Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyek

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Bővebben

Hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Bővebben

Tájékoztatás a 2020. január 1. napjától a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörébe került gyámhatósági ügyekről
Bővebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyek
Bővebben