vevő)

90.800.000,- Ft + Áfa

2021. 04. 08.

 

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

195325/13 hrsz.-ú ingatlan

Bp.Főv.Önkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), "SZAKÁCS" Ipari és Szolgáltató Kft.(Vevő)

73.450.000,-Ft + Áfa

2021. 04. 08.

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

195325/34 hrsz.-ú ingatlan

Bp.Főv.Önkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), HONG NING Kft. (Vevő)

75.500.000,- Ft + Áfa

2021. 04. 08.

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

195325/32 hrsz.-ú ingatlan

Bp.Főv.Önkor. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.  (Eladó II.  1/4 arányban), HONG NING Kft. (Vevő)

47.700.000,- Ft + Áfa

2021.04.08.

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

195325/28 hrsz.-ú ingatlan

Bp.Főv.Önkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), RINOKER SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Vevő)

79.500.000,-Ft + Áfa

2021. 04.08

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

195325/19 hrsz.-ú ingatlan

Bp.Főv.Önkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), Greentechnic Hungary Kft. (Vevő)

72.100.000,- Ft + Áfa

2021. 04. 08

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

195325/17 hrsz.-ú ingatlan

Bp.Főv.Önkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), PEREGRINI Ingatlanfejlesztő és Kivitelező Kft. (Vevő)

61.300.000,- Ft + Áfa

2021. 04. 08

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

195325/1 hrsz.-ú ingatlan

Bp.Főv.Önkorm. (Eladó I.  3/4 arányban),

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó II.  1/4 arányban), Altruist Architect Beruházó és Értékesítő  Kft. (Vevő)

251.050.000,- Ft + Áfa

2021. 04. 08

 

 

Vállalkozási keretszerződés

Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzat közigazgatási határain belül szervezett rendezvények lebonyolításához szükséges ideiglenes áram vételezés, kiépítés és elbontás, villanyszerelő szakfelügyelet, valamint az összes felmerülő szerelési, karbantartási, ügyeleti feladatok

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. - NASI-VILL Kft.

nettó 14.900.000,- Ft

2021. 04. 08

 

 

szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2022. 03 .31-ig

Vállalkozási keretszerződés

Bp., XXIII. Kerület területén illegálisan lerakott, veszélyesnek nem minősülő hulladék gyűjtése, rakodása, szelektálása és lerakóhelyre történő szállítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

CSABA-R. Kft.

nettó 14.900.000,- Ft

2021. 04. 09

 

szerződés aláírásának napjától 2021. 12. 31.-ig

Ingatlan adásvételi szerződés

0196375 hrsz-ú ingatlan

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

5.800.000,- Ft

2021. 04. 15.

 

 

Vállalkozási keretszerződés

Bp. Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának tulajdonában, továbbá használatában lévő építmények karbantartási, felújítási és beruházási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzésére

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Demanding Build Kft.

 

39.000.000,- Ft + Áfa

2021. 04. 20

 

 

szerződés aláírásától 2021.12.31-ig

Vállalkozási szerződés

 

Budapest, XXIII. kerület Hősök tere HÉV megálló -akadálymentes illemhely kiépítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Bolyky-Épker Kft.

24.588.611,- Ft + Áfa

2021. 04. 26

 

szerződés hatálybalépését követő 120. nap

Bérleti szerződés

Kisteljesítményű és multifunkcionális nyomtatók bérlése és karbantartása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polgárm.Hiv. -

EP-COPY Kft.

 

Nyomtatók bérleti díja: nettó 651.100,-Ft/hó,

1 fekete-fehér oldal nyomtatása/másolása: nettó 17,40,-Ft/oldal, 1 színes oldal nyomtatása/másolása: nettó 30,-Ft/oldal

2021. 04. 29

 

 

a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap

Vállalkozási szerződés

Bp., XXIII. Ker. Hősök tere 13. szám alatti Galéria'13 épületének klimatizálása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. - Mixdeko Center Kft.

 

11.949.950,- Ft + Áfa

2021. 04. 30

 

 

szerződés hatálybalépését követő 90. nap

Vállalkozási keretszerződés

Soroksári Önkormányzat közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó

csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, burkolatlan parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkái

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

DEPONÁTOR KFT.

 

 

60.000.000,- Ft + Áfa

2021. 05. 04

 

 

 

2021. 12. 31-ig

Vállalkozási keretszerződés

Soroksári Önkormányzat közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő szilárdburkolatú utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok és burkolt felületű parkolók felújítása, javítási, karbantartási munkái

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

DEPONÁTOR KFT.

 

70.000.000,- Ft + Áfa

2021. 05. 04

 

2021. 12. 31-ig

Adásvételi szerződés

 

"Orvosi eszközök beszerzése" Közbeszerzési Eljárás iratanyagában meghatározott típusú, műszaki specifikációjú, a hatályos jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelő termékek

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Vevő) -

Pannon Diagnosztika Kft. és MediPixel Kft (Eladó)

nettó 109.437.430,- Ft

2021. 05. 19.

 

 

Tervezési szerződés

Bp., XXIII. ker., Soroksár területén a tervezett közlekedésfejlesztéssel összefüggésben a korábban megalapozó dokumentumok, előzménytervek és releváns fejlesztési tervek felülvizsgálata, valamint a közlekedésfejlesztési igéányek, problémák átfogó vizsgálata alapján új közlekedésfejlesztési koncepció kidolgozása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

9.715.000,- Ft + Áfa

2021. 06. 02.

 

szerződés hatálybalépésétől számított 120. naptári nap

Szállítással vegyes vállalkozási szerződés

"Tisztítsuk meg az országot" projekt keretében közterületi térfigyelőrendszer bővítése-kamerák beszerzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

HT Trade Kft.

 

 

14.720.000,- Ft + Áfa

2021. 06. 16.

 

2021. 06. 28.

Támogatói Okirat támogatási előlegként nyújtott támogatáshoz

kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcímen (II. sz. Napsugár Óvoda és konyha)

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Kedvezményezett) - Belügyminisztérium (Támogató)

 

10.563.193,- Ft

2021. 07. 05

 

 

 

 

megvalósítás határideje: 2022. 12. 31.

Előszerződés

Ingatlan tulajdonjogának átruházása és használati megosztás, valamint telekalakításra és ajándékozásra irányuló előszerződés                                                                                                           195408 hrsz.-ú, 195409 hrsz.-ú, 195410 hrsz.-ú, 195411 hrsz.-ú ingatlanok

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm., mint Eladó I, Tulajdonos I., Vevő I. -

Pásztor Ferencné, mint Eladó II, Tulajdonos II., Vevő II.,

Szabó Tamás, mint Eladó III, Tulajdonos III., Vevő III.

 

 

 

Eladó I. eladja, Vevő II. megveszi Ingatlanhányad I.: 352.664,-Ft, Ingatlanhányad II. 820.622,-Ft, Ingatlanhányad III. 457.785,-Ft;                       Eladó I. eladja, Vevő III. megveszi: Ingatlanhányad IV. 3.237.894,-Ft, Ingatlanhányad V. 5.349.564,-Ft, Ingatlanhányad VI. 7.383.024,- Ft.;                            Eladó II. eladja, Vevő I. megveszi Ingatlanhányad VII. 1.631.071,-Ft; Eladó III. eladja, Vevő I. megveszi Ingatlanhányad VIII. 1.000.345,-Ft

2021. 07. 19.

 

 

Bérleti szerződés

Bp., XXIII. ker. 185927 hrsz.-ú ingatlanból a szerződés 1. mell. szerinti besraffozott terület bérbeadása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -Zwick Jánosné

nettó 550.000,- Ft/hó

2021. 07. 19

 

2021. 08. 01.-2022. 08. 31.

Vállalkozási szerződés

"Sportpark kivitelezés Budapest XXIII. Kerület" tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 2 db "B", 1 db "C" és 3 db "D" típusú sportpark Kivitelezési Tervdokumentáció szerinti kivitelezése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm., (Megrendelő)

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt." Beruházási Ügynökség", (Megrendelő)

 

BWcosta Ép Kft. Vállalkozó

nettó 77.023.137,- Ft vállalkozói díj

2021. 07. 21.

 

a szerződés hatálybalépésétől számított 150 naptári nap

Szállítási keretszerződés

Bp., Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által biztosított ingyenes füzetcsomag a kerületi általános iskoláiban tanulók számára

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Rent a Copy Kft.

nettó 5.669.291,- Ft

2021. 07. 28

 

2021. 08. 31-ig

Vállalkozási szerződés

Bp., XXIII. Kerület Háló u. 15-17. sz. alatti épület bontására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

MERZOTI-BAU Kft.

5.210.000,- Ft + Áfa

2021. 07. 30.

 

2021. 09. 30.

Ingatlan adásvételi szerződés

1230 Bp., XXIII. ker. belterület, 195325/21 hrsz.-ú Bp., Főváros Önkormányzatát illető 3/4 arányú tulajdoni hányadának adásvétele

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Budapest Főváros Önkormányzata, (Bp., Főváros Vagyonkezelő Zrt., meghatalmazott) Eladó

 

81.300.000, - Ft + Áfa

2021. 08. 16.

 

 

Megbízási szerződés

a 2005/2020. (XII.24.) Korm.határozat keretében kapott támogatásból, a szerződés 4. sz. melléklete szerint, Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatására, a szerződés I.1. pontjában felsorolt feladatok ellátására

 

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

Meditkonzult Kft.

16.000.000,- Ft + Áfa

 

2021. 08. 25.

 

A szerződés aláírásától az I.1. pontban meghatározott Közbeszerzési Eljárások lezárásáig

Vállalkozási szerződés

Bp., Főv. XXIII. ker. Soroksár                                                                   Önkormányzata épületeiben légkondicionáló berendezések beszerzése és az azokhoz szükséges elektromos hálózat kiépítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Mixdeko Center Kft.

6.294.246, - Ft + Áfa

2021. 08. 31.

 

szerződés aláírását követő 90 nap

Vállalkozási szerződés

fakataszter készítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -INFO-GARDEN Kft.

6.750.000, - Ft + Áfa

2021. 08. 31.

 

2021. 12. 15.

Vállalkozási szerződés

játszóterek javítási munkálataira, bontásra javasolt, de javítható elemek javítására, játékeszközök elbontására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Park-Komplex Kft.

19.999.567, - Ft + Áfa

2021. 08. 31.

 

2021. 12. 15.

Vállalkozási szerződés

Bp., XXIII. kerület Grassalkovich út 279. sz. alatti II. számú Napsugár Óvoda és konyha fűtési rendszerének korszerűsítése

fakataszter készítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Gázpressz Kft.

17.436.584,- Ft + Áfa

2021. 09. 09.

 

2022. 08. 31.

Ingatlan adásvételi szerződés

185091/0/A/8 hrsz-ú, természetben 1238 Bp., XXIII. Grassalkovich út 111. fszt. 8.

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. - Franyó János

 

5.640.000,- Ft

2021. 09. 20.

 

 

Támogatói Okirat támogatási előlegként nyújtott támogatáshoz

informatikai fejlesztés, játszótér kialakítása megvalósítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Kedvezményezett) - Belügyminisztérium (Támogató)

230.540.027,- Ft

2021. 09. 22

 

kezdő időpont 1640/2021. (IX.21.) Korm. határozat kihirdetésének napja-felhasználási határidő: 2022.12.31.

Vállalkozási szerződés

Soroksár Molnár-sziget, Tündérkertben megrendezésre kerülő 2021. szeptember 24-26-i "Soroksári Napok 2021" technikai hátterének biztosítása

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.PolgHiv. -

Selfiehang Korlátolt Felelősségű Társaság

Bruttó 6.997.700,- Ft

2021. 09. 23.

 

2021. 09. 21.-2021. 09. 26.

Ingatlan adásvételi szerződés

1237 Bp., XXIII. ker. Szent László u., 195325/41 hrsz.- ingatlan adásvétele. Eladó I. 3/4 arányban, Eladó II. 1/4 arányban

Bp.Főv.Önkorm., (Bp., Főváros Vagyonkezelő Zrt., meghatalmazott) Eladó I., Bp.Főv. XXIII.Ker.Sor.

Önkorm. Eladó II.,

 

Best Dream House Kft. Vevő

Vételár : 233.600.000,- Ft + Áfa

2021. 09. 27

 

 

Tervezési szerződés (1. részajánlati kör)

"Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák" közbeszerzési eljárásban a szerződés mellékletét képező tervezési feladatok ellátására (Vecsés út-Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út)

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.

nettó 29.800.000,- Ft

2021. 09. 29

1. sz. módosítás: 2021.12.10.-én, a szerződés 4. pontja

a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig (szerződés 4. pontja)

Tervezési szerződés (2. részajánlati kör)

"Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák" közbeszerzési eljárásban a szerződés mellékletét képező tervezési feladatok ellátására (Haraszti út - M0 összekötő út és híd)

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt

nettó 159.000.000,- Ft

2021. 09. 29

1. sz. módosítás: 2021.12.10.-én, a szerződés 4. pontja

a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig (szerződés 4. pontja)

Tervezési szerződés (3. részajánlati kör)

"Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák" közbeszerzési eljárásban a szerződés mellékletét képező tervezési feladatok ellátására (Apostolhegy területén szennyvízcsatorna kiépítése)

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

nettó 74.532.600,- Ft

2021. 09. 29

1. sz. módosítás: 2021.12.10.-én, a szerződés 4. pontja
2. sz. módosítás: 2022.09.01.-én a szerződés 3.,4.,5. pontjai

a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig (szerződés 4. pontja)

Tervezési szerződés (4. részajánlati kör)

 

 

"Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák" közbeszerzési eljárásban a szerződés mellékletét képező tervezési feladatok ellátására (Apostolhegy területén szilárdburkolatú utak kiépítése)

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Kft

nettó 62.392.500,- Ft

 

2021. 09. 29

1. sz. módosítás: 2021.12.10.-én, a szerződés 4. pontja

a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig (szerződés 4. pontja)

Tervezési szerződés (5. részajánlati kör)

 

 

 

"Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák" közbeszerzési eljárásban a szerződés mellékletét képező tervezési feladatok ellátására

(Molnár-sziget megközelítése és az RSD revitalizációjának elősegítése érdekében híd építése)

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt

 

 

 

nettó 29.600.000,- Ft

 

 

2021. 09. 29

1. sz. módosítás: 2021.12.10.-én, a szerződés 4. pontja

a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig (szerződés 4. pontja)

Tervezési szerződés (6. részajánlati kör)

 

"Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák" közbeszerzési eljárásban a szerződés mellékletét képező tervezési feladatok ellátására (Hősök tere és környezetének rendezése)

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Kft

nettó 48.250.000,- Ft

2021. 09. 29

 

1. sz. módosítás: 2021.12.10.-én, a szerződés 4. pontja

a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig (szerződés 4. pontja)

Vállalkozási szerződés

Bp., Főváros XXIII. kerület Önkormányzata intézményei területén lévő játszóterek, illetve közterületi játszóterek egyes játszóeszközeinek, utcabútorainak cseréje

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Park-Komplex Kft.

10.000.000,- Ft + Áfa

2021. 09. 30.

 

2021. 11. 30

Ingatlan adásvételi szerződés

Bp., XXIII. ker. Passuth László u., 195325/15 hrsz.- ingatlan adásvétele. Eladó I. 3/4 arányban, Eladó II. 1/4 arányban

Bp.Főv.Önkorm., (Bp., Főváros Vagyonkezelő Zrt., meghatalmazott) Eladó I.Bp.Főv. XXIII.Ker.Sor.Önkorm. Eladó II.,

 

Kedvenc Otthonom Kft. Vevő.

Vételár: 115.100.000,- Ft + Áfa

2021. 09. 30

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

Bp., XXIII. ker. Passuth László u., 195325/11 hrsz.- ingatlan adásvétele. Eladó I. 3/4 arányban, Eladó II. 1/4 arányban

Budapest Főváros Önkormányzata, (Bp., Főváros Vagyonkezelő Zrt., meghatalmazott) Eladó I.Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Eladó II.,

 

"SZAKÁCS Ipari és Szolgáltató Kft. Vevő

Vételár: 310.810.000,-Ft+Áfa

2021.09.30.

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

Bp., XXIII. ker. belterület 195325/7 hrsz.- ingatlan adásvétele. Eladó I. 3/4 arányban, Eladó II. 1/4 arányban

Budapest Főváros Önkormányzata, (Bp., Főváros Vagyonkezelő Zrt., meghatalmazott) Eladó I.Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Eladó II.,

 

Kedvenc Otthonom Kft. Vevő

Vételár: 243.300.000,-Ft+Áfa

2021.09.30.

 

 

Tervezési szerződés

Bp., XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzat területén közvilágítási hálózatok egyesített terveinek elkészítése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Kontinuum-Vill Kft.

 

bruttó 8.826.500,- Ft

2021. 09. 30

 

a szerződés 2. pontja szerinti rész- és véghatáridő

Vállalkozási keretszerződés

"Parkfenntartás vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok elvégzése

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

LIÁN Kertészeti Kft. (konzorciumvezető), valamint SALI-DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (konzorciumi tag)

205.000.000,- HUF + Áfa/év

2021. 10. 21

 

2022. 01. 01-2024. 12. 31.

Ingatlan adásvételi szerződés

186342 hrsz.-ú ing., természetben 1239 Bp., Vetés u. 8.

ingatlan adásvétele

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. (Eladó) -

Jordan Tibor Zoltánné (Vevő)

 

7.811.667,- Ft

 2021. 11. 02

 

 

Vállalkozással vegyes bérleti szerződés

"Mobil műjégpálya létesítése Soroksáron" egyszerű beszerzési eljárás keretében mobil jégpálya és tartozékai bérlése, ezen túl a szerződés 4. pontjában megjelölt tevékenységek teljesítése

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

FUT-KORI Kft.

14.900.000,- Ft + Áfa

2021. 11. 08

 

2021. 11. 27 -2022. 02. 27.

Üzemeltetési szerződés

Üzemeltetési szerződés                                                                                  "Mobil műjégpálya üzemeltetése Soroksáron" egyszerű beszerzési eljárás keretében a műjégpálya teljes körű üzemeltetése

 

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. –

Kiss Levente e.v.

5.000.000,- Ft + Áfa

2021. 11. 08.

 

2021. 11. 27 -2022. 02. 27.

Előfizetési keretszerződés

Microsoft termékek licenceinek előfizetése egy évre Microsoft Open Value és Cloud Solution előfizetési keretszerződés keretében

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. –

EP-COPY Kft.

14.775.200,- Ft + Áfa

2021. 11. 19.

 

szerződés aláírásától kezdődő hatállyal 2022. 11.30-ig

Támogatási szerződés

"A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" tárgyában

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Kedvezményezett) -

Miniszterelnökség (Támogató)

52.750.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

2021. 11. 22.

 

2021. 09. 09 -2022. 12. 31.

Szolgáltatási szerződés

"Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése" tárgyában, a szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékekre/ szolgáltatásra

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -

IMG Solution Zrt.

 

nettó 18.954.000,- Ft

2021. 11. 30

 

 

 

2021. 11. 29. -2022. 05. 29.

Ingatlan adásvételi szerződés

185617 hrsz.-ú., természetben 1230 Bp., Jelző u. 185617 hrsz.-ú ingatlan

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm.  (Vevő) -

Geiger István   (Eladó I.) és Geiger Balázs (Eladó II.)

vételár: 32.586.666,- Ft

2021. 12. 03

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

185618/2hrsz.-ú, természetben 1239 Bp., Jelző u. 185618/2 hrsz.-ú ingatlan

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Vevő) - Fényes Edit (Eladó)

vételár: 57.128.000,- Ft

2021. 12. 03

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

185616 hrsz.-ú, természetben 1238 Bp., Hősök tere 45. sz. ingatlan

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Vevő) -

Geiger József Ferencné (Eladó)

 

vételár: 214.531.000,- Ft

2021. 12. 03.

 

 

Ingatlan adásvételi szerződés

185618/4 hrsz.-ú ingatlan

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -Geiger Zoltán

 

vételár 16.213.362, - Ft

2021. 12. 03

 

 

Megbízási szerződés

a Kerületi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének részeit képező Orbánhegy településrészre és környékére, az Apostolhegy településrészre és környékére, valamint az Apró u. és Nevelő u. Mezőlak utcától, Fatimai utcáig tartó folytatására vonatkozó szabályozási tervlap, stb. szabályozásokkal kapcsolatos együttműködés

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Dr. László Jenő Ügyvédi Iroda

600.000,-Ft/ + Áfa/hó

2021. 12. 06.

 

 

 

 

2022. 01. 01. -2022. 12. 31.

Megbízási szerződés

2005/2020(XII.24) Korm. határozat végrehajtása érdekében a szerződés 3. pontja szerinti közreműködésre

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Dr. László Jenő Ügyvédi Iroda Megbízott I. és Dr Bohn Henrietta Megbízott II.

 

Megbízott I. részére 750.000,-Ft+Áfa/hó, Megbízott II. részére 250.000,-Ft+Áfa/hó

2021. 12. 06.

 

2022. 01. 01.-2022. 12. 31.

Vállalkozási szerződés

XXIII. Ker. Önkormányzat 11 intézményi játszóterének, 131 db játszótéri eszközének rendszeres havi ellenőrzése és karbantartása, nyilvántartás vezetése, valamint beruházás jellegű hibaelhárítása

 

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Park-Komplex Kft.

705.000,-Ft/hó + Áfa

2021. 12. 13

 

 

2022. 01. 01.-2022. 12. 31.

Megbízási szerződés

a szerződés 1. pontja szerinti jogi tanácsadási feladatok ellátására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. - Dr. Vas Imre Ügyvédi Iroda

990.000,-Ft + Áfa/hó

2021. 12. 13.

 

2022. 01. 01.-2022. 12. 31.

Vállalkozási keretszerződés

Bp., Főv. XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata intézményeinek és egyéb épületeinek gyorsszolgálati munkáinak elvégzésére (2. rész)

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Demanding Build Kft.

nettó 13.900.000,- Ft

2021. 12. 13.

 

 

 

 

2022. 01. 01.-2022. 12. 31.

Ingatlan adásvételi szerződés

 

195165 hrsz.-ú., természetben 1237 Bp., Köves út 136. ingatlan

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. (Eladó) - Varga Krisztina Katalin

(Vevő)

 

15.500.000,- Ft

2021. 12. 14.

 

 

Vállalkozási keretszerződés

2022. évi vállalkozási keretszerződés virágok és virágdekorációk biztosításához

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -Varga Ilona egyéni vállalkozó

 

 

nettó 8.000.000,- Ft

2021. 12. 17

 

2022. 01. 01. -2022. 12. 31.

Vállalkozási keretszerződés

Bp., Főv. XXIII. Ker. Önkormányzata létesítményeiben üzemelő földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések éves műszaki felülvizsgálata és időszakos karbantartása, valamint hibaelhárítása.

 

 

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -

Globál Építő Kft.

7.200.000,-Ft + Áfa

2021. 12. 17

 

 

 

 

2022. 07. 30-ig

Szállítási keretszerződés

Bp., XXIII. Ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal részére tisztító- és tisztálkodószerek beszerzése

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -

MOLMA Kft.

 

nettó 6.000.000,- Ft

2021. 12. 17.

 

 

 

 

2022. 01. 01. -2022. 12. 31.

Vállalkozási szerződés

Bp., Főváros XXIII. Ker. Polgármesteri Hivatal épületeinek 2022. évi takarítása

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Polg.Hiv. -

MOLMA Kft.

 

nettó 13.995.000,- Ft

2021. 12. 17.

 

2022. 01. 01. -2022. 12. 31.

Vállalkozási szerződés

Budapest, XXIII. Ker. Szent László u. 144. szám alatti épület bontására

Bp.Főv.XXIII.ker. Sor.Önkorm. -DEPONÁTOR KFT.

 

5.197.893,- Ft + Áfa

2021. 12. 17

 

2022. 01. 31-ig

Vállalkozási keretszerződés

Bp., Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata által működtetett térfigyelő-rendszer teljes körű karbantartása, javítása, hibaelhárítás

Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önkorm. -

HT Trade Kft.

 

 

 

nettó 8.970.000, - Ft

2021. 12. 17.

 

 

 

 

2022. 01. 01. -2022. 12. 31.