Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem

Az eljárás kérelemre indul.
 
Illetékfizetési kötelezettség: 5.000,- Ft
Az illeték illetékbélyeg formájában, vagy átutalással fizethető meg a Polgármesteri Hivatal 11784009-15735863-03470000 számú bankszámlájára. (Átutalás esetén a befizetést igazolni szükséges.)
 
Benyújtandó iratok köre: Kérelem zajkibocsátási határérték megállapítására
 
Az ügyintézési határidő: 60 nap
 
Az engedélyezésre vonatkozó jogszabályok:
- A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet;
- A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet.