Fakivágási kérelem

Fakivágás

 Közterületen, önkormányzati tulajdonú területen, illetőleg nem közterület megnevezésű ingatlanon történő fás szárú növények kivágásához engedélyt kell kérni.

Az eljárás megindítása: kérelemre induló eljárás

Illetékfizetési kötelezettség: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében 3.000,- Ft  

Az illeték illetékbélyeg formájában, vagy átutalással fizethető meg a Polgármesteri Hivatal 11784009-15735863-03470000 számú bankszámlájára. (Átutalás esetén a befizetést igazolni szükséges.)  

Benyújtandó iratok köre:
közterületről történő fakivágás esetén az alábbi formanyomtatvány  Kérelem
nem közterület megnevezésű ingatlan esetében az ügyfél kérelme, melynek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét, lakcímét
- a kivágás indokát
- a kivágandó fával rendelkezni jogosultnak a kivágáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát
- az ingatlan címét, helyrajzi számát
- az ingatlanról készült helyszínrajzot, melyen be kell jelölni a kivágandó fa helyét
- a kivágandó fák darabszámát
- a kérelmező nyilatkozatát a pótlás módjáról 

A nem közterületen lévő inváziós, allergén fajták, illetve gyümölcs-, díszfa, szőlő, vagy egyéb cserje kivágása esetében a kérelmezőt bejelentési kötelezettség illeti.

Az ügyintézési határidő: általában 8 nap 

Az engedélyezésre vonatkozó jogszabályok:
- közterületen történő fa kivágása esetén a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
- nem közterület megnevezésű ingatlanon történő fa kivágása esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról.