ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL (HŐSÖK TEREI ÚJ INTÉZMÉNYKÖZPONT KIALAKÍTÁSA) KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

ÉRTESÍTÉS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL (HŐSÖK TEREI ÚJ INTÉZMÉNYKÖZPONT KIALAKÍTÁSA) KAPCSOLATOS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉRŐL

 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 5.§ (2) bekezdésének megfelelően ezúton értesítem Önöket, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a megállapított határidőre beérkezett vélemények figyelembevételével – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.

Indoklás: A rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében 2021. július 21-én kelt levelünkben kikértük az érintett környezet védelméért felelős szervek véleményét. A beérkezett vélemények közül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi Főosztálya, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya környezeti vizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek, az Állami Főépítész a környezetvédelemmel kapcsolatban illetékes szervek véleményét tartotta mérvadónak.

A válaszadó szervek közül egyedül a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Klíma- és Környezetügyi Főosztálya tartotta szükségesnek környezeti vizsgálat elkészítését. A végleges döntés meghozatalát megelőzően ezért a rendelet 5. § (1) bekezdése alapján megbeszélést kezdeményeztünk a Főpolgármesteri Hivatal illetékes szervével, azonban a megbeszélésen részükről senki nem jelent meg, megkeresésünkre írásban sem válaszoltak.

A fentiek figyelembevételével – a tárgyban érintett terv esetében – környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.