Internet támogatás

Internet támogatás

A kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt internet támogatást az Önkormányzat jegyzője által végleges határozattal megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személy részére lehet – kérelmére - megállapítani.

A kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át  41.325,- Ft/fő.

Az internet támogatás mértéke havonta az internet-előfizetés havi díjának 100 %-a, de legfeljebb 5.000,- forint.

Kérelem Internet támogatáshoz