Temetési települési támogatás

Temetési települési támogatás

A temetési települési támogatás (a továbbiakban: temetési támogatás) a szociálisan rászorult személyek részére, hozzátartozóik eltemetésére fordított költségeik mérsékléséhez nyújtott pénzbeli ellátás.

Támogatásra az eltemető kérelmező akkor jogosult, ha az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át 500,-Ft/fő,
b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át 000,- Ft/fő.

A temetési támogatás összege
a) koporsós temetés esetén 100.000.- forint;
b) alap hamvasztás (hamvak hazavitele) esetén 30.000.- forint;
hamvasztás és a temetkezési közszolgáltatók által biztosított teljeskörű kegyeleti szolgáltatás igénybevétele esetén 50.000.- forint.

Kérelem temetési települési támogatás megállapításához