Településkép védelem

35/2017.(XII.15.) rendelet a településkép védelméről
 
 
SOROKSÁR Településképi Arculati Kézikönyv
 
Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet módosításának elfogadásáról
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata polgármesterének 230/2020.(V.12.) határozatával elfogadásra került Soroksár módosított településképi arculati kézikönyve, a 35/2017.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról alkotott 23/2020.(V.15.) rendeletével pedig módosításra került Soroksár településkép védelméről szóló rendelete.
 
A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:
 
Településképi arculati kézikönyv
A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben - a településképi követelmények megalapozása érdekében - meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.
 
Településképi rendelet
A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.
 
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírja, hogy gondoskodni kell a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetéséről.
 
A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatos észrevételeit, hozzászólásait megteheti az alábbi e-mail címre történő üzenet elküldésével: foepitesz@ph.soroksar.hu A beérkezett észrevételeket, javaslatokat név nélkül ezen a felületen közzétesszük.