Beiskolázási települési támogatás (KÉRELEM BENYÚJTÁSA JÚNIUS 15. - SZEPTEMBER 30. KÖZÖTT TÖRTÉNHET)

Beiskolázási települési támogatás

 

A beiskolázási települési támogatás (a továbbiakban: beiskolázási támogatás) az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások mérséklését célzó pénzbeli ellátás.

A beiskolázási támogatás iránti kérelem az önkormányzat által erre a célra rendszeresített formanyomtatványán nyújtható be, minden év június 15. és szeptember 30. napja között.

A beiskolázási támogatás iránti kérelemhez, amennyiben a gyermek betöltötte a 16. életévét csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói, vagy hallgatói jogviszonyról, valamint a jövedelemigazolást.

A beiskolázási támogatás mértéke gyermekenként, egyszeri 10.000.- Ft.

Beiskolázási támogatásra jogosult az a
a) nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú,
b) nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig,
c) nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25. életévének betöltéséig,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg.