Helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó fúrt, vagy ásott kút engedélyezésére irányuló kérelem

 

 Helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó fúrt, vagy ásott kút létesítésének, fennmaradásának, üzemeltetésének és megszüntetésének engedélyezése

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges:
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;

c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
 
Az engedélyezési eljárás megindításához az alábbiak benyújtása szükséges:  
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalma:
- létesítési engedélyezési eljáráshoz - Létesítési engedély kérelem
- üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz - Fennmaradási  és Üzemeltetési engedély kérelem
- megszüntetési engedélyezési eljáráshoz - Megszüntetési engedély kérelem
 

A felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.Ügyintézési határidő: 60 nap