Beiskolázási települési támogatás

Beiskolázási települési támogatás

A beiskolázási települési támogatás (a továbbiakban: beiskolázási támogatás) az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások mérséklését célzó pénzbeli ellátás.

Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,  85.500,- Ft/fő, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át 99.750,- Ft/fő nem haladja meg. 

A támogatás mértéke gyermekenként, egyszeri 15.000,- forint. 

Kérelem beiskolázási települési támogatás megállapításához
(KÉRELEM BENYÚJTÁSA JÚNIUS 15. - AUGUSZTUS 31. KÖZÖTT TÖRTÉNHET)