Lakásfenntartási települési támogatás

Lakásfenntartási települési támogatás

A lakásfenntartási települési támogatás (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás) a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos díjához nyújtott rendszeres természetbeni ellátás.

A háztartásában az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át 85.500,- Ft/fő feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 20 %-át eléri, de nem haladja meg az összjövedelem 60 %-át, továbbá a kérelmező és családtagjai Szt. 4. § (1) b) pont szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.

A támogatás mértéke havi 6000,- forint

Kérelem lakásfenntartási települési támogatás megállapítására