Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem

Az eljárás kérelemre indul

A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint:
„Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a hatósági jogkört a települési önkormányzat jegyzője, a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzője gyakorolja a sport, szórakoztató, szabadidős tevékenységek esetében.”

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:
„Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.”    Illetékfizetési kötelezettség: 3.000,- Ft Az illeték illetékbélyeg formájában, vagy átutalással fizethető meg a Polgármesteri Hivatal 11784009-15735863-03470000 számú bankszámlájára. (Átutalás esetén a befizetést igazolni szükséges.)
 
Benyújtandó iratok köre: Kérelem zajkibocsátási határérték megállapítására
 
Az ügyintézési határidő: 60 nap
 
Az engedélyezésre vonatkozó jogszabályok:
- A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet;
- A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet.
- A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet