Rendkívüli vis maior települési támogatás

Rendkívüli vis maior települési támogatás

Rendkívüli Vis Maior települési támogatás (a továbbiakban Vis Maior támogatás) iránti kérelem nyújtható be, ha az Önkormányzat közigazgatási területén az előre nem látható és el nem hárítható külső okként kárt szenvedett önkormányzati és magántulajdon olyan mértékben károsodott, ami azonnali helyreállítást igényel.

Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 500 %-át   142.500,-Ft/fő, egyedülálló vagy egyedül élő esetében az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 550 %-át 156.750,- Ft/fő nem haladja meg.

A Vis Maior támogatás mértéke:

a) az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkezők esetében 200.000,- forint egy összegű vissza nem térítendő támogatás,

az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel nem rendelkezők, de igazolható módon legalább három hónapja a Vis Maiorral érintett ingatlanban életvitelszerűen tartózkodók esetében 100.000,- forint egy összegű vissza nem térítendő támogatás.

Kérelem vis maior támogatás (rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló) támogatás megállapítására