Méltányosság, fizetési kedvezmény

Fizetési kedvezmények

 

 

Jogszabályi háttér:
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.
 
 
1. Fizetési halasztás, részletfizetés:
- Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség
- a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

- b) átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.
 
- Természetes személy esetében a fizetési könnyítés az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel súlyos megterhelést jelent.
 
- Természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében a fizetési könnyítés az (1) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei törlesztő részleteinek megemelkedése vagy az ezzel érintett hitelszerződés felmondása aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá az adósságrendezési eljárás során.
 
 
2. Automatikus részletfizetési kedvezmény:
- A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Az eljárás során az adóhatóság az 1. a) és b) pontokban felsorolt feltételek fennállást nem vizsgálja.
 
 
3. Adómérséklés:
- Az adóhatóság a magányszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
- Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti. 
 
A méltányossági és fizetési halasztás iránti kérelmek ügyintézési határideje 30 nap, amely legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg.
 
 
4. Illetékfizetési kötelezettség:
- A fizetési kedvezmény tárgyú beadványok /részletfizetés, fizetéshalasztás/ és a méltányossági tárgyú beadványok magánszemély és egyéni vállalkozó esetében illetékmentesek, gazdálkodó szervezetek esetében fenti beadványok illetéke 10.000,- Ft.
- Bármely fenti tárgyban beadott határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 500.000,- Ft.
- Az illetéket 2005. január 1-től nem illetékbélyegben kell leróni, hanem az adóhatóságnál beszerezhető csekken, vagy átutalással kell befizetni. Bp. XXIII. ker. Önkormányzat Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla (kizárólag adóigazgatási eljárás esetén) 11784009-15523002-03470000  számlaszámára.
 
Amennyiben a kérelmező és a vele együtt élő családtagok havi jövedelme nem éri el az egy főre jutó 28.500,- Ft-ot, akkor az illeték elengedése érdekében költségmentességi kérelem terjeszthető elő.
 
 
Ügyfélfogadás helye: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala Hatósági és Adóosztály
1239 Budapest, Grassalkovich út 170.

Ügyfélfogadás rendje:  Hétfő: 14.00-18.00,  Szerda: 8.00-16.30 (ebédidő 12.00-12.30), Péntek: 8.00-12.00
 
Telefonszám: (1) 289-2158
 
E-mail cím: hivatal@ph.soroksar.hu
 
Honlap:
 
e-Papír: https://epapir.gov.hu/  Témacsoport: Önkormányzati igazgatás; Ügytípus: Adóügyek; Címzett: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata.

Hivatali Kapu: Címzett rövid neve: BPXXIII; Címzett teljes neve: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal; KRID: 505079301
 
E-Önkormányzat portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap