Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás

Az Szt. 45. § (4)-(6) bekezdésekben foglalt rendelkezésekre figyelemmel rendkívüli települési támogatást (a továbbiakban: rendkívüli támogatást) kell nyújtani, eseti jelleggel, azon kérelmező részére, aki egy előre nem látható esemény miatt, időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

A kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át  85.500,- Ft/fő, egyedül élő vagy egyedülálló kérelmező esetén 350 %-át 99.750,- Ft/fő nem haladja meg.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához