Átmeneti jövedelempótló támogatás

Átmeneti jövedelempótló támogatás 

Az átmeneti jövedelempótló támogatásra jogosult az az aktív korú kérelmező, akinek saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, munkavégzésre irányúló jogviszonnyal és jövedelemmel nem rendelkezik és regisztrált munkanélküli.

Az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át 57.000,- Ft/fő és a kérelmező, továbbá családtagjai az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.

A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-a 25.650,- Ft

Kérelem átmeneti jövedelempótló támogatáshoz