Időskorú személyek települési támogatása

Időskorú személyek települési támogatása

Az idős korú személyek települési támogatása (a továbbiakban: idős korú személyek támogatása) a szociálisan rászorult idős kort megélt személyek mindennapjainak megkönnyítésére nyújtott egyszeri pénzbeli ellátás.

Akinek a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszsorosát 570.000,- Ft. A kérelem minden év szeptember 1. napja és november 30. napja között adható be.

A támogatás mértéke egyszeri 10.000,- forint évente.  

KÉRELEM idős korúak részére nyújtott települési támogatáshoz
(KÉRELEM BENYÚJTÁSA SZEPTEMBER 1. - NOVEMBER 30. KÖZÖTT TÖRTÉNHET)