Oltási támogatás

Oltási támogatás

Az Önkormányzat az egészségügyi prevenciót szolgáló pneumococcus baktérium elleni oltóanyag, illetve oltóanyag sorozat teljes vételárának költségét támogatja a 0-18. életév közötti gyermek, illetve a 65. életévet betöltött személy esetén, amennyiben a rendelet hatálybalépését követően védőoltásban részesül.

A szülő, törvényes képviselő, illetve a 65. életévet betöltött kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át 85.500,- Ft/fő,   egyedül élő vagy egyedülálló kérelmező esetén 350 %-át  99.750,- Ft/fő nem haladja meg.

A támogatás mértéke az oltóanyag, illetve oltóanyag sorozat térítési díja, a gyógyszertári számla alapján kifizetett összeg.

Kérelem oltási támogatáshoz