Pandémiás támogatás

Pandémiás támogatás

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó járvány megelőzése, magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a pandémiás települési támogatás (a továbbiakban pandémiás támogatás) azon személy részére állapítható meg, aki az 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján lakcímmel rendelkezik, és ott legalább 1 éve életvitelszerűen lakik, valamint az adott veszélyhelyzeti állapot kihirdetését megelőzően egybefüggően legalább 6 hónapig tartó, teljes napi munkaidőben foglalkozatott munkaviszonya megszűnt és emiatt létfenntartása veszélybe került.

A pandémiás támogatásra jogosult, az a kérelmező, akinek a családjában, az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át 85.500,- Ft/fő.

A pandémiás támogatás mértéke a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszerese  57.000,- Ft.

Kérelem Pandémiás támogatás megállapításához