Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) rendelkezik az ügyek elektronikus intézésének módjairól és szabályairól. A kapcsolattartás általános szabályait a 2018. január 1-jével hatályba lépő általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény (Air.) tartalmazza.

Az Ákr. és az Air. rendelkezései szerint a hatóság írásban, az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus úton, vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más - a hatóságnál rendelkezésre álló - módra áttérhet.

2018. január 1-jétől az E-ügyintézési tv. rendelkezése alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett többek között az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), köztestület és az ügyfél jogi képviselője. Ezen csoportba tartozó jogalanyok valamennyi ügyben, mellyel az Önkormányzathoz, illetőleg a Polgármesteri Hivatalhoz fordulnak, azt már kizárólagosan csak elektronikus úton tehetik meg.

Hivatkozott jogszabály értelmében a természetes személyek, az adószámmal nem rendelkező egyesületek, alapítványok, valamint az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülő személyek nem kötelezettek elektronikus ügyintézésre. Számukra az elektronikus ügyintézés választható lehetőség (feltéve, ha rendelkeznek megfelelő táhellyel), amelyről megfelelő nyomtatvány kitöltésével (írásbelinek minősülő elektronikus úton) nyilatkozni szükséges.

Az elektronikus ügyintézés magánszemélyek esetében ügyfélkapun keresztül, míg az adószámmal rendelkező ügyfelek (szervezetek, egyéni vállalkozók stb.) esetében cégkapun, esetlegesen hivatali kapun keresztül történik.

 

Elérhetőség Ügyfélkapun keresztül

Az Ügyfélkapu olyan azonosítási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó biztonságosan léphessen kapcsolatba az elektronikus közigazgatási ügyintézést, illetve elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel.

Az Ügyfélkapu használatához ezen a (https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio#ancor) felületen tudja létrehozni személyes ügyfélkapus azonosítóját. Ezt bármely természetes személy megteheti, állampolgárságtól függetlenül. Amennyiben Ön az ügyfélkapus regisztrációját nem elektronikusan kezdeményezi, akkor ezt okmányirodában, kormányablakban, az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain, egyes postai ügyfélszolgálatokon vagy külképviseleteken személyesen teheti meg.

 

Elérhetőség Cégkapun keresztül

A Cégkapu egy elektronikus postafiók a gazdálkodó szervezetek számára, ahol minden érintett és arra jogosultsággal rendelkező személy egy helyen férhet hozzá az adott cég vagy szervezet hivatalos levelezéséhez. A Cégkapuban az adminisztrációt végző cégkapumegbízott a rendszer segítségével megadhatja, hogy a cégből kik azok, akik dokumentumokat küldhetnek és fogadhatnak.

Az E-ügyintézési tv. értelmében 2018. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek számára az egyes állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő dokumentumküldés/fogadás. Regisztráció: (https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio).

 

E-önkormányzat portál

Az E-önkormányzat portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések - természetes személy és jogi személy - ügyfelei számára az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat. https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK)

Az elektronikus kitölthető nyomtatványokat Soroksár Hivatalos honlapján találhatják meg a https://www.soroksar.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/anyk-nyomtatvanyok linkre kattintva. A nyomtatványok kitöltéséhez (ÁNYK) keretprogram letöltése szükséges, amely programot a NAV Portálról tölthetik le.

Írásbelinek minősülő elektronikus úton megküldött iratnak minősül az e-Papír  szolgáltatással beküldött irat is.

 

e-Papír szolgáltatás

Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel.

Bejelentkezés után a megjelenő űrlapon adja meg a képernyőn kért adatokat. Például: Témacsoport, Ügytípus, Címzett, Levél tárgya stb. Az Ügytípusok részletes tájékoztatóját az „Ügytípusok leírása” menüpontban találhatja meg. Előfordulhat, hogy egyes címzettek esetében - az alapértelmezett adatokon túl - még további adatokat kér be az alkalmazás (pl.: Helyrajzi szám, Adószám stb.).

 

Videós segédanyagok:

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor - 1.

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor - 2.

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor - 3.

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor - 4.

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor - 5.

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor - 6.

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor - 7.