Adósságkezelési települési támogatás

Adósságkezelési települési támogatás

Az adósságkezelési települési támogatás (a továbbiakban: adósságkezelési támogatás) a szociálisan hátrányos helyzetbe került, de fizetőkészséget mutató személyek, családok lakhatással kapcsolatos adósságterheinek enyhítése és a folyamatos fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében biztosított természetbeni támogatás.

A háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át 85.500,- Ft/fő, egyedül élő esetén 350%-át 99.750,- Ft/fő, és neki, továbbá családtagjainak az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti vagyona nincs.

Az adósságkezelési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósság 75%-át és összege legfeljebb 300.000.- forint, azaz háromszázezer forint lehet.

Kérelem adósságkezelési települési támogatás megállapításához

Kérelem adósságkezelési települési támogatás megállapításához (megállapító)