Közlemény a szavazás helyéről, idejéről és módjáról

Tisztelt Választópolgár!

 

Amint az Ön előtt is bizonyára ismert, Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 8. napjára (vasárnap) tűzte ki az országgyűlési képviselők választását.
 
Magyarország Alaptörvénye értelmében az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják. A magyar Országgyűlés 199 képviselőből fog állni, akik közül 106 képviselőt egyéni választókerületben, 93 képviselőt pedig országos listán választanak.
 
Budapest XXIII. kerület Soroksár teljes közigazgatási területe a XXI. kerület teljes területével együtt alkotja a 17. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületet. A 17. sz. országgyűlési egyéni választókerület székhelye a XXI. kerület.
A XXI. kerületi Polgármesteri Hivatalban működik az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (OEVI) és az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB).
 
Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda
vezetője: Dr. Szeles Gábor Jegyző,
címe: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
Telefon: 06 (1) 427-6125, Fax: 06 (1) 276-4768
e-mail: hvi@budapest21.hu
 
Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
Címe: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
Telefon: 06 (1) 4276-129 , Fax: 06 (1) 276-4768
e-mail: hvb@budapest21.hu
 
Tájékoztatom Önt, hogy kerületünkben Helyi Választási Iroda (HVI), azon belül pedig Választási Információs Szolgálat (VISZ) működik.
 
A Helyi Választási Iroda
 
Vezetője: dr. Laza Margit Jegyző
Címe: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. I/2.
Telefon: 287-3152, Fax: 287-0102
E-mail: jegyzo@ph.soroksar.hu
 
Helyettes vezetői:       
Veres Anikó Aljegyző
Címe: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. I/14.
Tel: 29-21-00/104 mellék, Fax: 287-01-02
E-mail: aljegyzo@ph.soroksar.hu
 
Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
Címe: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. (sarokbejárat)
Tel.:289-21-12 vagy 289-21-00/112 mellék
E-mail: v.g.jutka@pg.soroksar.hu
 
A Választási Információs Szolgálat tagjai:
Vittmanné Gerencsér Judit
Tel.:289-21-12
Dallos Andrea
Tel: 289-2128

 

VÁLASZTÓJOG
 
Magyarország Alaptörvénye alapján minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen. Nem rendelkezik választójoggal az a személy, akit bűncselekmény elkövetése, vagy belátási képességének korlátozottsága miatt bíróság jogerős ítéletében a választójogból kizárt. Szavazati joggal rendelkezik, de nem választható képviselővé az a személy, aki jogerős bírósági ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti, vagy büntetőeljárásban elrendelt kényszergyógykezelés alatt áll, amennyiben a bíróság az ítéletében nem tiltotta el a közügyek gyakorlásától.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár a lakóhelye szerinti egyéni választókerületi képviselő-jelöltre, és pártlistára, vagy – amennyiben a Nemzeti Választási Irodától az országgyűlési választásokra is kiterjedő hatállyal kéri nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartását – nemzetiségének listájára szavazhat, azaz a szavazóköri helyiségben két szavazólapot kap majd a Szavazatszámláló Bizottságtól.
2014. évtől a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok is szavazhatnak az országgyűlési képviselők általános választásán, amennyiben a Nemzeti Választási Irodától kérik felvételüket a központi névjegyzékbe. A központi névjegyzékben szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok korlátozott választójoggal rendelkeznek, egyéni választókerületi képviselő-jelöltre nem, csak pártlistára szavazhatnak, levélben szavazás útján.
A 2018. április 8-ai országgyűlési képviselő választáson az a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár szavazhat, aki legkésőbb 2018. március 24-én 16.00 óráig eljuttatja regisztrációs kérelmét a Nemzeti Választási Irodához.
 
ÉRTESÍTŐ A SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉKBE VÉTELRŐL
 
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9. napjáig szerepel a szavazóköri névjegyzékben, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Aki 2018. február 9. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, a Helyi Választási Iroda személyes ügyintézés esetén az értesítő átadásával, nem személyesen történő ügyintézés esetén az értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről.
Az értesítő a korábbiakhoz hasonló módon tartalmazza – többek közt – annak a szavazókörnek a sorszámát és a szavazóhelyiségnek a pontos címét, ahol Ön a szavazatát leadhatja, a szavazás idejét, valamint információt szolgáltat arról is, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített-e.
Amennyiben (a legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig benyújtott) kérelmében Ön azt kérte, hogy az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal szerepeljen nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben, és ezen kérelmének a HVI helyt adott, úgy az értesítő és a szavazóköri névjegyzék tartalmazza az Ön nemzetiségének megjelölését is.
Amennyiben az értesítőt 2018. február 19. napjáig nem kapta meg, vagy az elveszne, annak pótlását a Helyi Választási Irodától kérheti.
Fogyatékossággal élő választópolgár Braille-írással készült értesítő megküldését kérheti.
 
Felhívom szíves figyelmét, hogy a választási eljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően - a 2016. október 2-ai országos népszavazás óta bekövetkezett változások figyelembe vételével - egyes szavazókörök területi beosztását módosítani kellett annak érdekében, hogy a kerület valamennyi szavazóköre megfeleljen a törvényi előírásoknak.
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 24. sz. szavazókör szavazóköri helyiségének címe megváltozott. A 24. szavazókör korábbi szavazóköri helyiségének e célból történő igénybevételére sajnálatos módon már nincs lehetőség, ezért a szavazóköri helyiség az érintett szavazópolgárok lakóhelyéhez legközelebb eső, e célra alkalmas közintézményben, a Mikszáth Kálmán Általános Iskolában (1239 Budapest, Sodronyos u. 28. fszt. 19.) kerül kialakításra.
 
Kérem Önt, hogy az értesítőn szereplő szavazóköri sorszámra és a szavazóköri helyiség címére különös figyelmet fordítson.

 

A SZAVAZÁS HELYE, IDEJE
 
A választópolgárok fő szabályként a lakóhelyük szerint kijelölt, az értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhatnak, 6.00 órától 19.00 óráig.
Budapest XXIII. kerületi szavazóköri helyiségek címei:
1. sz. szavazókör: Fekete István Általános Iskola Nyír u. 22. fszt. 1.
2. sz. szavazókör:. Fekete István Általános Iskola Nyír u. 22.fszt. 2.
3. sz. szavazókör: Fekete István Általános Iskola Nyír u. 22.fszt. 3.
4. sz. szavazókör: Török Flóris Általános Iskola Dinnyehegyi köz 2. fszt. 10.
5. sz. szavazókör: Török Flóris Általános Iskola Dinnyehegyi köz 2. fszt. 11.
6. sz. szavazókör: Török Flóris Általános Iskola Dinnyehegyi köz 2. fszt. 13.
7. sz. szavazókör: Fekete István Általános Iskola Dinnyehegyi köz 2. ebédlő
8. sz. szavazókör: Szitás u 99. Óvoda foglalkoztató terem 2.
9. sz. szavazókör: Csillag u. 1. Óvoda foglalkoztató terem 2.
10. sz. szavazókör: Csillag u. 1. Óvoda foglalkoztató terem 1.
11. sz. szavazókör: Rézöntő u. 24. Óvoda foglalkoztató terem 1.
12. sz. szavazókör: Rézöntő u. 24. Óvoda foglalkoztató terem 2
13. sz. szavazókör: Páneurópa Általános Iskola Táncsics M. u. 25-33. fszt. 17.
14. sz. szavazókör: Páneurópa Általános Iskola Táncsics M. u. 25-33. fszt. 18.
15. sz. szavazókör: Grassalkovich Antal Ált. Iskola Hősök tere 18-20. fszt. 2.
16. sz. szavazókör:. Templom u. 10. Óvoda foglalkoztató terem 1.
17. sz. (kijelölt) szavazókör: Grassalkovich Antal Ált. Iskola Hősök tere 18-20. fszt. 1.
18. sz. szavazókör:. Szitás u. 99. Óvoda foglalkoztató terem 1.
19. sz. szavazókör:. Templom u. 167. Óvoda foglalkoztató terem 1.
20. sz. szavazókör: Templom u. 167. Óvoda foglalkoztató terem 2.
21. sz. szavazókör: Mikszáth Kálmán Ált. Iskola Sodronyos u. 28. fszt. 20.
22. sz. szavazókör: Mikszáth K. Általános Iskola Sodronyos u. 28. fszt. 21.
23. sz. szavazókör: Mikszáth Kálmán Ált. Iskola Sodronyos u. 28. fszt. 22.
24. sz. szavazókör: Mikszáth Kálmán Ált. Iskola Sodronyos u. 28. fszt. 19. (ÚJ CÍMEN!)
 
A SZAVAZÁS MÓDJA
 
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A szavazólapok átvételét a választópolgár a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
A választópolgár a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.
A szavazólapok kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti.
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét igénybe veheti.
A látássérült választópolgár – ha ezt korábban igényelte - Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.
A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.
Ha a választópolgár a szavazólap(ok) urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett - választópolgáronként és szavazólap fajtánként egyszer – új szavazólapot ad ki.
A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

 

ÁTJELENTKEZÉS
 
Ha Ön a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, és nem az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben kíván szavazni, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelmében megjelölt magyarországi településen szavazhat, a lakcíme szerinti egyéni szavazólapon. Ez irányú kérelmének legkésőbb 2018. április 6. napján 16.00 óráig kell megérkeznie a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti Helyi Választási Irodába, és ugyanezen időpontig van lehetőség az átjelentkezési kérelem módosítására vagy visszavonására is.
Átjelentkezési kérelmet kizárólag a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok nyújthatnak be, papíralapon - postai úton vagy személyesen - a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti Helyi Választási Iroda felé, vagy online a választások hivatalos honlapján, a www.valasztas.hu oldalon.
Felhívom szíves figyelmét, hogy átjelentkezni bármely magyarországi településre vagy budapesti kerületbe lehet, ám minden településen és budapesti kerületben egy szavazókör kerül kijelölésre az átjelentkezéssel szavazók számára. Az átjelentkezés iránti kérelem nyomtatvány letölthető formában és online benyújtható formában, valamint a kijelölt szavazókörök címei a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) megtalálhatók.

 

SZAVAZÁS KÜLKÉPVISELETEN
 
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő.
A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát, a lakcíme szerinti szavazólapon. Külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmének legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához, és  ugyanezen időpontig módosíthatja kérelmét, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
A kérelem benyújtható papíralapon (személyesen vagy levélben) a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában, vagy online a választások hivatalos honlapján. A külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem nyomtatvány, valamint a külképviseletek listája szintén megtalálható a választások hivatalos honlapján.
MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS
 
Amennyiben Ön egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazókörben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be 2018. április 6. napján 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához, valamint a szavazás napján 15.00 óráig az Ön részére kiküldött értesítőn szereplő szavazókörben működő Szavazatszámláló Bizottsághoz.
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna igénylés okát. Mozgóurnát a fent említett okoktól eltérő indokkal (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem lehet igényelni.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy aki mozgásában korlátozott, és nem a lakóhelyén (közismertebb néven: állandó bejelentett lakcímén) tartózkodik, mozgóurnát is csak az átjelentkezés szabályai szerint vehet igénybe!
A mozgásában gátolt, átjelentkezett választópolgár részére a kijelölt 17. sz. szavazókörben működő Szavazatszámláló Bizottság biztosítja a mozgóurnát.
Nem állandó lakcímén tartózkodó választópolgár, aki a jogszabályban biztosított határidőn belül nem élt az átjelentkezés lehetőségével, a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottságtól már nem tud mozgóurnát kérni, mivel a lakóhelytől eltérő helyen való szavazás érdekében átjelentkezésre 2018. április 6. napján 16.00 órát követően már nincs lehetőség.
A mozgóurna iránti kérelem nyomtatvány megtalálható a választások hivatalos honlapján, benyújtható - a korábbiakban említett kérelmekkel azonos módon - papíralapon online.
PAPÍRALAPÚ KÉRELEM NYOMTATVÁNYOK
 
Papíralapú nyomtatványt a személyes ügyintézéshez a Helyi Választási Irodában (1239 Budapest Grassalkovich út 162. sarokbejárat), a Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. fsz. 3-4.  sz. irodájában, valamint az Újtelepi Ügyfélszolgálati Irodában (1237 Budapest, Újtelep u. 2.) tudunk biztosítani.

 

HAJLÉKTALANOK SZAVAZÁSA
 
Tájékoztatom azon választójoggal rendelkező magyar állampolgárokat, akiknek lakcímbejegyzése csak a Bp. XXIII. kerület megnevezést tartalmazza, hogy részükre a szavazat leadására a 17. számú szavazókört (Grassalkovich Antal Általános Iskola, Bp. XXIII. ker. Hősök tere 18-20. fsz. 1.) jelöltem ki.
 
 
Választással kapcsolatos kérdésekben a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében állunk szíves rendelkezésére, további információkért kérem, keresse bizalommal a Helyi Választási Iroda munkatársait.
 

 

 

Laza Margit
jegyző
a HVI vezetője