Születési támogatás

Születési települési támogatás

 A születési települési támogatás (a továbbiakban: születési támogatás) az újszülött gyermeket saját családjukban nevelők részére, kiadásaik mérsékléséhez nyújtott egyszeri, pénzbeli ellátás.

A születési támogatás iránti kérelem az önkormányzat által erre a célra rendszeresített formanyomtatványán nyújtható be, a gyermek születésének napjától számított 120 napon belül. E határidőn túl benyújtott kérelmeket vissza kell utasítani.

A születési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint a jövedelemigazolást. Amennyiben szükséges az érintett ingatlan adásvételi szerződését, öröklés esetén a teljes hatályú, jogerős hagyatékátadó végzést és mindkét esetben a tulajdoni lapot.

A születési támogatás mértéke egyszeri 50000,- forint gyermekenként.

Születési támogatásra az szülő vagy törvényes képviselő (a továbbiakban: törvényes képviselő jogosult) kérelmező jogosult, aki
a) a XXIII kerületben lakó vagy tartózkodási hellyel, legalább 2 éve rendelkezik és ott életvitelszerűen tartózkodik, vagy
b) 2 éven belül az önkormányzat közigazgatási területén lakóingatlant vásárolt vagy öröklés útján szerzett, és ott a szerzéstől számítottan 120 napon belül lakcímet létesített és életvitelszerűen ott tartózkodik.
c) A kérelem benyújtásának idején család összes tagjának lakcímmel kell rendelkeznie Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közigazgatási területén.

A jogosultság további feltétele, hogy az újszülött gyermeket gondozó családban
a) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét és
b) a törvényes képviselő saját maga, vagy házastársa, illetve élettársa, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 2 éven belül legalább 250 nap munkaviszonyt vagy nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokra vonatkozó hallgatói jogviszonyt, vagy előbbiek kombinációját igazolja.