Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása

Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása

A súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása (a továbbiakban: súlyosan fogyatékos személyek támogatása) a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet alapján rokkantsági járadékban részesülő személyek rendszeres pénzbeli ellátása.

Akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át  85.500,- Ft/fő  egyedül élő vagy egyedülálló és a havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, 99.750,- Ft/fő és a kérelmező továbbá családtagjai az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.

A támogatás mértéke havi 15.000,- forint.  

Kérelem súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása megállapítása iránt