A hivatal elérhetősége


Hivatalos név: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
Székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
Postai cím: Budapest, Pf. 111.
Elektronikus levélcímek: hivatal@ph.soroksar.hu; info@ph.soroksar.hu
Honlap: www.soroksar.hu

Belföldi jogsegély: jogsegely@ph.soroksar.hu

A Polgármesteri Hivatal hatályos alapító okirata megtekinthető itt
: Alapító Okirat
 
A Hivatal épületei:
Központi épület
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
Telefonszám: 289-2100
Itt érhető el:
• Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző
• Polgármesteri Kabinet
• Jegyzői Titkárság
• Jogi és Személyügyi Osztály (sarokbejárat),
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 14.00 – 18.00
Kedd:   8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 16.30 (ebédidő: 12.00-12.30)


1239 Budapest, Grassalkovich út 170.
Telefonszám: 289-2100
Itt érhető el:
• Főépítész (Tel.: 289-2165)
• Pénzügyi Osztály
• Belső ellenőrzés
• Főpénztár (Tel.: 289-2100/305, 289-2103)
• Hatósági és Adóosztály (Tel: 289-0780, 289-0781)
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 14.00 – 18.00
Kedd:   8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 16.30 (ebédidő: 12.00-12.30)
Pénztári órák:
Hétfő: 9.00 – 17.00
Kedd: 9.00 – 12.00
Szerda: 9.00 – 16.00
Csütörtök: 9.00 - 12.00
Ebédidő: minden nap 12.00 - 12.30

1239 Budapest, Hősök tere 12.
Telefonszám: 289-2100
Itt érhető el
• Beruházási és Vagyonkezelési Osztály (Fax.: 289-2134)
• Városüzemeltetési Osztály (Tel.: 289-2170, Fax: 286-0988)
•Szociális és Köznevelési Osztály (Tel: 289-2195)
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 14.00 – 18.00
Kedd:   8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 16.30 (ebédidő: 12.00-12.30)
 
1238 Budapest, Grassalkovich út 150.
Telefonszám: 289-2100
e-mail: rendeszet@ph.soroksar.hu
0-24 órás KAMERÁS Ügyelet
Telefonszám: 06-309787798
e-mail: ugyelet@ph.soroksar.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 14.00 – 18.00
Kedd:   8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 16.30 (ebédidő: 12.00-12.30)
Ebédidő minden nap: 12.00 – 12.30

Újtelepi Ügyfélszolgálati Iroda
1237 Budapest, Újtelep u. 2.
Telefonszám: 285-7692
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 14.00 - 18.00
Kedd: 8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 16.00
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel

Szervezeti egység
Név
Munkakör
Telefonszám
Főépítészi Iroda

Tóth András
főépítész
289-2165,
289-2100/325
 
Major Ivett
városrendezési ügyintéző
289-2100/197
  Hevele Szilvia városrendezési ügyintéző 289-2100/115
Belső EllenőrzésI Egység

Beszené Uhrin Gyöngyi
belső ellenőrzési vezető
289-2100/205
  Domokosné Győrfy Irén belső ellenőr 289-2100/329
Hatósági és Adóosztály
Gavaldi László
osztályvezető
289-2158, 289-2100/312
 
Tőkés Norbert
osztályvezető-helyettes
adóellenőr, telek- és építményadó ügyintéző (cégek)
289-2100/341
  Feurer Melinda

osztályvezető-helyettes
ügyfélszolgálati és általános igazgatási ügyintéző

289-2100/146
 
Bozóné Andrási Ildikó
anyakönyvvezető
289-2100/331
  Csendes Eszter hagyatéki ügyintéző 289-2100/
 
Gyüre Melinda Ágnes
telek- és építményadó ügyintéző magánszemélyek
289-2100/314
 
Horváthné Kőrösi Krisztina
kereskedelmi és ipari ügyintéző
289-2100/356
 
Kis Andrea
talajterhelési díj ügyintéző, adó- és értékbizonyítvány kiadása
289-2100/363
 
Kizlingerné Dávid Mónika
kereskedelnmi és ipari ügyintéző
289-2100/330
 
Komjátiné Szeim Ágnes
könyvelő, behajtási ügyintéző cégek
289-2100/364
 
Lázárné Péhl Borbála
adminisztrátor
289-2100/364
 
Miklósiné Panyi Borbála
magasépítési tanácsadó
289-2100/401
 
Morvainé Surányi Andrea
gépjárműadó ügyintéző, adóigazolás kiadása
289-2100/347
 
Nagy Erika
telek- és építményadó ügyintéző magánszemélyek
289-2100/342
  Olasz Lilla hagyatéki ügyintéző  
  Pandurné Szegedi Krisztina általános hatósági ügyintéző 289-2100/320
 
Sárácz Aranka
anyakönyvvezető
289-2100/354
 
Széplakiné Ignácz Liselotte
hagyatéki ügyintéző
289-2100/349
 
Virág Darija Szergejevna
környezetvédelmi, növényvédelmi ügyintéző
289-2100/236
 
Zeleiné Kiss Erzsébet
behajtási ügyintéző
2889-2100/311
 
Zöld Nikolett
gépjárműadó ügyintéző, adóigazolás kiadása, könyvelő, behajtási ügyintéző cégek
289-2100/339
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
Kisné Stark Viola
osztályvezető
289-2100/322
  dr. Török-Gábeli Katalin osztályvezető-helyettes, jogtanácsos 289-2100/367
  Szabó Bernadett osztályvezető-hzelyettes, beruházási ügyintéző 289-2100/158
  Dr. Ádám Endre jogász 289-2100/321
  Czéllai-Vörös Zoltán informatikus 289-2100/257
  Farkas-Eszenyi Bianka Dominika gondnoksági ügyintéző 289-2100/509
 
Gőgh Zita
ingatlanhasznosítási ügyintéző
289-2100/234
  Iván-Mikulás Edina gazdasági ügyintéző 289-2100/230
 
Madarasi Zsuzsánna
pénzügyi ügyintéző
289-2100/232
 
dr. Molnár Henriett
jogász
289-2100/102
 
Szabó Éva
telekgazdálkodási ügyintéző
289-2100/128
 
Sz. Kissné Gidó Klára
titkárnő
289-2100/298
 
Bella Melinda
csatornázási tanácsadó
289-2100/510
 
Kürthy András
mélyépítési és közlekedési ügyintéző
289-2100/323
 
Kállai Csabáné
vagyonkezelési ügyintéző
289-2100/239
  Nagy Balázs
informatikus
289-2100/140
 
Németh László
gondok
289-2100/154
 Polgármesteri Kabinet
dr. Weidinger Brigitta
osztályvezető
289-2100/235
  Asztalos Krisztina alpolgármesteri titkársági ügyintéző 289-2100/107
 
Ádámszki Szilvia
alpolgármesteri titkársági ügyintéző
289-2100/150
  Jäckl Henriett Katalin nemzetiségi referns 289-2100/139
  Jeszenszky Rózsa sport és civil referens 289-2100/120
  Kovácsné Demény Ildikó egészségügyi referens 289-2100/
  Surányi Krisztián média munkatárs  
  Szabóné Horváth Edina szerkesztő munkatárs  
 
Zabó Ferencné
polgármesteri titkársági ügyintéző
289/2100/108
Jogi és Személyügyi Osztály
dr. Kelemen Henrietta
aljegyző
osztályvezető
289-2100/157
  Bótáné Vajai Zsuzsanna osztályvezető-helyettes 289-2100/119
  dr. Göndör-Kökény Katalin osztályvezető-helyettes
289-2100/169
  Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető-helyettes
289-2100/112
  dr. Balázs Pál László jogász 289-2100/144
  Csaplár Sándor Pál kézbesítő 289-2100/174
  Csók Anita Krisztina irattáros 289-2100/132
  Eizrichné Tornai Ágnes szervezési ügyintéző, iktató 289-2100/129
  Eizrich Fanni postázó 289-2100/174
 
Fodor Mónika
munkaügyi ügyintéző
289-2100/340
 
Kertesi Anita Gabriella
személyügyi ügyintéző
289-2100/119
  Krastenics Dóra bérszámfejtési ügyintéző 289-2100/340
  Magyar Györgyné kézbesítő 289-2100/174
 
Müller Gáborné
számfejtő
289-2100/301
  Németh Emese postázó 289-2100/174
 
Rádi Istvánné
munkaügyi előadó
289-2100/301
  Rákosiné Kálmán Ibolya titkársági ügyintéző 289-2100/109
  Rodriguez Alejo Maribel iktató 289-2100/113
  Scherer Kinga testületi előadó 289-2100/111
  Somfalvai Viktorné irattáros 289-2100/132
  Szabó Miklós Ferenc postázó 289-2100/174
  Szépné Kis Borbála iktató 289-2100/153
Szociális és Köznevelési Osztály
Babócsi Beáta
osztályvezető
289-2195, 289-2100/209
 
Köblös Anita
osztályvezető-helyettes
289-2100/210
 
Haraszti Erika
gazdasági ügyintéző
289-2100/254
  Kobzos Éva pénzügyi ügyintéző 289-2100/209
 
Kohlné Kránicz Krisztina
ügyfélszolgálati és általános igazgatási ügyintéző
285-7692
 
Nagy Andrea
szociálpolitikai ügyintéző
289-2100/231
 
Pittnauer Jánosné
szociálpolitikai ügyintéző
289-2100/147
  Pocsai Katalin szociálpolitikai ügyintéző 289-2100/255
  Sashegyi Klaudia gyámügyi ügyintéző 289-2100/260
 
Szárazné Torkos Mariann
szociális ügyintéző
289-2100/251
Városüzemeltetési Osztály
Tóth Tamás István
osztályvezető
289-2100/
 
Szamay Andrea
osztályvezető-helyettes
289-2100/324
 
Bodó János
útfelügyelő
289-2100/238
  Gera Pálné utcai munkás  
  Gombos Gábor sofőr  
  Kovács Máté utcai munkás  
  Lakatos László utcai munkás  
  Nagy Gergelyné közterületen dolgozó munkatárs  
  Ódor János festő  
  Síró János sofőr  
 
Szabó András
kertészeti ügyintéző
289-2100/317
  Szabó Attila műszaki ügyintéző 289-2100
  Szegedi Lajosné utcai munkás  
Pénzügyi Osztály
Polonkai Zoltánné
osztályvezető, címzetes vezető főtanácsos
289-2100/332
  Juhászné Varga Hajnalka osztályvezető-helyettes 289-2100/344
 
Dunszt János
előirányzat nyilvántartó, intézményi érvényesítő
289-2100/309
 
Dunszt Mária
főkönyvi könyvelő
289-2100/308
 
Geiger Anita
pénztáros
289-2103, 289-2100/305
 
Jeles Krisztina
pénzügyi ügyintéző
289-2100/343
 
Mészáros Ágnes
főkönyvi könyvelő (bér)
289-2100/358
 
Müller Erika
pénzügyi ügyintéző (önkormányzati érvényesítő)
289-2100/334
 
Pósán Szilvia
számviteli ügyintéző
289-2100/348
 
Reiblné Sipos Judit
likviditási menedzser (kis kincstár felelős)
289-2100/345
 
Székely Ildikó
főkönyvi könyvelő
289-2100/335
 
Szűcs Kálmánné
pénzügyi ügyintéző (hivatali érvényesítő)
289-2100/359
 
Termeczky Ilona
pénzügyi ügyintéző (intézményi érvényesítő)
289-2100/159
 
Tungliné Bodnár Éva
pénzügyi ügyintéző (intézményi érvényesítő)
298-2100/303
 
Varga Erika
főkönyvi könyvelő
289-2100/365
Rendészeti és Mezőőri Osztály
Ungvári János
osztályvezető
289-2100/272
 
dr. Gál Tamás
osztályvezető-helyettes
289-2270, 289-2100/275
  Binder-Farkas Nikolett közterület-felügyelő  
 
Bodó Balázs
közterület felügyelő
 
 
Bolvári Krisztina
közterület-felügyelő
 
  Dombai Tamás közterület-felügyelő  
  Fodor György segédfelügyelő  
  Gaál István közterület-felügyelő  
  Geréb András közterület-felügyelő  
 
Hochrein Gábor
segédfelügyelő
 
  Képes József közterület-felügyelő  
  Kovács Anna portaszolgálat  
 
Lakatos Miklós
közterület-felügyelő
 
 
Lukács Etelka
általános ügyintéző
 289-2100/273
  Nemes János segédfelügyelő  
  Pintér László segédfelügyelő  
 
Simon Gergely
közterület-felügyelő
 
  Soós Endre közterület-felügyelő  
  Stemler Krisztián közterület-felügyelő  
 
Stojka László
portaszolgálat
 
 
Szabó Katalin
titkársági ügyintéző
289-2100/271
 
Szondi János
portaaszolgálat
 
  Szekeres Attila portás és hivatalsegéd  
  Tóth Dániel László közterület-felügyelő  
 
Varga Sándor
mezőőr
06-702791937
 
Varga Richárd
közterület-felügyelő
 
  Víg András közterület-felügyelő