Helyi gyermeknevelési támogatás

Helyi gyermeknevelési települési támogatás

A helyi gyermeknevelési települési támogatás (a továbbiakban: helyi gyermeknevelési támogatás) a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése érdekében biztosított rendszeres pénzbeli ellátás.
- a helyi gyermeknevelési támogatás iránti kérelem az önkormányzat által erre a célra rendszeresített formanyomtatványán nyújtható be.
- A helyi gyermeknevelési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságról szóló végleges határozatot, az érvényes szakorvosi igazolást a tartós betegség, súlyos fogyatékosság fennállásáról (a továbbiakban: szakorvosi igazolás), valamint a jövedelemigazolást.

A helyi gyermeknevelési támogatás havi összege: 12000,- forint

Helyi gyermeknevelési támogatás annak a gyermeknek a jogosultsága alapján állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg és magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Amennyiben a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegség vagy fogyatékosság felülvizsgálata 12 hónapon belül esedékes, úgy a jogosultságot a felülvizsgálat hónapjának utolsó napjáig kell megállapítani.”

Nem állapítható meg a helyi gyermeknevelési támogatásra való jogosultság, illetve a már megállapított ellátást meg kell szüntetni, ha
a) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság megszűnik,
b) a gyermek nagykorúvá válik.

Ezekben a  meghatározott esetekben a helyi gyermeknevelési támogatás folyósítása a tárgyhónap végével kerül megszüntetésre.