Gyermekétkezési támogatás (KÉRELEM BENYÚJTÁSA SZEPTEMBER 1. - SZEPTEMBER 30. KÖZÖTT TÖRTÉNHET)

Gyermekétkezési díjkedvezmény

Az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások mérséklését célzó, a szociálisan rászoruló családok részére biztosított természetbeni ellátás.
Gyermekétkezési díjkedvezményre jogosult, szociális rászorultság alapján az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, illetve nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig, aki a Gyvt. erejénél fogva normatív étkezési díjkedvezményre nem jogosult és
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 60.000 Ft-ot, a kedvezmény az intézményi térítési díj 100 %-a

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 60.000 Ft-ot, de nem haladja meg a 78.000 Ft-ot, a kedvezmény az intézményi térítési díj 75 %-a,

c) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 78.000 Ft-ot, de nem haladja meg a 96.000 Ft-ot, a kedvezmény az intézményi térítési díj 50 %-a,

d) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 96.000 Ft-ot, de nem haladja meg a 114.000 Ft-ot, a kedvezmény az intézményi térítési díj 25 %-a

A Gyvt. erejénél fogva a normatív kedvezményben részesülők esetében a normatív kedvezményen túl további gyermekétkezési díjkedvezmény állapítható meg, az intézményi térítési díj fennmaradó 50 %-ig.

(A kérelem benyújtása szeptember 1. és szeptember 30. napja között történhet)