Egészségügyi települési támogatás

Egészségügyi települési támogatás

Az egészségügyi települési támogatás (a továbbiakban: egészségügyi támogatás) a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított rendszeres pénzbeli ellátás.

A havi rendszeres gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 25 %-át 7.125,- Ft, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a családban az egy főre jutó havi jövedelem összegének 340 %-át 96.900,- Ft/fő, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 360 %-át 102.600,-Ft/fő továbbá a kérelmező valamint családtagjai az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkezik.

A támogatásának mértéke havi 10.000,- forint.   

Kérelem egészségügyi települési támogatás megállapításához