Fakivágási kérelem

Fakivágás

 

 

Közterületen, önkormányzati tulajdonú területen, illetőleg nem közterület megnevezésű ingatlanon történő fás szárú növények kivágásához engedélyt kell kérni.
 
Az eljárás megindítása: kérelemre induló eljárás
 
Illetékfizetési kötelezettség: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének XIII. pontja értelmében 5.000,- Ft  
 
Az illeték illetékbélyeg formájában, vagy átutalással fizethető meg a Polgármesteri Hivatal 11784009-15735863-03470000 számú bankszámlájára. (Átutalás esetén a befizetést igazolni szükséges.)  
 
Benyújtandó iratok köre:
közterületről történő fakivágás esetén az alábbi formanyomtatvány  Kérelem
nem közterület megnevezésű ingatlan esetében az ügyfél kérelme, melynek tartalmaznia kell:
  - a kérelmező nevét, lakcímét
  - a kivágás indokát
  - a kivágandó fával rendelkezni jogosultnak a kivágáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát
  - az ingatlan címét, helyrajzi számát
  - az ingatlanról készült helyszínrajzot, melyen be kell jelölni a kivágandó fa helyét
  - a kivágandó fák darabszámát
  - §  a kérelmező nyilatkozatát a pótlás módjáról  
 
Az ügyintézési határidő: 60 nap  
 
Az engedélyezésre vonatkozó jogszabályok:
- közterületen történő fa kivágása esetén a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
- nem közterület megnevezésű ingatlanon történő fa kivágása esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról.